ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan
              
MMO Aralık-2010 Bülteni (1)

Açık Alanlarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması (861kB) (2)
Alıcı İle Türbin Arasında Besleme Hattı (2,99MB) (2)
Çevirici Sisteminin Kurulumu (771kB) (2)
Direği Kaldırma - Hazırlanıyor (2)
Enerji Mekaniğinde Delme Ve Havşa Açma (1,08MB) (2)
Enerji Mekaniğinde Diş Açma (1,51MB) (2)
Enerji Mekaniğinde Eğeleme (1,53MB) (2)
Enerji Mekaniğinde El Ve Güç Aletleri (2,9MB) (2)
Enerji Mekaniğinde Kesme (1,08MB) (2)
Enerji Mekaniğinde Markalama (1,56MB) (2)
Enerji Mekaniğinde Vidalama (2,13MB) (2)
Enerji Sisteminde Ölçme Kontrol (1,72MB) (2)
Güneş Sehpası (717kB) (2)
Kontrol Sisteminin Kurulumu (1,1MB) (2)
Küçük Rüzgâr Türbinlerinin Bakımı - Hazırlanıyor (2)
Sehpa Üzerine Panellerinin Montajı - Hazırlanıyor (2)
Sistem Topraklamaları - Hazırlanıyor (2)
Türbin Direğini Kurma (1,6MB) (2)
Türbini Direğe Bağlama - Hazırlanıyor (2)
Yapılarda Güneş Panel Sisteminin Kurulması - Hazırlanıyor (2)
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Önemi (912kB) (2)
Bilgisayarda Montaj (?kB) (2)
Görünüm Ve Animasyon - Hazırlanıyor (2)
Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri (?kB) (2)
Katı-Yüzey Modelleme ve Görsellik (?kB) (2)
İnternet Üzerinden Kontrol (?kB) (2)
Plc Donanımı Ve Çevre Birimleri (?kB) (2)

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi - Kayseri 2003 : (1)
Bölüm 1 (15sf 263kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (53sf 0,97MB) Dünyada ve Türkiye'de jeotermal rüzgar ve diğer yenilenebilir enerjilerin kullanımı, Yenilenebilir enerji kaynakları Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamalar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağı çerçevesinde planlanan önlemler, İYTE Gülbahçe kampusu deniz suyunun güneş enerjisi ile dağıtılması üzerine teorik ve deneysel araştırmalar, Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma çevriminin tasarımı işletilmesi ve performansının araştırılması, Mimaride fotovoltaik panel uygulamaları
Bölüm 3 (51sf 614kB) Maksimum güç noktası izleyici fotovoltaik güç sisteminin mikrodenetleyici tabanlı kontrolü, Lejyoner hastalığı ve güneş enerjili sıcak su üretim sistemleri, Buji-ateşlemeli motorlar için alternatif yakıtların teorik değerlendirilmesi ve pratik kullanılabilirliği, Motorlu taşıtlarda alternatif ve yenilenebilir yakıt kullanımının irdelenmesi, Diesel motorlarında etanol fumigasyonunun motor karakteristiklerine etkisinin teorik incelenmesi
Bölüm 4 (47sf 640kB) Prinanın bir yakıt olarak kullanımı ve eldesi, Kanalizasyon katı atıklarından gazlaştırma tekniği yardımıyla temiz yakıt eldesi, Tek yanlı düzlemsel ani genleşmeli kanallarda çevrintili türbülanslı akışın sayısal hesaplanması, Lignoselülozik meteryalin alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi, Tali oilin değerlendirilmesi [kağıt üretiminde sülfat prosesi uygulanmasında yan ürün], Sürekli beslemeli borusal reaktörde keten tohumunun (Linum usitatissimum) ani (flash) pirolizi ürün verimi ve karakterizasyonu
Bölüm 5 (53sf 675kB) P-6106 tipi parafin waxın ısıl enerji depolama karakteristiklerinin belirlenmesi, Diesel motorlarında yanma olayı püskürtülen yakıt demeti karakteristiklerinin incelenmesi, Çeşitli buji-ateşlemeli motor yakıtlarının yanma karakteristiklerinin teorik incelenmesi, Rüzgar enerjisi değerlendirme kriterleri ve Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli, Yeni enerji kaynağının sistem planlamasında evsel atık sular, GAP (Şanlıurla) bölgesinde odaklama yöntemi ile güneş ışınından faydalanma amaçlı ön çalışmalar-1, Bir çakıl taşı deposunun plastik tünel tipi bir seranın serinletilmesi amacıyla kullanılması konusunda bir çalışma
Bölüm 6 (57sf 817kB) Bir enerji üretiminde güneş bacaları, Türbülanslı hidrojen yanmasının nümerik incelenmesi, Rüzgar ölçüm istasyonu elektrik ihtiyacının mini Darrieus-Savonius rüzgar türbiniyle karşılanması, Rüzgar enerjisi yardımı ile elektrik enerjisi üretimine teknik bir yaklaşım, Afyon ili rüzgar hız verilerinin Weibull dağılımına uyumu, Gelibolu-Çanakkale rüzgar enerjisi potansiyelinin analizi ve bu kaynaktan elektrik enerjisi üretimi, Rüzgar enerjisi sistemlerinin koumlandırılması ve ömürleri süresince meteorolojik parametrelerin önemi
Bölüm 7 (48sf 601kB) Bitki atıklarının katı yakıt olarak değerlendirilmesi, Biyokütleden hızlı piroliz yöntemiyle biyogaz elde edilmesi, Sentetik sıvı yakıt elde edilmesinde biyokütlenin pirolizine aktive edilmiş Alumina'nın etkisi, Biyokütlenin yakıt potansiyeli olarak değerlendirilmesi, Düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların bölge ısıtılmasında kullanılması, Gelgit enerjisi ve faydalanma olanakları
Bölüm 8 (58sf 690kB) Jeotermal termoelektrik jeneratör, Erciyes dağı kar sularının hidroelektrik enerji üretiminde değerlendirilmesi üzerine sistem planlaması, Türkiye'de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji politikaları içindeki yeri, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma enerji politikası ve verimliliği hakkında bazı görüşler, Enerji tasarrufunda koagülant-flokülant kullanımı, Türkiye'nin mevcut enerji durumu sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynakları, Dünyada ve Türkiye'de biyokütle enerji
Bölüm 9 (59sf 752kB) Türkiye ve enerji gerçeği, İçme suyu tesislerinden elektrik enerjisi üretiminde yöntem araştırması, Kayseri ile yerleşim alanlarındaki hidroelektrik yeni enerji potansiyelinin incelenmesi, Alarga rüzgar türbini teknolojisi bakım ve işletme özellikleri ile Türkiye'de yapılandırma durumunun enerji gereksinimi açısından değerlendirilmesi, Enerji ihtiyacımız ve nükleer enerji, Türkiye rüzgar enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, Yaprakların değerlendirilmesi, Otomobil klimalarında kullanılan R12 ve R134a soğutucu akışkanları ve çevre

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi - Kayseri 2001 : (1)
Bölüm 1 (22sf 517kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (61sf 886kB) Dünyada ve Türkiye'de jeotermal rüzgar ve diğer yenilenebilir enerjilerin kullanımı, Güneş enerjisinden edilen yararlanmada saydam yalıtım uygulaması, Paraboloid tipte bir güneş ocağının test edilmesi ve veriminin araştırılması, Güneş enerjili nem kontrollü kereste kurutma sistem tasarımı, Kocaeli ili için bir güneş enerjili su ısıtma sistemi ve boyutlandırılması, Güneş enerjisi tesisatı kollektör ve boru bağlantılarında yapılann hataların ısıl verime etkisinin deneysel incelenmesi, Plastik tünel tipi bir seranın ısıtılmasında kullanılan bir çakıl taşı deposunun güneş enerjisi depolama ve enerji boşaltım verimlerinin belirlenmesi
Bölüm 3 (51sf 583kB) Aydınlatmada fotovoltaik sistemlerin kullanımı ile elektrik enerji tasarrufu, Güneş pilleri kullanılarak katodik koruma trafo-redresör ünitesi dizaynı, Fotovoltaik güneş pillerinde pencere materyali olarak kullaılan CdS filmlerinin fiziksel özelliklerinin incelenmesi, Enerji verimliliğini arttırmada auditler ve temel uygulamaları, Güneş enerjisi ve kullanım alanları, Enerji depolayıcı madde olarak bazı yağ asitleri ve ikili karışımların ısı depolama performansının belirlenmesi, Bazı metal malzemelerin enerji depolama esnasındaki korozyon direncinin belirlenmesi, Enerji depolayıcı madde olarak bazı yağ asitlerinin ısıl dönüşümle birlikte depolama kapasitesindeki değişimin incelenmesi
Bölüm 4 (55sf 706kB) Güneşi izleyen sistemin sabit sisteme göre kıyaslanması, Kurutmada kullanılan hava ısıtma kollektörlerinin deneysel karşılaştırılması, Bataryalı ve direkt akupleli fotovoltaik pompa sistemlerinin çalışma karakteristiklerinin tespiti, Rüzgar türbinlerinde kontrol ve güvenlik sistemleri, Rüzgar enerjisinden optimum fayda sağlayan bir rüzgar türbini pervanesi, Ortalama rüzgar hızı ölçüm aralıklarının rüzgar enerjisi yoğunluğu hesaplamalarına etkisi, Savonius rüzgar çarklarının performanslarının arttırılması, Türkiye'deki rüzgar enerjisinin kullanım durumu ve bir türbin tasarım örneği
Bölüm 5 (57sf 687kB) Afyon yöresi rüzgar potansiyeli ve elektrik enerjisi üretimi için Savonius tasarımı, Rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesi, Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyelinin geğerlendirilmesi, Türkiye'deki jeotermal merkezi ısıtma sistemleri ile ilgili deneyimlerimiz, Sandıklı'nın (Afyon) jeotermal enerji potansiyeli ve uygulamalar, Denizli Kızıldere jeotermal enerjisinin tekstil sanayisinde kullanılması, Küçük hidroeletrik santrallarda klasik türbin yerine Michell-Banki türbini kullanılmasının sağladığı avantajlar, Biyokütle yakacakların briketlenmesinde kullanılan teknolojiler
Bölüm 6 (52sf 570kB) Biyogaz üretiminde kofermentasyon çalışmaları, Geleceğin yakıtı hidrojen, Sanayileşme ve çevre sorunları, Türkiye'nin enerji politikası ve enerji performans analizi, Küresel enerji politikalarında Avrasya, Enerji üretiminde odun ve tarımsal artıkların değerlendirilmesi, Enerji ve çevre bağlamında fosil içerikli yakıt kullanımı ile ortaya çıkan hava kirliliğinin yapı ve yapı malzemeleri üzerindeki etkileri
Bölüm 7 (60sf 688kB) Metal hidrit yataklarda ısı ve kütle transferinin nümerik olarak incelenmesi, Enerji-çvre açısından nükleer santraller ile kömür santrallerinin değerlendirilmesi, Yenilenebilir lignoselülozik atıklardan hidrojen üretimi, Yenilenebilir enerji ve entropik sınır, Absorpsiyonlu ve mekanik kompresyonlu soğutma sistemlerinin kullandıkları enerjiler yönünden karşılaştırılmaları, Zeotropik soğutkan karışımlarının kullanıldığı buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında ikinci kanun analizi, Eksenel simetrik anigenleşmeli borularda kompleks çevrintili türbülanslı akışın sayısal hesaplanması, Kullanılmış (atık) bitkisel yağ metil esterlerinin dizel motorlarında alternatif yakıt olarak kullanılması
Bölüm 8 (36sf 554kB) Panel (Enerji politikaları ekonomisi ve yönetimi)

GÜNEŞ ENERJİSİ :

Isıtma ile ilgili Güneş Enerjisi konuları için lütfen ISITMA SAYFASI'nı ziyaret ediniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Döşemeden Isıtmada Kullanımı - Mak. Yük. Müh. Erdoğan Kibarer - Ekim 1993 (4)

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi - Mersin 2003 : (1)
Bölüm 1 (8sf 150kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (63sf 670kB) Güneş enerjisi kullanımında ısıl odaklama teknolojileri ve uygulama örnekleri, Güneş enerjili paket tip kurutucu tasarımı, 240W gücünde akü depolu bağımsız bir fotovoltaik enerji sistem tasarımı ve uygulaması, Güneş enerjisi kaynaklı ejektörlü soğutma sisteminin performansının araştırılması, Amorf Si:H P-İ-N güneş pillerinde optiksel artış ve kuantum verim analizi, Güneş enerjisi ile soğutma teknolojilerine genel bir bakış
Bölüm 3 (69sf 631kB) Güneşli sıcak su üretim sistemlerinde otomatik kontrol uygulamaları, [tesisat bağlantı şemaları], Düzlemsel toplayıcıların yutma-geçirme çarpımı hesabı için bir bilgisayar programı, Güneş enerjisi destekli buhar-jet soğutma sistemlernin iklimlendirmede uygulanabilirliğinin araştırılması, Sera ısıtması için güneş enerjisinin depolanması, Güneş enerjisi depolama etkinliğinin enerji ve ekserji analiziyle belirlenmesi, Güneş enerjisinden faydalanarak damıtık su elde edilmesi
Bölüm 4 (45sf 469kB) Yalıtımlı ve yansıtıcı çift kapaklı bir sistemin model bir güneş havuzunun performansı üzerine etkisi, Güneş enerjili hava toplayıcılarındaki gelişmeler ve tasarım parametrelerinin araştırılması, Güneş enerjisi kullanımı ve fiziksel entropi: durum ve düşünceler, Güneş bacalarıyla enerji üretimi, Güneş enerjisi destekli biyogaz reaktörlerinin oluşturulmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Bölüm 5 (70sf 703kB) Lityum bromid/su ile çalışan güneş enerjili iklimlendirme sistemi ve bir uygulama, Güneş enerjisinden yararlanmada pasif sistem tasarımı, ZnCdS filmlerinin fotovoltak güneş pillerinde kullanılabilirliklerinin araştırılması, Güneş enerjili sistemlerde ekserji analizinin gerekliliği ve uygulaması, Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemlerinde ısı transfer yağının kullanılabilirliği, Bir konutun güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu sistem ile soğutulmasının incelenmesi, Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu soğutma sisteminin ekserji analizi, Ölçülebilen meteorolojik verilerle güneş radyasyonunun sinir ağları metoduyla tayini
Bölüm 6 (61sf 634kB) Güneşten elektrik; teknolojik öğrenme ve tarihsel deneyim ışığında sektör oluşumu önündeki engeller, Morötesi güneş ışınım radyometrelerinin detektör tabanlı kalibrasyonu, ZnCdS/CuS güneş pilleri üzerine bir çalışma, Bir güneş havuzunda kullanılan yansıtıcı kapağın optimum açısının belirlenmesi, Akülü bağımsız fotovoltaik enerji sistemlerinde kullanılan akü kontrol stratejileri ve simülasyonları, Fotovoltaik güneş pillerinde kullanılan CdS filmlerinin bazı fiziksel özellikleri, Farklı ölçülendirme yaklaşımları kullanarak bağımsız fotovoltaik enerji sistem tasarımı: performans maliyet optimizasyonu

Güneş Enerjisinden Elektrik Şebekesine :
Yakıt pili teknolojisinin ticari binalarda kullanılabilirliğinin sürdürülebilirlik perspektifiyle değerlendirilmesi - İbrahim Utku Başyazıcı (0,25MB) (1)

Güneş Enerjili Araçlar :
Güneş enerjisi ile çalışan araba - Ezinç Metal (570kB)RÜZGAR ENERJİSİ :

Wind Energy Engineering - Paramod Jain - Chapter 1 Overview of Wind Energy Business (15sf 544kB) - Kitabın tanıtımı olan 1. bölümü sunulmuştur Kaynak (5)
Rüzgar Enerjisi (6)DENİZ AKINTILARI ENERJİSİ :

Dünyada bazı çalışmalar var.. Bir örnek videoya buradan erişebilirsiniz..

Deniz akıntılarımızın bilindiği yerlerde (örneğin İstanbul ve Çanakkale Boğazları) düşünülebilir mi (?)

En azından bir fikir vermesi amacıyla bu sayfaya konusunu açtım. (06.10.2011)

GELGİT ENERJİSİ :

http://ircamera.as.arizona.eduYENİLENEBİLİR ENERJİ LİNKLERİ :
Enerji Siteleri (linkine tıklayınız) Güneş, Rüzgar (3)


KAYNAKLAR :

(00) Kendi oluşturduğum belgeler.
(0) İnternette pek çok yerden bulunabilir.
(1) TMMOB Makina Mühendisleri Odası : www.mmo.org.tr - http://arsiv.mmo.org.tr
(2) MEGEP / SVET - Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi : http://megep.meb.gov.tr (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri)
(3) http://enerjisiteleri.alternaturk.org
(4) Termodinamik Dergisi : www.termodinamik.info
(5) McGraw-Hill Professional Online Book Store : www.mhprofessional.com
(6) Sistem Mühendislik : www.sistemmekanik.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
İnternet Hesaplama Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
Dikkat (Genelde Sağlık Uyarıları)
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
CAD dosyası (Autocad belgesi)
Eğitim
Ofis Hesap Tablosu dosyası (Excel belgesi)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Haber (Gazete, dergi,...)
Mail ve mail gruplarından (Yahoo ve Google mail gruplarından seçtiklerim)
Anket

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program
Konusunda dikkat çekici, işlevsel program

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali
www.erimsever.com 'u kaynak gösteren internet sayfası

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.

© Erim SEVER - Makina Mühendisi
Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık - Thomas Edison
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler