ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com

Site Haritası



Yukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan



BAŞLIKLAR :
İnanç
Kur'an-ı Kerim Arapça, Latince Okunuşlu, Meal, Tefsir, Ses Dosyası ve Programlar
Peygamberler
Din Büyükleri
Hadisler
Mezhebler
İlmihal ve Fıkıh
Namaz Kıble Tayini, Ezan
Hac - Umre
Dini Hikayeler Menkıbeler
Dini Kitaplar
Çocuk
TV - Kamera
Dini Terimler - Sözlükler
Kaynaklar

İNANÇ :

İnanç insanın hem Gönül ve hem de Aklına hitap etmelidir.. Şükürler olsun ki İslam Allah'ın insanlar için seçtiği din olmuştur..

Din ve Bilim İlişkisi - Haber Türk 27 Şubat 2015 programı - Caner Taslaman ve Emre Dorman 3:39:56 Felsefi Açıdan İslama Bakış - BigBang (Büyük Patlama) dahil pek çok konuya ait İmani bir bakış..

KUR'AN-I KERİM :

Arapça - Türkçe Metin :

Arapça-Türkçe Okunuşu ile Diyanet Türkçe ve Arapça Okuma ve Dinleme / Mealler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı, Kuran Yolu, Elmalılı Hamdi Yazır / Arapça: Davut Kaya, İshak Daniş, Abdüssamed, Mahir Muayqili, Şüreym, Südeys / Türkçe: Mehmet Emin Ay (3)

Arapça Metin :

Arapça - Diyanet (604sf 3,5MB) (1)
Arapça - Therealholyquran.com (569sf 4,17MB) (2)
Arapça (112sf 1,71MB) (2)

Latince Okunuşu :

Latince Okunuşuyla Kur'an-ı Kerim Sure sure
Latince Okunuşuyla Kur'an-ı Kerim Sure sure

Türkçe Meal :

Diyanet Meali (298sf 1,88MB) (1)
Diyanet Meali (298sf 2,57MB) (1)
Meal'ler
Meal'de Kelime Arama Fonksiyonu (2)

Necm Necm Meal - Hakkı Yılmaz (441sf 2,05MB)

Konularına göre Kuran Mesajı - Ahmet Akyol (76,0MB)

Feyzü'l-Furkan - Hasan Tahsin Feyizli

Mealler

Elmalılı Meali (393kB) Java ile çalışan cep telefonları için (.jar uzantılı) (i)

Türkçe Meal Dinle :

Diyanet Arapça ve Türkçe Kur'an-ı Kerim Kur'an ı Kerim tilaveti yapan hafızlar: Dr. Tayyar Altıkulaç, İshak Daniş, Davut Kaya, Abdüssamed, Şüreym, Mahir Muayqili ve Südeys. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'anı Kerim Meali ise; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından seslendirilmiştir. mp3 formatında (Hatim Duası da eklenmiş) (3)

Türkçe Kur'an-ı Kerim Meali - Müellif: Prof.Dr. Hamdi Döndüren, Seslendiren: Ahmet Deniz (1,25GB) mp3 formatında (Yüksek Kalitede - Bilgisayar için)
Türkçe Kur'an-ı Kerim Meali - Müellif: Prof.Dr. Hamdi Döndüren, Seslendiren: Ahmet Deniz (415MB) mp3 formatında (Düşük Kalitede - Cep Telefonları için)

Konularına göre Türkçe Kur'an-ı Kerim Meali - Seslendiren: Ahmet Deniz (415MB) mp3 formatında

Diğer Dillerde Meal'ler :

The Qur'an

Türkçe Tefsir :

İmam-Hatip Liseleri Tefsir Ders Kitabı - Yazarlar : Dr. Ramazan Yıldırım, Dr. Eşref Altaş, Musa Şimşekçakan, Dr. Mehmet Akgül, Dr. İlhami Günay, Mehmet Akif Özkiraz - 2010 (170sf 21MB) İçindekiler : 1. Kur'an-ı Kerim Tarihi (Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı, İlk Vahiy ve Vahyin Geliş Şekilleri, Vahyin Yazılması ve Korunması, Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi, Mushafın Çoğaltılması, Kur’an-ı Kerim’in Noktalanması ve Harekelenmesi, Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri), 2. Tefsir İlmi ve Temel Kavramları (İlminin Tanımı ve Temel Kavramları, Tefsir İlminin Amacı ve Kur’an’ı Anlamadaki Önemi, Tefsir İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi), 3. Tefsir Tarihi (Hz. Peygamber’in Yaşadığı Dönemde Tefsir, Sahabe Döneminde Tefsir, Tabiîn Döneminde Tefsir, Tefsirin Tedvin Dönemi, Kaynak ve Yöntem Bakımından Tefsir Çeşitleri [Rivayet Tefsirleri, Dirayet Tefsirleri], Başlıca Tefsir Kaynakları [Arapça Tefsirler, Türkçe Tefsirler], Türkçe Meal Çalışmaları, Tefsirde Yeni Yaklaşımlar), 4. Kur'an İlimleri (Kur’an İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi, Kur’an’ın İndiriliş Süreci ile İlgili Özellikleri [Mekki ve Medeni, Esbab-ı Nüzul, Nasih ve Mensuh], Kur’an İfadelerinin Sınıfl andırılması [Kıraat Farklılıkları, Garibu’l-Kur’an, Müşkilu’l-Kur’an, Mücmel ve Mübeyyen, Mübhemler, Muhkem ve Müteşabih, Vücuh ve Nezair], Kur’an’ın Üslup Özellikleri [İ’cazu’l-Kur’an, Huruf-ı Mukattaa, Sure Başlangıçları, Yeminler, Meseller, Kıssalar, Mecazlar, Hitaplar, Tekrarlar, Sorular ve Cevaplar], 5. Kur'an'ı Anlama ve Yorumlama (Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler [Kur’an’ı Kendi Bütünlüğü İçinde Anlama, Tarihsel Bağlamı Dikkate Alma, Sünnetin Açıklayıcılığından Yararlanma, Bilimsel Verilerden Yararlanma], Kur’an’ın Ana Konuları [Yaratılış ve Evren, İman, İbadet, Ahlak, İnsan İlişkileri, Tarih -Kıssalar-]), 6. Tefsir Edilecek Örnek Metinler (Meali ve Tefsiri Yapılacak Sureler), Örnek Tefsir Metinleri, 7. Sözlük, 8. Kaynakça

Elmalılı Tefsiri - Elmalılı Hamdi Yazır (7,61MB)
Fizilal'il Kuran - Seyyit Kutub (9,49MB) - Link 2 (9,79MB)
Taberi Tefsiri (2,15MB)
Tefhimu'l Kuran - Mevlana Seyyid Ebu'l A'la Mevdudi (5,49MB)
Begavi Tefsiri - El Begavi (1,74MB)
Büyük Kuran Tefsiri - Konyalı Mehmed Vehbi (5,25MB) (i)
Tefsiri Kebir - Fahreddin Razi (30,93MB) (i)
Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri - İbni Kesir (4,31MB)
El-Camiu Fi Ahkamil-Kuran - Kurtubi (26,86MB) (i) - Link 2
Maverdi Tefsiri - El Maverdi (874kB)
Mufassal Tefsir - Derleme (59,53MB)
Tefsirul-Kuran - Ebul-leys Semerkandi (2,99MB) (i)
Tibyan Tefsiri - Ayıntabi Mehmed Efendi (1,23MB)
Tefsiru'l Mesaj - Muhammed Esed (2,52MB) - Link 2 (2,52MB)
Konulu Tefsir - Muhammed Gazali (1,45MB)
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - İmam İskender Ali Mihr veya Link - 2 Bilgisayara indirilebilmektedir.

Fatiha Suresi Tefsiri - Sadreddin Konevi - İz Yayıncılık
Hacı Bektaş Veli'nin Fatiha Tefsiri - Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Özcan (14sf 281kB)
Molla Fenari’nin Aynu'l-Ayan Adlı Fatiha Suresi Tefsirinin Mukaddimesi (Tahlil ve Degerlendirme) - M. Taha Boyalık - Yüksek Lisans Tezi - 2007 (149sf 5,82MB) - Link 2 Bursa Ulucami'nin açılışında Yıldırım Beyazıt'ın damadı Emîr Sultan edebinden ilk hutbeyi okumasını kendisini halktan gizleyen devrin büyüğü Somuncu Baba'dan (Şeyh Hamîdüddin Aksarâyî) rica edince tüm halk gibi hutbeyi dinleyen Molla Fenârî de etkilenmiştir.
Alak Suresi Tefsiri - Seyit Kutup (7sf 89kB)
Müşkil Ayetler - İbni Teymiyye (672kB) (i)

Tefsir Usulü :

El Fevzul Kebir Fi Usulit-Tefsir - Şah Veliyullah Dihlevi (99kB)
Kuranı Anlamada Sünnetin Yeri - Derleme (7kB)
Kuran Tefsiri Üzerine - Derleme (21kB)
Tefsir Usulü - Derleme (289kB)
Tefsir Usulü - El Useymin (626kB)

Mehmet Âkif Ersoy'un (1873-1936) Tefsir'e Dair Yazıları ile Vaaz ve Hutbeleri - Dr.Mehmet Eren (20sf 4,61MB)

Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan Okumayı Öğrenme :

ElifBa.jar ve .jad Program (75,4kB) Cep Telefonu için (i)


PEYGAMBERLER :

Çağrı Filmi (Peygamberimizin Hayatı) (2:58:09) - Alternatif Link 1 (2:58:11) - Alternatif Link 2 (2:57:29)
Çağrı Filmi Müziği Ney - Neyzen Engin Ağar (4:02)

Kainatın Efendisi - Yazar: Mehmet Oruç (260sf 1,58MB) Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın hayatı ve güzel ahlakı

Sevgili Peygamberim - 11 cilt

Hz. Mevlana'ya göre Hz. Muhammed

Bizim Selim'e Söyle - Minyatürlerle Osmanlı (5:36) Kısa Animasyon Çizgi Film

Peygamberler Tarihi - Yazar: Mehmet Oruç : Cilt 1 (447sf 5,98MB) - Cilt 2 (423sf 12,6MB)


DİN BÜYÜKLERİ :

Dört Büyük Halife - Mehmet Oruç : Cilt 1 (352sf 3,55MB) - Cilt 2 (352sf 2,91MB)

Hz. Emir Ali İbn-i EbiTalib - Nehc'ül Belaga - Metnin terceme ve şerhi Hazırlayan: Abdulbaki Gölpınarlı (629sf 1,72MB) Hz. Ali'nin (k.s) hutbeleri, vasiyetleri, emirleri, mektupları, hikmet ve vecizeleri

Eshab-ı Kiram - Mehmet Oruç : Cilt 1 (447sf 22,3MB) - Cilt 2 (448sf 5,99MB)

Sahabeler (550kB)

www.erimsever.com'da Hz. Mevlânâ (k.s.) sayfası
Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik - Semazen.net (4)


Evliyalar Ansiklopedisi (5)
Evliyalar Ansiklopedisi - Dr.Enver Ören (3160sf 21,1MB)
Evliyalar Ansiklopedisi - Dr.Enver Ören (19,9MB)
Evliyalar Ansiklopedisi - Türkiye Gazetesi Yayınları (3,8MB)
İslam Alimleri Ansiklopedisi Sadece ilk 4 cilt
İslam Alimleri Ansiklopedisi (5,91MB) Sadece ilk 4 cilt

Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attâr - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku (114sf 1,03MB) (4)

Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut

Divanlar ve Mesneviler - Kültür Turizm Bakanlığı e-Kitap
Üveysi (Üveys-name) - Sabâyî - Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Ömer Savran (71sf 426kB) Veysel Karani'nin Manzum Hayatı

Tezkireler - Kültür Turizm Bakanlığı e-Kitap


HADİSLER :

Hadis - Vikipedi

Tüm İslam Bilginlerinin üzerinde Peygamberimize ait olarak birleştikleri tek Hadis: "Kim benim ağzımdan yalan söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın" dır. Tarih boyunca "bu hadis yüzünden", hadis toplayanlar (hadis ravileri) çok dikkat ettikleri halde günümüzde uydurma hadislerin de varlığından endişe edilmekte, hadisler kuvvetli ve zayıf olarak sınıflara ayrılmaktadır. Hadisleri Kur'an ve en son olarak da "İnsanın kendi Kalbi" süzgeçlerinden geçirmek gerektiği muhakkaktır.

Bu yüzden aşağıda sadece Hz. Mevlânâ'nın Eserlerinde geçen Hadisler'i konu alan; Mesnevî, Dîvân-ı Kebir, Fîhi Mâ Fîh ve Mecâlis-i Seb'a 'daki Hadisler üzerine yapılan çalışmalar:

Mesnevi Hadisleri (Tesbît ve Tahrîc) - Prof.Dr. Ali Yardım - İstanbul 2008 (370sf 14MB) - 1 - 2 İthâf : Hak Dost Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) azîz hâtırasına

Mevlânâ'nın Divân-ı Kebîr'inde geçen hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi - Yüksek Lisans Tezi: Ünal Damar - Danışman: Prof.Dr. Talat Sakallı - Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (145sf 2,2MB)

Mevlana'nın Mecâlis-i Seb'a da kullandığı hadisler ve yorumları (12sf 597kB)

Fîhi Mâ Fîh'teki Hadîs-i Şerifler Sayfada devam edecek olarak belirtilmiş


MEZHEPLER :

Mezhep Nedir, Kaça ayrılır?


İLMİHAL VE FIKIH :

Diyanet İlmihali - Cilt 1 (İman ve İbadetler) (1)
Diyanet İlmihali - Cilt 2 (İslam ve Toplum) (1)

Büyük İslam İlmihali - Erzurumlu Ömer Nasuhî Bilmen
Büyük İslam İlmihali - Erzurumlu Ömer Nasuhî Bilmen (395sf)

Se'âdet-i Ebediyye Tam İlmihâl - Hazırlayan: Hüseyin Hilmi Işık; Okuyan: Hayri Küçükdeniz (7)

Tevzihu'l Mesail Tam İlmihal - İmam Humeyni (k.s.) (376sf 1,63MB)

Fıkıh kelime anlamı olarak "hukuk" demektir ve "İslam Hukuku" için kullanılır.

Fıkıh Ansiklopedisi - İhya.Org (6)

Fıkıh.info


NAMAZ :

“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” - Tevbe Suresi, 18

Namaz Kılmayı Öğrenmek :

Namaz Sûrelerinin Türkçe Terceme ve Tefsiri - A.Hamdi Akseki - Diyanet (66sf 12,1MB) (1)
Namaz Hocası.jar ve .jad Program (175kB) Cep Telefonu için (i)

Namaz Vakitleri :

İmsakiye Diyanet Namaz Vakitleri (1)
Cep Telefonu Namaz Vakitleri - Diyanet (IOS ve Android) Seçilen 3 Ayrı Şehrin vakitlerini ilk indirmeden sonra 30 gün boyunca İnternetsiz görebilme, Kıble yönünü, Ezan ve ezan duası, Namaz vakti gelmeden önce ve namaz vaktinde alarm

İftariye.exe PC program (ii)

Cep Vakit.jar Program 2011 (197kB) Cep Telefonu için Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri.. (i)
Türkçe Ezan.sis Program Cep Telefonu için (i)
Ezan Alarmı Cep Telefonu için iTunes uygulaması (iv)

Kıble Tayini :

Bazı takvimlerde yazan "Kıble Saati"nde güneşe dönen kişi o an için kıble yönünü bulmuş olur. Bu yön elbetteki bulunulan yere ait Kıble Saati için geçerlidir. Örnek: Ankara için Kıble Saati 10:00 iken İzmir için 10:26 olabilir.

Qibla Finder.apk Android Program 2011 (725 kB) Android işletim sistemleri için (i)

Ezan :

Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı - Diyanet (12sf 245kB)

Habip İspirli - Alpcan Çelik - Ezan (3:45) - 2 (3:45)

Türkçe Ezan (Hicaz) - Hafız Sadettin Kaynak 1932 yılında Fatih Camii'nde okunan ilk Türkçe Ezan kaydı


HAC - UMRE :

Hac ve Umre Rehberi - Diyanet İşleri (1)

Hac Rehberi.jar ve .jad Program Cep Telefonu için (i)


DİNİ HİKAYELER (MENKIBELER) :

www.erimsever.com'daki Mesnevi'den Hikayeler sayfası


DİNİ KİTAPLAR :

İslam Ansiklopedisi (44 Cilt Toplam:2,07GB) - Madde Listesi (544sf 1,95MB)

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İslam Ansiklopedisi - İhya.Org (6)

Rehber Ansiklopedisi - İhya.Org (6)

Mavera İslam Ansiklopedisi

İslam ve Tasavvuf

gezginler.net Dini Kitaplar

Mehmet Oruç

İhtida Öyküleri - Neden Müslüman Oldum? Yabancıların soruya verdikleri kısa hayat hikayeleri


ÇOCUK :

Diyanet Çocuk (1)

Çocuk Kitapları (1)


TV - KAMERA :

D-TV - Diyanet TV veya D-TV - Diyanet TV

Mekke-i Mükerreme - Canlı Yayın

Medine-i Münevvere - Canlı Yayın


DİNİ TERİMLER - SÖZLÜKLER :

Dini Kavramlar Sözlüğü - Diyanet veya 2. link (1)

Dini Terimler Sözlüğü - İhya.Org (6)

Kavram Ansiklopedisi - İhya.Org (6)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prf.Dr. Mehmet Kanar (536sf 1,15MB) (4)
Osmanlıca - Türkçe (5)

Farsça - Türkçe (5)

Arapça - Türkçe (5)

Dini Terimler (5)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - Prof.Dr.Ethem Cebecioğlu (302sf 2,09MB) (4)
Tasavvuf Terimleri - Ethem Cebecioğlu (5)
Tasavvuf Terimleri (5)

Mevlevi Terimleri (5)


KAYNAKLAR :

(00) Kendi oluşturduğum belgeler.
(0) İnternette pek çok yerden bulunabilir.
(1) Diyanet İşleri : www.diyanet.gov.tr
(2) www.kuranmeali.com
(3) Diyanet İşleri : http://kuran.diyanet.gov.tr
(4) Semazen.Net Dosyalar : http://dosyalar.semazen.net
(5) http://rumimevlevi.com
(6) www.ihya.org
(7) www.mbirgin.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
İnternet Hesaplama Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Hesap Tablosu dosyası (Excel belgesi)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Ses dosyası
Video dosyası

Exe Com : PC Formatında program veya program kurulumu (i , ii, iii, iv)
Jar, Sis : Cep Telefonu Formatında program veya program kurulumu (i , ii, iii, iv)
Apk : Android işletim sistemi Formatında program veya program kurulumu (i , ii, iii, iv)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Prayware - Yazılımcının dua istediği, kullanımı serbest program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iv) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bil hayr - Rabbim, işimi kolaylaştır, güçleştirme.. Rabbim bu işi hayırla tamamla..

© Erim SEVER
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler