ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com

Site HaritasıYukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan
    
    

Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü.

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.


Sen çıkarsın aradan, kalır seni yaradan.

İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendin bilmez isen,
Ya nice okumaktır.


Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.


Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

Beni bende demen bende değilem,
Bir ben vardır bende benden içeri.


Yattığın zaman ölümü yastığın altında bil; kalkınca da karşında !

Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir


Anarahminden geldik pazara bir kefen aldık döndük mezara

Sen sana ne sanırsan
Ayrıya da onu san,
Dört kitabın manası
Budur, eğer var ise...


Eğer bir müminin kalbini kırarsan
Hakk’a eylediğin secde değildir.

İlim meclislerine vardım,
Eyledim talep..
İlim geride kaldı,
İllâ edep, illâ edep...


Sabır saadeti ebedi kalır
Sabır kimde ise o nasib alır.

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan,
Halka müderris olsa hakikâtte asidir.


Kimseyi düşman tutmayız ağyar dahi yardır bize
Nerde ıssızlık varsa mahalle ve şardır bize
Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize

Malum Yunus Emre, Taptuk Emre'nin dergâhına girer. Kendisine dergâh için odun toplama görevi verilir. Emre akşama kadar odunları bulur getirir. Taptuk Emre sorar: "Dağda hiç eğri odun kalmadı mı?" "Var," der Yunus Emre, "ama bu dergâhın kapısından odunun bile eğrisi giremez !


Senden hoştur bana gelen.
Ya gonca gül ya da diken.
Ya hayattır ya da kefen.
Narın da hoş, nurun da hoş.
Kahrın da hoş,lütfun da hoş...

Aşk aşıkı şir eder,
Aslanı zencir eder,
Katı taşı mum eder.


Cennet cennet dedikleri,
Birkaç köşkle birkaç huri.
İsteyene ver onları,
Bana seni gerek seni...

Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece.


Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim işim sevgi için
Aşkın yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.

Akıl bir kişidir, Allah'a bakar.
Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar.


Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir.
Medet etmek sana onun işidir.

Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.


Eğer aşkı sever isen can olasın.
Kamu derdine hem derman olasın.

Çalab'ın dünyasında
Yüz bin türlü sevgi var;
Biri Rahmân-ı Rahîm
Biri şeytan-ı racîm.


Dağlar nice yüksek ise yol onun üstünden geçer.

Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz.
Sözü pişirp diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola bitire savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu(zehirli) aşı
Yağ ile bal ede bir söz.


Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.


Yaradılıştan gelirim, yaradılışa giderim.
Yolum bir ince uzun, zahmetlice yoldur.
Dar yollardan yürürüm.
Durağım dost gönülleridir.

Durmak mı? Beklemek mi?
Dünyanın dönüşü duruyor mu ki?
Zaman beklemiyor kimseyi!
Ben zamanın bir parçasıyım yeni anladım bunu, adına Yunus diyorsunuz siz !


Düşünmekten mi korkuyorsun? Korkular bizim gerçek ölümlerimizdir. Tutsaklıklarımızdır.. köleliklerimizdir; korkular, ömrümüzün zindanlarıdır. Ancak düşünen insan korkmaz, düşünebilen insan korkmaz.. bir tek o hürdür çünkü.

Beni bana başkası anlatacaksa ben neden yaratıldım öyleyse? Beni ben bilmiyorsam başkalarının öğrettiği benin tutsağı olmuş olmam mı? Hani benim hürriyetim.. o nerde? Yaratılırken bana bağışlanmış olan, benim onsuz onun bensiz olamayacağı.. hürriyet..? O da mı boş laf?


Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.


Dervişlik baştadır, tacda değil.
Kızdırmak oddadır, sacda değil.

Bu dünyada kim güldü ki sen gülesin


Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü.

Gider benden Ben'liği, doldur içime Sen'liği


Ölümden ne korkarsın
Korkma ebedi varsın


SEVGİSİNİN ANILMASI :

Ülkemiz dışında da tanınan Yunus Emre, 1991 yılınında UNESCO tarafından “Yunus Emre Hoşgörü Yılı” ilan edilerek anılmıştır.

200tl Halen tedavülde olan 200 TL'nın üzerinde de anılmıştır.


YUNUS EMRE HAYATI (1238 - 1328) :
Sarıköylü Yunus Emre - Bahattin Atak - TC. Eskişehir Valiliği (36sf, 12,3MB) Çocuklar için de çok güzel, çizgilerle anlatım
Yunus Emre - TC. Eskişehir Valiliği (32sf, 5,99MB)


YUNUS EMRE ŞİİRLERİ :
Diyanet İşleri - Sesli ve Görüntülü Programlar - Yunus Emre Şiirleri
Hz. Yunus Emre Şiirleri - Semazen.net & Mutriban.com (121sf, 291kB)
Yunus Emre Şiirleri - Antoloji.com (64şiir, 68sf, 127kB)
Divan-ı Yunus Emre - Dr. Mustafa Tatcı - TC. Kültür Turizm Bakanlığı (417şiir, 429sf, 1,02MB) (Yazının Giriş Kısmı)
Yunus Emre Divanı - Burhan Toprak - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi (68sf, 924kB)
Yunus Emre Şiirleri.blogspot.com
Antoloji.com
Şiir Defteri.com
http://w3.gazi.edu.tr/~ertan/yunusca.html
siir.1turk.net

Yunus Emre'nin Risalet-ün Nushiyye (Nasihat Kitabı) isimli mesnevisi de bulunmaktadır. "Yunus canı bu yolda fidiydi." mısraından hicri 707 de yani miladi 1307 (veya 1308) yılında yazıldığı tarih düşme sanatıyla belirtilmiştir. Mesnevi biçiminde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Didaktik mahiyette kaleme alınmıştır. Başta 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra kısa bir düzyazı vardır. Arkasından destanlar gelir. Eserin baş kısmında ateş su hava toprak gibi dört unsurdan yaratılmış olan insandan ve insana üflenen candan söz edilir. Aruz ölçüsü ile yazılmış şiirler 573 beyittir. Failatün failün ölçüsüyle didaktik mahiyette kaleme alınmıştır. Başta 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra kısa bir düzyazı vardır. Daha sonra konuların işlendiği destanlar gelir.Buradaki beyitler mefailün mefailün feulün ölçüsüyle yazılmıştır.
Eserin toplam beş nüshası bulunmaktadır:
1 Nüsha Fatih Kitaplığında
1 Nüsha Üsküdar Selimağa Kitaplığında (Kaynak: Genel Bilgiler http://www.genel-bilgiler.com/frm//showthread.php?p=78975)
1 Nüsha Yahya Efendi Kitaplığında
1 Nüsha Nur-i Osmani Kitaplığında
1 Nüsha Taşbasması Nüsha


YUNUS EMRE ŞİİRLERİ MP3 :
Yunus Emre.net
Yunus Emre'den Seçme Şiirler - mbirgin.com


YUNUS EMRE ARAŞTIRMALARI :
Yunus Emre'nin İnsana, İnsanlığa Bakışı ve Günümüze Mesajları - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şanlı - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (7sf, 120kB)
Yunus Emre Düşüncesinde Aşk ve Eğitim - Emel Koç - G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (11sf, 120kB)
Yunus Emre ve Anadolu Türkçesinin Kuruluşundaki Yeri - Zeynep Korkmaz (7sf, 1,90MB)
Yunus Emre'nin Dili Hakkında Özet, Türk dilinin tarihi gelişimi - Arş. Gör. Emek Üşenmez - İstanbul Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi (12sf, 352kB)
Yunus'un Türkçesi - Nihad Sami Banarlı (4sf, 560kB)
Yunus Emre'nin Felsefesi - Prof.Dr.İbrahim Agah Çubukçu (23sf, 768kB)- 2
Yunus Emre'nin Nur-ı Muhammedi Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği - Zülfü Güler - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (9sf, 136kB)
Çağlar Üstü Kimliği ve Türkçesiyle Yunus Emre, Yunus Emre ve Türk Yazı Dili Tarihimiz İçendeki Yeri - Yard. Doç. Dr. Ahmet Günşen - Gazi Üniversitesi (15sf, 315kB)
Yunus Emre'nin Tasavvufi Meşrebi ''Cemal-Perestlik'' - Doç. Dr. Mikail Bayram - Selçuk Üniversitesi (12sf, 2,85MB)
Türkmen Edebi Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi - Prof. Dr. Fikret Türkmen - Ege Üniversitesi (5sf, 114kB)
Doğu-Batı Panteizmi Çerçevesinde Yunus Emre Mirası - Prof. Zümrüt Kulazade - Azarbeycan İlimler Akademisi (4sf, 114kB)
Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli - Doç. Dr. Abdullah Şengül - Afyon Kocatepe Üniversitesi (4sf, 146kB)

ŞİİR İNCELEMELERİNDEN :
Bu Yolda Acaib Çok - Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Yorumu - Yrd. Dç. Dr. Mustafa Tatcı - Gazi Üniversitesi (10sf, 197kB)
Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan - Ayşe Nur Kırgız Sağın - Fatih Üniversitesi (6sf, 210kB)
Yunus Emre’nin Bir İlahisi ve Dilbilim Açısından İncelemesi - Dr. Adem Çalışkan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (11sf, 122kB)


YUNUS EMRE BELGESELİ :
54,5 Dakika


ZİYARET ...
Yunus Emre adı, her Türk ve Türk kültürünü tanıyıp seven herkes için bir şeyler ifade eder.
Bugün Yunus'a ait olduğu iddia edilen 15 ayrı mezar bulunmaktadır :

1 - Bursa Emirsultan'a giden yol üzerinde Şibli mevkiinde eski sa'di tekkesinin yanındaki mezar - Harita
2 - Erzurum'a bağlı Müşkivant ya da Tuzcu köyünde Yunus Emre ve Tapdık Emre adında iki türbe-mezar - Harita
3 - Sandıklı-Çayköy
4 - Eskişehir-Afyonkarahisar demiryolu üzerinde Döğer köyünde Emre Sultan mezarı
5 - Ünye
6 - Konya -şimdi Niğde'ye bağlı- Aksaray'da Tapdık köyünde bir tepe üstünde Tapdık ve Yunus Emre'ye ait iki türbe-mezar - Harita
7 - Sivas
8 - Keçiborlu
9 - Uluborlu
10 - Kırşehir
11 - İzmir'in Tire ilçesinde Yunus Emre Camii (Vakf-ı Camii Şerif-i Yunus Emre der Tire) - Harita
12 - Bolu
13 - Manisa'nın Kula ilçesi Emre Sultan Köyünde türbede Tapdık Emre ile Yunus Emre'ye ait mezarlar - Harita
14 - Eskişehir-Mihalıcçık-Sarıköy
15 - Konya-Karaman'da Kirişçi Baba (Yunus Emre) Camii - Harita

Herhalde en doğrusu : Kalplerimizde ... (Haritasız)

Kaynak : İnternet'ten derleme
© Erim SEVER - Makina Mühendisi
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden