ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan
              
MMO Aralık-2010 Bülteni

Ülke Bilinci - Zengin ve Fakir Ülkeler Arasındaki Fark! (55,7kB) (0)

İzolasyonla ilgili konular için lütfen İZOLASYON SAYFASI'nı ziyaret ediniz.

Çevre ve Enerji Kongresi 2 - İstanbul 2001 : (1)
Bölüm 1 (8sf 172kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (49sf 588kB) İstanbul'da binalardaki ısınma amaçlı yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon dioksit emisyonları, İstanbul'daki fotokimyasal kirlilik seviyeleri ve kaynakları üzerinde bir değerlendirme, Doğal gaz yanması ve emisyon oluşumu, Türkiye'de enerji ve çevre konusunda yapılan en büyük hataların bir laboratuvarı : Yatağan-Yeniköy-Gökova termik santralları, Elektrik enerjisi üretim teknolojileri ve iklim değişikliğine etkisi
Bölüm 3 (58sf 614kB) Soğuk ve sıcak hava üretimi için kullanılan rüzgar enerjisi tesisatı, İklim ışık ses kontrolü açılarından bina kabuğu tasarımı, Rüzgar enerjisinin çevresel etkileri ve bu etkilerin azaltılmasında planlamanın rolü, İklim değişikliği Kyoto protokolü ve Türkiye, Enerji çevre ve toplum, Endüstriyel bacalarda hava kalitesi korunması yönetmeliği ve ısıl tekniği istemlerinin optimizasyonu, Türkiye'nin enerji açığının kapatılmasında kömürün yeri, Rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesinde yer seçiminin önemi : Sinop örneği
Bölüm 4 (52sf 624kB) Ülkemiz enerji bütünlemesinde linyit ve termik santrallar, Yer kaynaklı ısı pompası, Biyokütle enerjisi, Yakıt hücreleri, Demirtaş eski çöp depolama alanından enerji üretimi
Bölüm 5 (56sf 667kB) Cam kaplamaları ile ısıtma ve soğutma enerjisi kazançları, Elektrik enerjisi üretimi amaçlı ısıl güç tesislerinin ekserji analizi ve önemi, Enerji denkliği (balansı) metodolojisi ve tekstil sektöründe uygulaması, Yeni tip termoelektrik sinyal dönüştürücüleri için materyal parametrelerinin optimizasyonu, Bir termik santralin yerli yapılabilecek malzeme ve ekipmanları ile ilgili görüşler, Zonguldak kömürlerinden pilot ölçekte çevreye duyarlı biriket üretimi, Enerji tasarrufu yönünden standartların yetersizliği
Bölüm 6 (65sf 895kB) Enerji korunumunda düşük enerjili bina tasarımları, Enerji ormancılığının yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki yeri ve önemi, Konut ısıtmacılığında Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin kereste kurutma bakımından değerlendirilmesi, Araçlarda yakıt olarak LPG kullanımı ve Türkiye otogaz pazarının gelişimi, Ulusal enerji politikasının oluşturulması, Enerji sektöründe özelleştirme ve ekonomik büyümeye etkisi, Ülkemizde mutlaka ulusal enerji tasarrufu politikası uygulanmalıdır, Elektrik piyasası yasası ve elektrik özelleştirmesinde gelinen nokta üzerine bir kaç söz

Çevre ve Enerji Kongresi ve Sergisi - Ankara 1997 : (1)
Bölüm 1 (13sf 348kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (48sf 377kB) Açılış konuşması, Kurumlar açısından enerji politikaları (Enerji politikaları, Türkiye'nin kömür kaynakları ve değerlendirilmesi, Enerji tüketiminde doğal gazın yeri ve önemi, Kurumlar açısından enerji politikaları)
Bölüm 3 (44sf 360kB) Türkiye'de doğal gaz temin, iletim ve tüketim politikaları, Enerji sektöründe karar vermede bilginin yönetimi (markal-macro enerji, ekonomi, çevre modeli), Madencilik enerji ve çevre, Karadeniz bölgesi ve orta asya ülkeleri enerji işbirliği çalışma grubu (rewg) forumu ve sonuçları, İnsan ve enerji: etik bir bakış
Bölüm 4 (78sf 633kB) Çevre ve enerji, Çevre mevzuatına genel bir bakış, Çevre hukukunun enerji sektörü boyutunda irdelenmesi, Emisyon kısıtları altında enerji politikaları ve ekonomik büyüme, Çevre boyutuyla Akkuyu nükleer santrali, Dünyadan nükleer atık manzaraları, Dünya'da ve Türkiye'de rüzgar enerjisi
Bölüm 5 (49sf 488kB) Güneş pilleri, Jeotermal enerjinin dünya ve Türkiye potansiyeli ve kullanımlar, Hidrojenin yakıt olarak kullanımı ve özellikleri, Türkiye rüzgar enerjisi kullanım programı
Bölüm 6 (59sf 611kB) İzmit ve çevresi güneş enerjisinin sıcak su eldesinde kullanımının ekonomik analizi, Jeotermal enerjinin kullanım sahaları uygulamaya yönelik genel bilgiler ve Türkiye'deki bölgesel dağılımı, Yakıt hücresi: daha iyi bir dünya için temiz enerji, Linyit-tatlı sorgum karışımının akışkan yataklı yakıcıda yakılması, Biyogazın içten yanmaı motorlarda kullanımı, Erciyes aktif güneş evinin çalışma modları ve deneysel bulguların irdelenmesi
Bölüm 7 (70sf 544kB) İmalat sanayiinde enerji tüketimi 1992-1995 yıllarının karşılaştırılması, Enerji istastiklerinde veri toplama yöntemleri, Elektrikli taşıtarın çevre ve enerji açısından değerlendirilmesi, Enerji tasarrufunun çevre üzerindeki etkileri, Hidroelektrik enerji üretiminin çevresel boyutları, Makina mühendisliği enerji öğretimi ve eğitimi, Enerji kullanımı çevre ve tüketiciler
Bölüm 8 (66sf 603kB) Ankara'nın bina sektörü enerji tüketimi ve enerjinin verimli kullanımı için bina performanslarının değerlendirilmesi, Isı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması ve hava kirliliğinin azaltılması konusunda bilgisayar programı, Benzin motorlu taşıtlarda LPG dönüşümlerinin getirdikleri, Doğal gaza uygun cihaz seçimi ve verimlilik, TKİ kurumu bünyesindeki çevresel önelemler ve bu önlemlerin maliyet analizi, Türkiye'de enerji ekonomisi potansiyeli ve bir uygulama, Çevre doğal enerji kaynaklarımızın ortak değerleri

Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu ve Türkiye'nin Enerji Politikaları Paneli - Antalya 1997 : (1)
Bölüm 1 (5sf 119kB) Kapak, İçindekiler
Bölüm 2 (73sf 591kB) Açılış konuşmaları, Enerji geleceğinde doğal gazın yeri, Enerji geleceğinde petrolün yeri, Enerji geleceğinde kömürün yeri, Enerji geleceğinde nükleer enerjinin yeri, Elektrik enerjisinde darboğazlar, Türkiye'nin enerji seçenekleri, Enerji tasarrufu, Ülkemizde jeotermal enerjinin rasyonel kullanımı, Rüzgar enerjisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa şubesinin Bursa'da yapılacak doğalgaz kombine çevrim santrali ile ilgili görüşleri eleştirileri ve önerileri, Basında Türkiyenin enerji politikaları paneli ile ilgili çıkan yazılar
Bölüm 3 (56sf 629kB) Antalya kıyı bölgesi için çevre yönetim şekli GATAB (Güney Antalya turizmi geliştirme ve altyapı işletme birliği), Rüzgar enerjisi potansiyeli ve Türkiye'deki geleceği, Antalya şehir elektrifikasyonunun dünü bugünü ve yarını, Antalya bölgesi turizm sektörünün enerji gereksinimini karşılamada yerel kaynakların kullanım değeri, Makilik alanların enerji potansiyeli, Konutlarda su şartlandırma, Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemlerindeki gelişmeler
Bölüm 4 (66sf 668kB) Analitik hiyerarşi süreci ile İzmir ili için ısıtmada akaryakıt ve güneş enerjisi kullanımının değerlendirilmesi, Güneş enerjili kurutma sistemleri ve ısıl analizleri, Büro katı atıkları oluşumunun ve değerlendirilmesinin araştırılması, Antalya kenti evsel atıksu arıtma tesisi projesi ve çevresel etkileri, Antalya'da güneş mimarisi, Kullanım suları ve atıksu arıtma sistemleri tanıtımı işletilmesi, Türkiye'nin enerji politikası elektrik enerjisi mevzuatı ve uygulamaları
Bölüm 5 (66sf 705kB) Rüzgar enerjisi ve EİE'nin çalışmaları, Antalya elektrifikasyonu sorunlar ve çözümler, Baca gazlarındaki geri kazanılabilir enerji ve yüksek sıcaklık uygulamaları, Hastane atıklarının yakılması, HVAC sistemlerinde ısı tekerleği ve ısı borusu ile ısı geri kazanım uygulamaları, İçel sahil bandı belediyeleri pissu ve katı atık hizmetleri birliği kanalizasyon ve merkezi arıtma tesisi ön etüd projesi, Güneş kaynaklı düşük sıcaklık uygulama sistemlerinin ısıl analizleri

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Kılavuzu (26sf 882kB) (1)
Demir-Çelik Sektöründe Enerji Tasarrufu - I.Demir-Çelik Sempozyumu Bildirileri (73sf 915kB) İçindekilerden : Entegre demir-çelik tesislerinde enerji tasarrufu potansiyeli-M.Emre Ertem, Kömür enjeksiyon lansları modifikasyonu ile enerji tasarrufu ve maliyet azaltılması-Hasan Akbulut, Japon sanayisinde enerji tasarrufu ve yönetimi-M.Şevket Erol, Yüksek fırın ve BOF proseslerinde termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerji optimizasyonu yapılması-Dr.Emrullah Çayır-Prf.Dr.Nilüfer Eğrican, Kok kalitesinde yapılan iyileştirmelerin enerji tasarrufuna etkisi-Faruk Şahin Öner-Abdülkadir Özdabak (1)

Kablosuz modem ağaçları kurutuyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu
Konutlarda enerji performansı standart değerlendirme metodu (KEP-SDM) için geliştirilen enerji sertifikalandırma yazılımı (KEP-İYTE-ESS) - Gülden Gökçen, Mustafa Can Yaman, Seçkin Akın, Baran Aytaş, Mitat Poyraz, M. Emrah Kala, Macit Toksoy (1,24MB) (1)

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği - BayBak Yayın:05.12.2008 Viessmann Eğitim Sunumu (11sf 48,4kB) - Viessmann Türkiye'nin özel izinle paylaşılmıştır Kapsam, Kapsam dışı, Isıtma sistemleri tasarım ve uygulama esasları, Soğutma sistemleri tasarım ve uygulama esasları, Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım ve uygulama esasları, Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri, Otomatik kontrol, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kojenerasyon sistemleri (6)

Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı - Tülin Keskin (350kB) (1)
Enerji verimliliği ve Türkiye'deki mevzuat - Burak Olgun, Orkan Kurtuluş, Serdar Gültek, Hasan A. Heprekan (453kB) (1)
Statik ve dinamik hesaplama metodları ile binalarda enerji performans değerlendirmesi, ölçüm değerleri ile karşılaştırılması - Mustafa Can Yaman, Gülden Gökçen (547kB) (1)
Konut dışı binaların yıllık enerji ihtiyaçlarının incelenmesi - Nurdil Eskin (255kB) (1)
Konutların ısıtma sezonunda seçilen iç ortam sıcaklık parametresinin enerji-maliyet-çevre açısından değerlendirilmesi ve bir uygulama örneği - Can Coşkun, Zuhal Oktay, Mustafa Ertürk (648kB) (1)
İzmir'deki bir bina için iklimlendirme ve aydınlatma enerji yüklerinin azaltılmasına yönelik paremetrik bir çalışma (296kB) (1)
İYTE kampüs yerleşkesinde binaların enerji performanslarının karşılaştırmalı değerlendirmesi : Enerji denetimi ile ilgili öneriler - Başak Güçyeter (1MB) (1)
Enerji tasarrufu perspektifinde bir kampüs binasının enerji taraması çalışması - Can Coşkun, Zuhal Oktay (449kB) (1)
Sanayide enerji tasarrufu çalışmalarının önemi ve buhar sistemleri ile ilgili uygulama örnekleri (276kB) (1)
Kuru soğutuculu doğal soğutma uygulamaları ile iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği (2,57MB) (1)

BSRIA Industry Presentation - Andrew Giles (6,01MB) - İngiliz kuruluşu BSRIA’nın, Chillventa 2010 fuarı sırasında yaptığı, önemli bilgiler içeren (kendileri tarafından biraz kısaltılmış hali ile) sunum. Açılan pencerenin üstlerinde bir sarı bantta dosya indirmeye izin vermekle ilgili bir uyarı görürseniz dosyayı indirmek için gerekli izni vermelisiniz. Enerjinin yapılarda kullanımı ve yeni kullanım alanları, yeni ürünler konusunda Chillventa 2010 Fuarı sırasında yapılmış olan sunum. Avrupa’nın 2020 yılı enerji kullanım hedefleri yaklaşımına özellikle dikkat - Hüseyin M. Yüksel & Meftun Gürdallar tesisat@yahoogroups.com Thursday, October 21, 2010 6:36 PM

Binalarda Enerji Performansı Sunumu (461kB) (1)
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Tesisat Mühendisliğine Getirdikleri Sunumu (6,65MB) (1)
E-Öğrenme - Enerteach - indirmek için (14 modül toplam 87,4MB) Ulusal ve uluslararası enerji politika ve kanunları hakkında temel bilgilendirme, Enerji performansı ve Yüksek bina tasarımı, Sürdürülebilir ve düşük salınımlı bina tasarım konsepti, Bina ısıtma-soğutma sistemleri optimizasyonu ile elektrik tasarrufu, Yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımı, Ep endeksiyle tanımlanan bina enerji performans seviyesi
Binaların Enerji Sertifikalandırılması - TC ankara Valiliği - Milli Eğitim Müdürlüğü
Enerji Verimliliği ve Danışmanlığı Eğitimlerinin Alt Yapı Cihazları Üretimi - Deneysan
Türkiye'de Enerji Üretimi ve Tüketimi (8sf 133kB) (3)
Pratik Elektriksel Maliyet Hesaplaması - Desteknik - Mak.Müh.Gökhan Kırmalı (2)
McQuay - Energy Analyzer™ (iii)
Binalarda Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi - Dr. İbrahim Çakmanus (7sf 306kB)
Konutlarda İç Hava Kalitesi İle İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi - Hüsamettin Bulut - VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Bina Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kontrol ve Kabul Süreci ile Test, Ayar ve Balanslama İşlemleri - TTMD


Yeşil Bina Nedir ? (5)
Yeşil Bina Örnekleri Sertifikalı Yeşil Bina Örnekleri ve Yeşil Bina Örnekleri (5)
Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri :
1 - DGNB - Alman Sürdürülebilir Yapı Sertifikası Binaların planlamasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Bir sınıflandırma sistemi olarak, tüm ilgili sürdürülebilir yapı konularını içermektedir. Şartlara uyan projeler bronz, gümüş ve altın kategorilerinde sınıflandırılmaktadırlar
2 - LEED - Leadership in Energy and Environmental Design Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD'deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriterler listesidir
LEED Sertifikası Türkiyede uygulanabilir mi? - Duygu Erten (3sf 72,8kB)
3 - BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method Bir binanın çevreye olan etkilerini basit ve ekonomik bir şekilde değerlendirebilmek ve böylelikle bu etkileri azaltabilmek için 1990 yılında oluşturuldu ve bu süreç içerisinde gelişip çok kapsamlı ve detaylı bir metod haline geldi
4 - SBTool - International Initiative For Sustainable Built Environment SBTool (daha önceki adıyla GBTool) yapılar için bir çevresel değerlendirme metodunun temelini atmak üzere ilk olarak 1998 yılında, gelişmiş ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir değerlendirme aracıdır.
5 - Casbee 1980'lerin ikinci yarısından itibaren sürdürülebilir inşaata doğru oluşan büyüyen hareketlenme, yapıların çevresel performanslarını değerlendirme amaçlı çeşitli yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yöntemlerden bazıları; İngiltere'de BREEAM, ABD'de LEED ve uluslar arası bir proje olan GBTool dur. Bu metodlar dünya çapında ilgi çekmiştir. Sonuçlarının da yayınlanmasıyla, bu tip bir değerlendirme, müşteri, malsahibi ve tasarımcılara teşvik oluşturması açısından mevcut olan en iyi yöntemdir.
6 - Green Star Binaların tasarım ve yapımını düzenleyen, kapsamlı, ulusal ve gönüllü bir çevresel etki değerlendirme sistemidir. Avustralya’daki ticari binaların % 11’i Green Star sertifikasına sahiptir ve artık yeşil binaların tasarımı ve inşaatı iş dünyası için kaçınılmaz bir hale gelmiştir
7 - C2C "Beşikten Mezara Değil, Beşikten Beşiğe: Atık Kavramına Yeni Bir Yaklaşım" (5)
Yeşil Bina Araştırmaları Sürdürülebilir Yeşil Binalar, Yeşil Binalarda Konut Tasarımının Önemi, Isı Pompası Sistemlerinin Uygulanması, Biyogaz'ın Kırsal Kalkınmadaki Rolü, Türkiye için Yeşil Bina Sertifikası ve Önerileri, Kentsel Dönüşüm mü, Yeniden Kentleşme mi?, Güneş Evi, Uluslararası Yeşil Bina Sertifikalarına bir bakış, Toplu Ulaşımda Enerji Verimliliği, Yeşil Binasımız için Yeni Nesil Su Geri Kazanım Sistemi, Hasta Bina Sendromu, Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması, Çevre Dostu Ekolojik Yapılar, Havacılıkta Sürdürülebilirlik Yönetimi, Yapılarda Çevresel Değerlendirme Araçları ve Uygulamaya Yönelik Sorunlar, Yeni Bir Yeşil Bina Standardı (8)

Energy-saving calculator - Schüko SAYFA CEVAP VERMEMEKTE, YENİLENMESİ BEKLENMEKTEDİR (i)
EnergyPlus Energy Simulation Software (53,9MB) Energy analysis and thermal load simulation program (i)
Fan, Pompa ve Kompresör Motor ve Sürücüleri İçin Enerji Tasarrufu Programı (i)

Otomatik TEP Hesaplama (7-i)

Enerji Tüketimi Neden Ölçülmeli? - Prof. Dr. Doğan Özgür - Mart 1994 (4)
İşletmelerde Enerji Yönetimi - Engineering Dergisi 3 Haziran 1993 tarihli sayısında yayınlanan Wayne L. Steb-bins'in makalesinen tercüme edilmiştir - Ocak 1994 (4)
Enerji Kaynakları - Prof. Dr. Sadriye Küçükbayrak & Dr. Ülker Gürbüz-Beker - Ekim 1993 (4)
Bir Otelin Elektrik, Soğutma (Klima) ve Isıtma Gereksinmesinin Total Enerji Sistemi ile Karşılanmasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi - Tamer Turna - Nisan 1993 (4)
Yapılarda Tesisat İşletme Projesi ve Maliyeti - Rüknettin Küçükçalı - Ağustos 1993 (4)

Enerji Depolama Sistemleri - Prof. Dr. Sadriye Küçükbayrak & Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Ersoy-Meriçboyu & Dr. Ülker Gürbüz - Temmuz 1993 (4)

Florokarbon Kısıtlamaları Hakkında Son Durum - Daikin Industries Ltd. Japonya firması CK 93014 numaralı teknik bültenin Türkçe tercümesidir - Nisan 1993 R-11, R-13, R-14, R-22, R-123, R-134a, R-502 soğutucu akışkanları (4)


KAYNAKLAR :

(00) Kendi oluşturduğum belgeler.
(0) İnternette pek çok yerden bulunabilir.
(1) TMMOB Makina Mühendisleri Odası : www.mmo.org.tr - http://arsiv.mmo.org.tr
(2) www.dogalgazprojesi.com
(3) Sistem Mühendislik : www.sistemmekanik.com
(4) Termodinamik Dergisi : www.termodinamik.info
(5) ÇEDBİK - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği : www.cedbik.org
(6) Viessmann Türkiye : www.viessmann.com.tr
(7) Eskon : www.eskonevd.com
(8) www.yesilbina.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
İnternet Hesaplama Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
Dikkat (Genelde Sağlık Uyarıları)
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
CAD dosyası (Autocad belgesi)
Eğitim
Ofis Hesap Tablosu dosyası (Excel belgesi)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Haber (Gazete, dergi,...)
Mail ve mail gruplarından (Yahoo ve Google mail gruplarından seçtiklerim)
Anket

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program
Konusunda dikkat çekici, işlevsel program

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali
www.erimsever.com 'u kaynak gösteren internet sayfası

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.

© Erim SEVER - Makina Mühendisi
Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık - Thomas Edison
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler