ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan

       
İş Güvenliği Yetki Belgem Bulunmamaktadır
   Konu Herkesin Ortak Sorumluluğudur   

İş hayatındaki sürprizlerin %99'u olumsuzdur - Harold S. GeneenMevzuatlarda Önem Sırası :
1 - Anayasa
2 - Uluslararası Sözleşmeler
3 - Kanunlar
4 - Tüzükler
5 - Yönetmelikler
6 - Tebliğler
7 - Standartlar

YASA, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE SÖZLEŞMELER :

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu :

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Resmi Gazete : 30.06.2012 - 28339 Kanun No. 6331 - Kabul Tarihi : 20.06.2012

İş Kanunu :

4857 Sayılı İş Kanunu, işçi ve işverenlerin çalışma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacı ile Resmi Gazete : 10.06.2003 - 25134 (Kanun No. 4857 - Kabul Tarihi : 22.05.2003) ile yürürlüğe girmiş, zaman içerisinde üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.
İş Kanunu, 4. Maddesinde ifade edilen işyerlerinin dışında kalan tüm işyerlerinde 4857 Sayılı Kanun hükümleri istisnasız olarak uygulanmaktadır.
Temel ilke, ilişki, şekil, usul, hak, sorumluluk, ceza, iş güvenliği, izin, ücret, çalışma, iş sözleşmesi, sözleşme çeşitleri hakkında tanım ve açıklamalar 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu Güncel Tam Metni (42sf 423kB) (14)
4857 Sayılı İş Kanunu Güncel Maddeli Metni (14)
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 15.05.2008 Kanun No : 5763 (15)

İş Güvenliği ile İlgili Sorumluların Görev Yetki Eğitim Tanımları :

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Resmi Gazete : 31.01.2013 - 28545
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete : 29.12.2012 - 28512
Eski Hali : Resmi Gazete : 27.11.2010 - 27768

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete : 27.11.2010 - 27768

İş Güvenliği Tanımları :

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü - Resmi Gazete : 11.01.2074 - 14765 - Bakanlar Kurulu Karar Tarihi : 04.12.1973 - 7/7583 - Dayandığı Kanun Tarihi : 25.08.1971 - 1475 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılacak "İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Tüzük" çıkarılıncaya kadar, 22.12.1969 tarih ve 6/12782 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün" 515-520 nci maddeleri son hükümler bölümde yer almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Resmi Gazete : 31.01.2013 - 28545
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - Resmi Gazete : 29.12.2012 - 28512
Eski Hali : Resmi Gazete : 27.11.2010 - 27768

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği - Resmi Gazete : 26.12.2012 - 28509 Eki : İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi

Çocuk ve genc işçilerin çalıştırılma ve esasları hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 06.04.2004 - 25425 (152kB)

Elle taşıma işleri yönetmeliği - Resmi Gazete : 11.02.2004 - 25370 (200kB)

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği - Resmi Gazete : 11.02.2004 - 25370 (232kB)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği - Resmi Gazete : 27.11.2010 - 27768 (389kB)

İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 07.04.2004 - 25426 (154kB)

İşletme belgesi hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 04.12.2009 - 27422 (280kB)

İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik - Resmi Gazete : 10.02.2004 - 25369 (227kB)

İşyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerlerinin kapatılmasına dair yönetmelik - Resmi Gazete : 05.03.2004 - 25393 (151kB)

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik - Resmi Gazete : 03.09.2008 - 26986 (145kB)

Çalışma Saatleri :
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (94,7kB) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
İş kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği - Resmi Gazete : 06.04.2004 - 25425 (97,8kB)
Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalıştırılması gereken işler hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 15.04.2004 - 25434 (155kB)

Sigortalar :
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi Gazete : 29.09.2008 - 27012 (2.Mükerrer) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Çalışanların Eğitimleri :
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 07.04.2004 - 25426 (152kB)

Risk Değerlendirmesi :
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği - Resmi Gazete : 29.12.2012 - 28512

Ağır ve Tehlikeli İşler :
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği - Resmi Gazete : 16.06.2004 - 25494 (304kB)

KKD, Güvenlik ve Sağlık :
Kişisel Koruyucu Donanım yönetmeliği - Resmi Gazete : 29.11.2006 - 26361
Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 11.02.2004 - 25370 (335kB)

Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği - Resmi Gazete : 23.12.2003 - 25325 (762kB)

Titreşim ve Gürültü :
Titreşim yönetmeliği - Resmi Gazete : 23.12.2003 - 25325 (219kB)
Gürültü yönetmeliği - Resmi Gazete : 23.12.2003 - 25325 (212kB)

Kimyasal, Kansorejen, Asbest :
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 26.12.2003 - 25328 (241kB)
Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 26.12.2003 - 25328 (241kB)
Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 26.12.2003 - 25328 (217kB)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 10.06.2004 - 25488 (402kB)

Patlayıcılar :
Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik - Resmi Gazete : 26.12.2003 - 25328 (327kB)

Basınçlı Kap - Ekipman :
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) - Resmi Gazete : 31.12.2012 - 28514 (4.mükerrer)

Yapı ve İnşaat :
Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği - Resmi Gazete : 23.12.2003 - 25434 (189kB)
İnşaatlarda İş Güvenliği için Protokol
Yönetmeliğe göre 2012 yılına kadar inşaat sektörü iş güvenliğini gündemine almış görünüyor (62kB) Mehmet Demirezen - isguvenlikciler@googlegroups.com - December 18, 2010 9:26 PM

Çevre :
Çevre Mevzuatı - Çevre Mevzuatı Karşılaştırmaları (3)

Atık Yönetimi :
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (4)
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (4)
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (4)
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (4)
Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (4)
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (4)
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (4)
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (4)
AB'nin Yeni Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü (5)
REACH (6)
ROHS RoHS Nedir? Yönetmeliği ve Uygulamaları (7)

Madenler :
Sondajla maden çıkartılan işletmelerde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği - Resmi Gazete : 22.02.2004 - 25381 (189kB)
Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği - Resmi Gazete : 21.02.2004 - 25380 (185kB)

Mevzuatları Paylaşan Diğer Adresler :

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatlarının 5 farklı şekilde sunulması : Resmi Gazete - Mevzuatın eski ve yeni hallerinin karşılaştırılması - Mevzuat özetleri - Mevzuatlar neler yapmanızı gerektirmektedir? - Ağaç yapısı (3)

Tümü Yasalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmelikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri, İç İşleri Bakanlığı İş Yönetmelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri, Ulaştırma Bakanlığı Yönetmelikleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetmelikleri, ILO Sözleşmeleri, 1475 Sayılı İş Kanunu Tüzük ve Yönetmelikler, 4857 İSİG Yönetmelikleri, Çeşitli Yönetmelik ve Yönergeler (2)

İSG Mevzuatı (3)STANDARTLAR :

TS - TSE STANDARTLARI SORGULAMA :

TS Standartlarının güncelliği ile ilgili Sorgulama Sayfası'ndan faydalanabilirsiniz.

ISO 9001 :

ISO 9001 Yönetim Standardı (11sf 206kB) Lisans : İndireceğim dosyanın TSE'ye ait olduğunu kabul ediyorum (1)
TSE Kalite Standardı - TS EN ISO 9001:2000 - Kasım 2001 Dahil (26sf 301kB) (8)
ISO 9001 kullanımı ile elde edilecek mali kazanç HESAP MAKİNESİ (13)

ISO 14001 :

ISO 14001 Çevre Standardı (27sf 311kB) (1)
TSE Çevre Standardı - TS EN ISO 14001 - Nisan 2005 (27sf 311kB) (8)

ISO 18001 :

TS 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS 18001) Kısa Özeti (9)
TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları - Sunum : Bilgin Candemir (28sf 10,2MB) (10)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Sunum : Prof.Dr. Fatih M. Botsalı (59sf 3,0MB) (11)

ISO 22000 :

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - TS EN ISO 22000 - Nisan 2005 (35sf 314kB) Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. (8)

ISO 31000 :

Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri - IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü), AIRMIC (Sigprta ve Risk Yöneticileri Derneği), ALARM (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği) takım çalışmasıdır (21sf 1,04MB) Başlıklar : Yönetici Özeti, Giriş, Bilgilendirme, Risk-Risk Yönetimi ve ISO 31000 (Riskin Doğası ve Etkileri, Risk Yönetimi Prensipleri, ISO 31000’in Gözden Geçirimi, KRY'den Faydalanmak), Kurumsal Risk Yönetimi (Planlama ve Tasarım, Uygulama ve Kıyaslama, Ölçme ve İzleme, Öğrenme ve Raporlama), Ekler (Risk Yönetimi Kontrol Listesi, Uygulama Özeti), Şekil Listesi (Risk Mimarisi, Stratejisi ve Protokolleri, Riskin Yönetim Çerçevesi (ISO 31000’e göre), Risk Yönetimi Süreci (ISO 31000’e göre), Borsaya kote büyük bir şirketin örnek risk yönetimi mimarisi, Risk Yönetimi Faktörleri), Tablo Listesi (Detaylandırılmış Risk Tanımı, Risk Yönetimi Politika İçeriği, Risk Yönetimi Sorumlulukları, Risk Değerlendirme Teknikleri) (12)ULUSAL VE ULUSLARARASI YETKİ BELGELERİ :

IRCA - IRCA kayıtlı denetçiler arama


KAYNAKLAR :

KİŞİLER :
[0] Kendi paylaşımlarım

FİRMALAR :
{0} Kendi firmam bulunmamaktadır

İNTERNET :
(0) İnternette pek çok yerden bulunabilir.
(1) Yönetim Bilgi Sistemleri : www.yonetimonline.com
(2) www.isguvenligi.net
(3) İSG Çevre : www.isgcevre.com
(4) TC. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı : www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr
(5) CLP : http://clp.immib.org.tr - Avrupa Birliği pazarına ürün gönderenlerin, CLP Tüzüğü'nün getirdiği değişiklikler ve yükümlülükler hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
(6) REACH : http://reach.immib.org.tr - İKMİB tarafından AB’ye ihracat yapan firmalarımızın REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olmak amacı ile REACH GLOBAL SERVICES ünvanlı temsilcilik şirketi.
(7) EMO - Elektrik Mühendisleri Odası : www.emo.org.tr
(8) İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık : www.ikyworld.com
(9) TSE - Türk Standardları Enstitüsü : www.tse.org.tr
(10) Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği : www.ytumed.org.tr
(11) Üni Girişim - Üniversiteli Girişimci Yetiştirme Programı : www.unigirisim.com
(12) IRM - The Institute of Risk Management : http://www.theirm.org
(13) www.bsigroup.com ve http://roi.bsigroup.com
(14) www.iskanunu.com
(15) TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi : www.tbmm.gov.tr

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
İnternet Hesaplama Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
Dikkat (Genelde Sağlık Uyarıları)
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
CAD dosyası (Autocad belgesi)
Eğitim
Ofis Hesap Tablosu dosyası (Excel belgesi)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Haber (Gazete, dergi,...)
Mail ve mail gruplarından (Yahoo ve Google mail gruplarından seçtiklerim)
Anket

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program
Konusunda dikkat çekici, işlevsel program

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali
www.erimsever.com 'u kaynak gösteren internet sayfası

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.

© Erim SEVER - Makina Mühendisi
Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık - Thomas Edison
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler