ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan


Hz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. SULTAN DÎVÂNÎ SEMAÎ MEHMED ÇELEBİ (K.S.) :

Hz. Sultan Dîvânî (Dîvâne) Sema'i Mehmet Çelebi (k.s.), Hz. Mevlana’nın (k.s.) yedinci nesilden torunudur.
Mevlevîlik tarîkatinin bânî-î sânîsi (Sultan Veled'den sonra ikinci kurucusu) olarak kabul edilen Dîvâne Mehmed Çelebi, Mevlevîhâne’de oturmaktan ziyade gezip dolaşarak Mevlevîliği yaymayı, insanları irşat etmeyi, gönlünde ki ilahi aşk çoşkusunu, insanlara saçmayı, yeni yeni Mevlevîhâneler yahut zaviyeler açmayı tercih eden, hareketi seven bir derviştir. On üçüncü asırdan başlamak üzere, hem Anadolu'da hem de Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanına giren Balkanlar, Ortadoğu, Arabistan yarımadası ile Afrika kıtasının kuzeyini içine alan geniş bir coğrafyada müesseseleşerek etkili olan Mevlevîlik tarîkatine, Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi'den sonra mühim hizmetlerde bulunmuştur.
Hz. Sultan Divani, meşrebinde ki rindlere mahsus çoşkun aşk halleri, Kalenderi-Melami mizacı nedeniyle; Mevlevîliğin rindlik görünümünün, Hazreti Şems, Ulu Arif Çelebi ile başlayan ve kendisinde zirveleşen en önemli temsilcisi olmuştur.
Türkçe şiirlerinin hemen hemen hepsinde "Sema’i", sadece bir ikisinde "Dîvâne" mahlasını kullanmıştır.

Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.) (1)

Sultan Divani Kitap Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Mevlevi Meşhurları - Uzm. Yusuf İlgar - T.C. Ayfonkarahisar Belediyesi - Afyonkarahisar 2008 (2x128sf 13,3MB) Sn. Uzm. Yusuf İlgar Bey'in Özel İzniyle Paylaşılmıştır
Kitabın Tanıtım Özeti (3x2sf 1,85MB) Sn. Uzm. Yusuf İlgar Bey'in Özel İzniyle Paylaşılmıştır

Sultan Divani Semai Hz. Mevlânâ'nın Doğumunun 800. Yılı Anısına Bastırılmıştır.

İçindekiler: Mevlevîhâne'nin Tarihçesi Konumu Özellikleri ve Kitaplığı, Mevlevîhâne'nin Postnîşîn'leri, Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ile Mevlânâ Torunlarına Tahsis Edilen Vakıflar, Karahisâr-ı Sâhib Mevlevîhâsi'nde Aşûre Geleneği , Mevlevîhânede Medfûn Olan Mevlevîler (ve Hayatları), Mevlevîhânede Medfûn Olmayan Diğer Mevlevîler (ve Hayatları), Vatan Savunmasında Mevlevîlerin Yeri (Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî Taburunun Kurulması ve Esir Olan Mevlevîler, Milli Mücadele Döneminde Mevlevîlerin Rolü)
Eser İnceleme Kurulu : Afyon Kocatepe Üniversitesi: Prof.Dr. Sadık Sarısaman, Doç.Dr. Erdoğan Boz. Selçuk Üniversitesi: Yrd.Doç.Dr. Nuri Şimşekler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2014 yılında Hz. Sultan Dîvânî'nin Hayatından kesitlerin anlatıldığı kısa metrajlı bir Film çekilmiştir.
Sultan Dîvânî Hayatı - Film - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014 (2)
1. Bölüm (5:16 - 37,3MB) - 2. Bölüm (16:47 - 117MB) (2)

Menâkib-i Sultân Divânî kitabı (Müellifi ve telif tarihi halen tespit edilememiştir) - Divâne Mehmed Çelebi"nin menkıbelerini içeren ve Osmanlıca Nadir Eserler sınıfında olan eser Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Temmuz 2014'de aktarılmıştır. (Kitabın önceki adresi: Afyon, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi nr. 18234 (eski nr. 1608)'dur.) - Kaynak dışında ayrıca Ayfon'daki Gedik Paşa İl Halk Kütüphanesi ile telefonlaşılmıştır.

Mevlevî Âyinleri, Mevlâna ve Sultân Divânî"nin Gazeli - Gazel-i Sultân Divânî başlığı altında beş beyit, Hazret-i Sultân Divânî başlığı altında yirmi beyit, Hazret-i Sultân Divânî Behâyî başlığı alıtnda iki sütun halinde bazı beyitler ve kasideler, Naat-ı Hazret-i Dîvânî, Sultân Divânî"nin gazeli mevcuttur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 177, Mikro film, nr. 259"da bulunan eserin bazı yerleri bir, iki, ve üçer sütun halinde manzum ve bazı yerleri de mensurdur. - Kaynak

Sultan Dîvânî - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (3)

Sultan Divani - BirizBiz (4)

Dîvâne Mehmet Çelebi - Dr.Mustafa ÇIPAN (5)

Sultan Dîvânî Hazretleri (6)

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Afyonkarahisar'da Mevlana izleri - Yusuf İlgar (38sf 2,4MB) (7)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi - Yusuf İlgar (36sf 8,13MB) (8)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi - Afyonkarahisar Belediyesi (27sf 2,16MB) (9)

Cumhuriyetin Kazanıldığı Topraklar - Afyonkarahisar Belediyesi - Sayfa 18-19-20'de Hz. Sultan Divani (48sf 3,68MB) Afyon'un tanıtımı ile ilgili hazırlanmış çocuklara da özgü bir belge (9)

Divane Mehmed Çelebi İçin Yazılan Övgüler (10)

Afyonkarahisar Çelebileri - Şemseddin Semai Çelebi (11)

Türkiye'nin En Önemli 2. Mevlevihanesi - AfyonHaber.com (12)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi ile Sultan Dîvânî Mevlevihane Müzesi’ni görmelisiniz - Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu - Hürriyet.com.tr (13)

Sultan Divani Şifalı Aşure
Mevlevi Asure İlk kez 1540 yılında Sultan Divani Hazretleri tarafından başlatılan, 40 hatimle, 40 kazanla ve 29 çeşit hububat ile yemişten yapılan, dünyada ve Türkiye'de sadece bu dergahta var olan Aşure, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından dağıtılarak tekrar anılmaya başlandı. Enstantane (2:39)
Mevlana Asure
2011 Haberi (12)
2011 Haberi

2012 Haberi
2012 Davetiyesi

Haberi - Postnişin Mustafa Holat (14)

 • Sultan Dîvânî Müzesi başlığını da içeren Mevlevîhaneler sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız

 • "Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

 • ESERLERİ :

  A. ŞİİRLERİ :

  1. MUSAMMATLAR :

  MÜSEMMEN *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
  I
  Nûr-ı Şemsün mazharıyuz himmet-i Monlâ ile
  Zerreyüz mânend-i ahter tev'emüz cûyâ ile
  Bilmeyenler âşinâ sanmaz bizi ma'nâ ile
  Mevlevîyüz 'âleme meşhûruz istiğnâ ile
  Sîne-çâküz döne döne şevk-i hûy u hây ile
  Devr idüp girdük semâ'a bir nemed illâ ile
  Salınursak ta'n mıdur deff ü kudûm ü nây ile
  Ehl-i 'ışkuz fahrimüz âyîn-i Mevlânâ ile
  II
  Hak ziyâsıdur hayât-ı dil Hüsâmeddînimüz
  Zât-ı pâkine anı âyîne kılmış pîrimüz
  Ol erenler şâhı olup bâ'is-i âyînimüz
  Gice gündüz âsitânı pister ü bâlînimüz
  Rûh-ı kudsi sayd ider her demde çün şâhînimüz
  Bende olduk böyle sultana budur âyînimüz
  Salınursak ta'n mıdur deff ü kudûm ü nây ile
  Ehl-i 'ışkuz fahrimüz âyîn-i Mevlânâ ile
  III
  Gösterür sırr-ı tavâfı devr ile Sultân Veled
  Ehl-i 'ışkun Ka'besi olduğına budur sened
  Derd-i 'ışka dûş olanlar bulur elbetde meded
  Kuhl iden hâk-i rehini çeşmine görmez remed
  Kurb-ı Hakk'a yol egerçi her tarafdan bî-'aded
  Âşikâra gün gibi mürşid bulardur ced-be-ced
  Salınursak ta'n mıdur deff ü kudûm ü nây ile
  Ehl-i 'ışkuz fahrimüz âyîn-i Mevlânâ ile
  IV
  Var mıdur bir şeyh-i kâmil böyle bir kadr-i celîl
  Bezl idüp hân-ı ma'ârif 'âleme hem çü Halîl
  Cân kulağıyla işit fehm eyle hoşça anla bil
  Râh-ı Hakda Mesnevîdür nass ü bürhân ü delîl
  Vahy-i Hakdur sanmanuz gayrı kelâm-ı kâl ü kîl
  Tâlib-i Hakka salâ gelsün hayât âbı sebîl
  Salınursak ta'n mıdur deff ü kudûm ü nây ile
  Ehl-i 'ışkuz fahrimüz âyîn-i Mevlânâ ile
  V
  Bahrdür âyîn-i Monla Mevlevî emvâcıdur
  Giy külâh-ı rif'ati gel kim sa'âdet tâcıdur
  Sıdk ile olan mürîdi misl-i kavm-i nâcidür
  Bu semâ ile safâ 'âşıklarun mi'râcıdur
  İctihâd-ı nefs edenler gâzidür hem hâcıdur
  Ey Semâ'î şâhlar bu dergehün muhtâcıdur
  Salınursak ta'n mıdur deff ü kudüm ü nây ile
  Ehl-i 'ışkuz fahrimüz âyîn-i Mevlânâ ile
  --- -- -
  * Vâsıf, age, v.60b; A. Gölpınarlı, age,487. (1)

  I
  MÜSEDDES *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
  I
  Tînetünde yokdur iy gerdûn-ı dûn hergiz vefâ
  Ehl-i 'ışkun cânına kıymakdasın sen dâ'imâ
  Bî-terahhumsun zebûn-küşlük olupdur hû sana
  İhtiyârunla idersün herkese cevr ü cefâ
  Niçün eylersün aceb iy rûzgâr-ı bî-vefâ
  'Âşıkı ma'şûkdan ma'şûkı 'âşıkdan cüdâ
  II
  Şefkatün yok kimseye budur hemîşe dikkatün
  Şerre bâ'issün inen hayra değüldür niyyetün
  Gerçi ma'lûm oldı erbâb-ı dile mâhiyyetün
  Fikrolınmaz her giz anlanmaz senün bu hâletün
  Niçün eylersün 'aceb iy rûzgâr-ı bî-vefâ
  'Âşıkı ma'şûkdan ma'şûkı 'âşıkdan cüdâ
  III
  Geh harâretle perîşân hâl idersün 'âlemi
  Geh bahâr ile müzeyyen sûr idersün mâtemi
  Gâh bin yıl 'ömr ile yeksân görürsün bir demi
  Vaz'-ı nâ-hemvârına geh döndürürsün âdemi
  Niçün eylersün 'aceb iy rûzgâr-ı bî-vefâ
  'Âşıkı ma'şûkdan ma'şûkı 'âşıkdan cüdâ
  IV
  Virmezüz hergiz vücûdı kesrete vahdetdeyüz
  Âline aldanmada gerçi senün rağbetdeyüz
  Ârifüz her nesneye ammâ yine gafletdeyüz
  Düşmüşüz efkâr-ı bî-pâyânuna hayretdeyüz
  Niçün eylersün 'aceb iy rûzgâr-ı bî-vefâ
  'Âşıkı ma'şûkdan ma'şûkı 'âşıkdan cüdâ
  V
  Sana her kim meyl iderse görinürsün ana yâd
  'Aksini dutmakdasın her kâruna yok i'timâd
  'Alemin vardır velî şânında yokdur 'adl ü dâd
  Togrısın söyle SEMÂ'İye nedür bundan murâd
  Niçün eylersün 'aceb iy rûzgâr-ı bî-vefâ
  'Âşıkı ma'şûkdan ma'şûkı 'âşıkdan cüdâ
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, sayfa 481. (1)

  II
  MÜSEDDES *
  Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün
  I
  Eyâ cenâb-ı yakîne mukarreb ehl-i sücûd
  Mücâvirân-ı mukîm-i serây-ı şâh-ı şühûd
  Ne hâlet üzredür ol mest-i nâz sâhib-i cûd
  Ne 'âlem ile olur meclisinde güft ü şünûd
  Ne seyre kıldı teveccüh o kıble-i maksûd
  Ne semte sâlik ola ol 'azîz-i Mısr-ı vücûd
  II
  İder mi 'arz-ı cemâl ol güzellerün şâhı
  Olur mı kendüye nâzır olanun âgâhı
  Yürekden 'âşık-ı miskîne çekdirüp âhı
  O sâhirâne bakışlarla remzidüp gâhî
  Gönüller almağa kasd-ı işâret eyler mi
  Nihânî gûşe-i çeşmiyle gâret eyler mi
  III
  Ne derd-i 'ışka tahammül ne kuvvetüm kaldı
  Ne mihnet ü eleme sabra takatüm kaldı
  Ne zecr-i hecr ile ârâm u râhatum kaldı
  Ne tâkatüm ne mecâlüm ne gayretüm kaldı
  Figân ki bir nefes âh-ı derûnı zabtedemem
  Harâret-i dil-i zâr u zebûnı zabtedemem
  IV
  Düşürdi hâtıra çünkim hayâl-i yârı taleb
  Gamından ağlamak olmaz ne denlü virse ta'ab
  Belâ-yı hecri daha çok çeker miyüz ki 'aceb
  Figân u zâr ile böyle kalur mıyuz yâ Rab
  Ol âfitâba mülâkî olur mıyuz âyâ
  Doğar mı başımuza gün gönül bulur mı safâ
  V
  Meşakkat ehline bildim sürûra imkân yok
  Safâ-yı hâtır ile inşirâha bir ân yok
  O şâha hâlümi i'lâma dahi ferman yok
  Tabîbe anmağa derd-i derûnı dermân yok
  SEMÂ'Î gibi idüp yâd gâhîce yârı
  Unutmasun diniz ol şûha 'aşık-ı zârı
  --- -- -
  * Süleymaniye Ktb. Esad Efendi Bölümü, No: 3424, v.147b; A. Gölpınarlı, age, s. 483. (1)

  III
  MÜSEDDES
  Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün
  I
  Bihamdi'llâh ki bî-nâm u nişânuz adımuz yokdur
  Dil-i vîrânemüzden özge bir âbâdımuz yokdur
  Ezelden mazhar-ı 'ışkuz bizim îcâdımuz yokdur
  Elemler cümle bizdendür ana isnâdımuz yokdur
  Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdımuz yokdur
  Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdımuz yokdur
  II
  Ne derd-i hicr-i yârı çekmeğe bir merd kâbildür
  Ne efkâra 'alâka eylesek ma'kûle kâ'ildür
  Söze gelmez velî dânâ dil-i inşâna kâmildür
  Akar su gibi ârâm eylemez her serve mâ'ildür
  Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdımuz yokdur
  Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdımuz yokdur
  III
  Düşersem hâk-i pây-i yâra rûy-ı i'tizâr üzre
  Görüp ol serv salmaz sayesin ben hâk-sâr üzre
  Sözün togrısı bu kim her giz olmam bir karâr üzre
  Safâ-yı hâtırum yok muttasıl kâr inkisâr üzre
  Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdımuz yokdur
  Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdımuz yokdur
  IV
  Bizim erbâb-ı 'ışka sıdk ile ikrârımuz vardur
  Riyâ ehlinden i'râz eylerüz inkârımuz vardur
  Biz özge hâceyüz herkes ile bâzârımuz vardur
  Dükenmez fikrimüz efkâr olınmaz kârımuz vardur
  Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdımuz yokdur
  Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdımuz yokdur
  V
  Gâh olur vuslatı yâd eylerüz firkatde handânuz
  Gâh olur firkati yâd eylerüz vuslatda giryânuz
  Gehî evkâr-ı 'ışkuz gâh mestüz gâh hayrânuz
  SEMÂ'Î gibi gâhî mübtelâ-yı derd-i hicrânuz
  Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdımuz yokdur
  Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdımuz yokdur (1)

  IV
  SULTÂN DÎVÂNÎ (KUDDİSE SIRRIHU)
  MÜSEDDES *
  Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün
  I
  Kanı o gün ki harîm-i visâle mahrem idim
  Firâkı anmaz idim vuslatunla hurrem idim
  Gedâ-yı kûyun idim pâdişâh-ı 'âlem idim
  Mukîm-i cennet idim.bir mu'ayyen âdem idim
  Günâhum itdi beni iy perî kapundan dûr
  Senün terahhumuna gâlib oldı bende kusûr
  II
  Yakîn idim harem-i hâsa hürmetüm var idi
  Safâya mâlik idim hayli rağbetüm var idi
  Düşerdim ayağına başda devletüm var idi
  Kemâ-l 'ışkun ile başka şöhrettim var idi
  Esîr-i mihnet-i hicr ü cefâdayum şimdi
  Devâya çâresi yok bir belâdayum şimdi
  III
  Ne yâr firkatüni çekmeğe mecâlüm var
  Ne fikr-i mûy u miyânunla kîl ü kâlüm var
  Gönülde hâsılı cânâ 'aceb melâlüm var
  Cihân gözime görinmez garîb hâlüm var
  Şikeste âyîne-i dil safâ-yi hâtır yok
  Özümden özge bana hiç bir ağlar acır yok
  IV
  Benem o mihnet ü derd ile yâr olan 'âşık
  Benem o fürkat-i hicr ile zâr olan 'aşık
  Benem ol 'akl gibi târumâr olan 'âşık
  Benem ol 'aşk gibi bî-karâr olan 'âşık
  Figân u âhum ile yaşum olmadı teskîn
  Dirîğa cânuma geçdi firâk-ı yâr-ı güzîn
  V
  SEMÂ'Î gibi döne döne eylerüm efgân
  Firâkı cânuma geçdi visâle yok dermân
  Gözüm yaşı ise inletdî... çün 'ummân
  Ne çâre n'eyleyeyim bilmem iy şeh-i devrân
  Gamunla şöyle zebûnum ki idemem feryâd
  Za'îf cismümi korkum bu âh ider berbâd
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2454, v.30a. (1)

  MURABBA *
  HAZRET-İ SULTÂN DÎVÂNÎ EFENDİ (KUDDİSE SIRRIHU)
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
  I
  On sekiz bin âlemün cisminde cânsın yâ 'Alî
  Hüsn ile sen mihr ü mâh-ı âsumânsın yâ 'Alî
  Sırr-ı mahfîdür dehânun hurde-dânsın yâ 'Alî
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  II
  Sen cihân fahri Muhammed şehrinün derbânısın
  Ol sebebden cümle diller tahtınun sultânısın
  Hâlık-ı bî-çûn cemâli 'ışkınun kurbânısın
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  III
  Kâmetün serv-i revân olsa kıyâmet gösterür
  Sidreden şimşâd tûbâdan letâfet gösterür
  Sâyesi Firdevs-i a'lâdan 'alâmet gösterür
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  IV
  Mihr-i ruhsârunda sünbül saçlarun ejder saçar
  Her ser-i mûyında çevgânlar düzüp serler saçar
  Kavs-i ebrûn iy sanem ser-tîz peykerler saçar
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsm yâ 'Alî
  V
  Câm-ı la'lünden dehânun gevherin kan oynadur
  Bu 'aceb efsûndur kim bâdda cân oynadur
  Mest olup gamzen arada nice hûbân oynadur
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  VI
  Sırrınun hayrânıdur dânâ-yı eflâk ü zemîn
  Kaşlarun kurbânıdur her kanda varsa meh-cebîn
  Hüsnüne iy nûr-ı dîde sad-hezârân âferîn
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  VII
  Lutf-ı hulkundan cihân halkı kapunda pây-bend
  Sayd içün hâl-i siyâhun gösterür la'lünde kand
  Gamzenün sihriyle zülfün saldı her yana kemend
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  VIII
  Geldi senden iki gevher nûr-bahş-ı mihr ü mâh
  Birisi hulk-i Hasan biri Huseyn ol pâdişâh
  Kej bakan bî-çeşm olup her yirde oldı rû-siyâh
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  IX
  Biri Zeyne'l-Âbidindür nûr-ı- esrâr-ı celâl
  Hak anun zâtına bahş itmiş nice bin bin kemâl
  Hergiz irmez ol şehün hüsni kemâline zevâl
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  X
  Şeh Muhammed Bâkır u dânâ-yı bahr-i dür-feşân
  Kem bahâdur hâk-i pâyi zerresine baş u cân
  Şem'-i bezm-i hüsnine pervânelerdür âşiyân
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XI
  Ca'fer-i Sâdık İmâm-ı ehl-i dîn ü reh-nümâ
  Ayağı toprağını eyle gözüne tûtiyâ
  Tâ sana zâhir ola her zerrede nûr-ı Hüdâ
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XII
  Ma'den-i dürr-i hakîkatdür İmam Kâzımîn
  Sâhib-i esrâr-ı esmâ pîşvâ-yı ehl-i dîn
  Bahr-i zâtından temevvüc buldı deryâ-yı zemîn
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XIII
  Şeh 'Alî Mûsâ Rızâdur şem' ile mehtâb-ı Hak
  Bâğ-ı cennettür cemâli gülşeninden bir varak
  Gonce la'linden alur cân bülbüli her dem sebak
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XIV
  Server ü şâhum takîy kim 'ârif-i esmâ idi
  Gevher-i kalbi Muhammed dürrüne deryâ idi
  Kadd-i nâziyle cihânda misli bî-hemtâ idi
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XV
  İbn-i Hâdîdür nakîy bahr-i cemâl-i rahmete
  Baş u cân terk it yolında tâ iresin devlete
  Her kişi kim sevdi anı irdi nûr-ı hazrete
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XVI
  Cân ile ser-bâz idi şâhun yolında 'Askeri
  Hükmine fermân idi halk-ı cihân ins ü peri
  Ol sadâdan devre girmişdi bu çerhün çenberi
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XVII
  'Âlemün hüsnine cândur Mehdî-i âhir zamân
  Gülşen-i hüsninde hayrân nice bin hûr-ı cinân
  Bendesidür şübhesüz halk-ı zemîn ü âsumân
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XVIII
  Mustafâ vü Murtazâ Hakkun güzîde yârıdur
  Hûbıdur mahbûbıdur maksûdıdur dildârıdur
  Bâğ-ı cennet ol cemâlün goncesi gülzârıdur
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XIX
  On iki şâhun yolında cân ile kurbânıyam
  Yüz sürüp dergâh-ı âlî-nakşınun hayrânıyam
  Bendeler içinde ednâ bendenün derbânıyam
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  XX
  İy SEMÂ'Î kıl tevellâ vü teberrâ sad hezâr
  Her zamân gülzâr-ı medhün şem' olsun âşikâr
  Dâ'im olsun ol Yezîdün gerdeninde Zülfekâr
  Şâh-ı merdân şîr-i Yezdân pîşvâsın yâ 'Alî
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2138, v.203a; A. Gölpınarlı, age,s 485. (1)

  2. MESNEVÎLER

  I
  HAZRET-İ SULTÂN DÎVÂNÎ EFENDİ (KS)
  (MEVLEVÎ MUKÂBELESİ HAKKINDA RİSÂLE YAHUT MESNEVÎ) *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

  Didi bir dervîşe ol bir pâdişâh
  Ne dürür hırka vü hem başda külâh

  Didi dervîş iy şeh-i 'âlî-tebâr
  Hırka kabrimdür külâh seng-i mezâr

  Didi ölü nice söyler iy dede
  Kimse işitmedi bunı dünyede

  Didi sen işitmedin mi şehriyâr
  Ki su'âl ü hem cevâb-ı kabr var

  Didi ölü raks ider mi dünyede
  Kim idersin raks gâhî ey dede

  Didi ol dem k'irişür âvâz-ı sûr
  Ol zamân raksân olur ehl-i kubûr

  Didi nedür sırr-ı raks-ı dâ'ire
  Bu tarîk-ı Mevlevîde iy dede

  Didi bu esrâra hod yitmek gerek
  Nereden geldin ise gitmek gerek

  Didi bu mebde' me'âdın sırrıdur
  Gösterüpdür pîrimüzün birridür

  Didi şeyhin sırrı nedür vir cevâb
  Kim durur burcında sanki âfitâb

  Didi işit benden iy şâh-ı cihân
  Sana diyem remzini idem beyân

  Ol zamân kim halk-ı 'âlem yoğ idi
  Hîç mahlûkât u âdem yoğ idi

  Bir hazîne idi mahfî ol ilâh
  Kendiden gayrı yoğ idi pâdişâh

  Ancak esmâ vü sıfâtıyla idi
  Mâsivâ yok kendi zâtıyla idi

  İstedi kim biline evsâf ile
  Emredüp halk itdi nûn u kâf ile

  Âyine yaratdı kendine ol şâh
  Göre evsâfıyla kendin ol İlâh

  Âdem ol mir'ât-ı Hakdur hoşça bak
  Görinür esmâ vü evsâfıyla Hak

  Gûyıyâ bir noktadur ol pâk zât
  Sür'at-i seyrinden olur mümkinât

  Nokta sırrından olur hat âşikâr
  Hatta vehmi dirler ana ol kibâr

  Dâ'ire mevhûm içinde kâ'inât
  Seyreder hem ins ü cin hem mümkinât

  İki taraf tutar ol dâ'ire bil
  Biri sağ u biri sol iz'ân kıl

  'Âlem-i zâhirdür ol sağ cânibi
  'Âlem-i bâtındur ol sol cânibi

  Karşusında mertebe-yi insândur
  Âdem ol âyîne-yi Rahmândur

  Dâire-yi mevhûmı nokta seyrider
  Kendine gelince nokta devrider

  Çünkü nokta aslına ider rücû
  Mahvolur kendinden ol cümle fürû

  Pes bu cümle mâsivâ vü kâ'inât
  Gûyıyâ bir noktadur bu mümkinât

  Seyriderler dâ'ire-yi mevhûmda
  'Âlem nice seyrider ma'lûmda

  Aslına çün râci' oldı mümkinât
  Mâsivâ kalmadı kaldı pâk zât

  Pes Hudâ ism-i selâm ile o an
  Kulına eyler tecellî ol zamân

  Kim selâm olsun size iy bendegân
  Kurtulubsuz rayb ü şekden ol zamân

  Birliğimi bildinüz 'ilme'l-yakîn
  Pes selâm olsun size ey müminîn

  Dinle ol ikinci devrin remzini
  Diyeyim sana o raksın remzini

  Devrider ikinci kerre 'âşıkân
  Tâ ki 'ilm ile olurlar cümle fân

  Pes tecellî eyler ol Rabbü'l-enâm
  Der ki 'âşıklarıma olsun selâm

  Birliğimi gördünüz 'ayne'l-yakîn
  Kim benem meşhûd u şâhid ez yakîn

  Dinle ol üçünci devri iy güzîn
  Ana dirler 'âşıkân Hakke'l-yakîn

  Kim fenâ-yı tâm dirler dahı mevt
  Mahv-ı mutlak dirler ana dahı fevt

  Sonra Hak ism-i selâm ile o an
  Dir selâm olsun size iy 'âşıkân

  Ölmek ile ölmeden kurtuldunuz
  Hem fenâ ile bana yol buldunuz

  Şeyh kim kâim-makâm-ı Hak durur
  Varlığı yok fânî-i mutlak durur

  Tercemân-ı Hakdur ol kâim-makâm
  Hak lisânından ider ol üç selâm

  Kâbe kavseynin rümûzudur bu hâl
  Gösterüpdür bunı ol Mollâ Celâl

  Hazret-i Monlâ-yı Rûmî Şems-i dîn
  Gösterupdür böyle esrâr-ı yakîn

  Çûn işitdün bunı iy şâh-ı cihân
  Kim tarîk-ı evliyâ vü 'âşıkân

  Çokdur esrâr u rumûzât-ı hafâ
  Kimse bilmez bunı illâ evliyâ

  Pes sa'âdet ana kim hiç bir zamân
  Evliyâya olmaya münkir o cân

  Kim göremez münkir ol esrârı fâş
  Kör sıçan gibidürür ol bed-ma'âş

  Bağlamayınca cihân gözini ol
  Göremez ol gözi hiç bir doğrı yol

  Şems nûrından Celâleddîn-i Rûm
  Ay u gündendür münevver ol 'ulûm

  Belki dervîşânıdur sanki nücûm
  Hâdi-i râh-ı Celâleddîn-i Rûm

  Zerredür nûrı yanında âfitâb
  Şöyle enverdür cihânda ol cenâb

  Ol cemâlin nûrına pervâneyem
  Gice gündüz yanaram DÎVÂNEyem

  Âsitânında seg-i gurgîniyem
  Anun içün 'âlemün şîrîniyem
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 1661, v. 45b; No: 1499, v. 49b. (İlk29 beyit mevcuttur); No: 2090, v. 18b. No: 2176, v. 1a-2b; Hazret-i Sultân Dîvânî Muhammed Efendi (Kuddise Sırrıhu'n-Nûrânî) M2. (1)

  II
  HAZRET-İ SULTÂN-I HÂRÂBAT DÎVÂNE EFENDİ (KUDDİSE SIRRIHU)
  MESNEVİ *
  Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

  Gel iy cân bülbüli depret zebânı
  Ki sensin gülşen-i dil hurde-dânı

  Serâgâz eyle 'âlem cûşa gelsün
  Mey-i gül-reng-i safî nûşa gelsün

  Gönül sermest olup gelsün hurûşa
  Salâ eylen cihânda bâde-nûşa

  Beyân it sırr-ı 'ışk-ı dil-güşâyı
  Zebân debret anup zikr-i Hudâyı

  Gönülden gayr-ı Hakkı eyle fânî
  Dilersen ola Hayy-ı câvidânî

  Bilürsin kim cihân bir köhne-zendür
  Kamu varlık ana bir pîrehendür

  Sakın aldanmagıl âline iy yâr
  Ki her vârı olur âhir göze nâr

  Çü ben dil-haste gördüm böyledür hâl
  Bu yolda eyledüm servi boyum dâl

  Yüzüm hâk eyleyüp kıldım özüm çâk
  Görindi karşudan bir gevher-i pâk

  Bana bildirdi esrârun beyânın
  Ulaşdırdum hemândem câna cânın

  Bu cân içinde bir cânân belürdi
  Gönülde Husrev ü hâkan belürdl

  Ulaşdılar birin birin sarâya
  Ki ta'n eyler cemâli gökde aya

  Anun hayrânıyam gayriden âzâd
  Fenâ virüp kamusın eyledüm bâd

  Hemân bir nûra kaldum ki Ahaddür
  Sıfât-ı zâtı Allâhü's-sameddür

  Kişi kim andadur gayride n'eyler
  Bu 'ışk ile olan pes anda n'eyler

  Ki atbâkı durur arş-ı mutabbak
  Ki ser-engüşt avâzıdur muhakkak

  Kaçan kim bir ola ma'şûk u 'âşık
  Ne kim kılsa olur ana yaraşuk

  Vücûdı râh-ı 'ışka eyledüm terk
  Ayırmazam ayağım basmışam berk

  Beni şâhum iletdi bir makâma
  Kamusın satmışam bir tolu câma

  Tâmâm olsun SEMÂ'Î her ne kim var
  Her işde ayrulukdur âhir-i kâr
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2138, v. 204 a; No: 2095, v. 96 a. (1)

  3. GAZELLER

  1
  NA'T-İ RASÛLULLÂH *
  Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün

  Ser ü rû vakf-ı dîvâr u deründür yâ Rasûlallâh
  Dil ü cân rehn-i 'ışk-ı hüş-beründür yâ Rasûlallâh

  Sen ol sultân-ı milk-i lî-maallâhsun ki her vaktin
  Ev ednâ vü le'amrük efseründür yâ Rasûlallâh

  Vücûdum çünkü reşh-i neyl-i nesl-i yâr-ı gârundur
  Niçün leb-huşk-i câm-ı kevseründür yâ Rasûlallâh

  'Aceb mi hâk-i pây-i bû-Türâbı tûtiyâ itsem
  Ki râh-ı hizmetünde Kanberündür yâ Rasûlallâh

  N'ola olsa dü-çeşm âyîne-i nakş-ı kadem-sûdun
  Meh ü mâhı inâyet-perveründür yâ Rasûlallâh

  Ezelden baş açık âl-i abânun sîne-çâkidür
  Ebed âzâd-düşmen çâkeründür yâ Rasûlallâh

  Nice sabr eylesün derd-i firâka künc-i gurbetde
  SEMÂ'Î müst-mend-i kemteründür yâ Rasûlallâh
  --- -- -
  * Sakıp, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: v.37b; A. Gölpınarlı, age, s.480. (1)

  2 *
  Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'ilü Fe'ûlün

  Kanlu cigerüm yâr kebâb eylemek ister
  Benzer ki yine bâde-i nâb eylemek ister

  Giryeyle geçen demlerimüz şimdi o hûnî
  'Âşıkların üstine hisâb eylemek ister

  Geh çın idüp ebrûsın ider gâhl nigâhı
  Bu gûşe ile bana 'itâb eylemek ister

  Cûş itdi gam-ı 'ışk ile seylâb-ı sirişküm
  Âlemleri bir demde harâb eylemek ister

  Medh itdi ser-â-pâ seni ammâ ki SEMÂ'Î
  Evsâf-ı ruhun başka kitâb eylemek ister
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 5995, v. 58 b. (1)

  3 *
  Mef'ûlü Mefâ'ilü Mefâ'îlü Fa'ûlün

  Mihrün güzelüm sînede hırz-ı dil ü cândur
  Şevkufi ezelî bu dil ü cânumda 'lyândur

  Her nergis-i bâğun gözi bir meste müşâbih
  Her lâle yanak dillere bir dâğ-ı nişândur

  Bir gülşene benzer ki bu 'âlem güli solmış
  'Ömr ise o gülşende hemân âb-ı revândur

  Encüm degül eflâkde yir yir görinenler
  'İbret gözi ile sana 'âlem nigerândur

  Gam çekme SEMÂ'Î elem ü mihnet-i dehre
  Kalmaz bu cihân böyle geçer devr-i zamândur
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2138; A. Gölpınarlı, age, s.479. (1)

  4 *
  Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fâ'ilün

  Virmez vücûd gayrıya 'ayn-i zuhûri gör
  Te'sîr-i sırr-ı gayret-i ism-i Gayûrı gör

  Bakma melâmet erlerinün seyyiâtına
  Aç çeşm-i cânı sûfî-yi 'afv-ı Gafûrı gör

  La'l-i lebinden em dile yuhyi'l-'izâm odur
  Keyfiyyet-i müdâm-ı şarâb-ı tahûrı gör

  Bak sûz-ı sinesine SEMÂ'Î-i bî-dilün
  Feth-i fütûh-ı hussıle mâ fi's-sudûrı gör
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s. 480. (1)

  5 *
  Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fâ'ilün

  Pertev ki şevk-ı şem'-i ruh-ı yârdan gelür
  Bir lem'ada tecellî-i dîdârdan gelür

  Tab'um çerâğı Kâsım-ı Envârdan yakar
  Bû-yı fenâ dimâğuma 'Attârdan gelür

  Nukl-i şarâb meclis-i gamda yiter bana
  Şol hûn-ı dil ki dîde-i hûn-bârdan gelür

  Başda külâh şu'lesidür dûd-ı âhumun
  Mevlâyîdür ki Hazret-i Hünkârdan gelür

  Tenhâda su yirine içer bâdeyi velî
  Gördün mi kâfiri bize inkârdan gelür

  Âzürde-hâtır olma SEMÂ'Î-i bî dile
  Mestânedür ki hâne-i hammârdan gelür
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2454, v. 29b; Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, C.1 s.452 de şiir Hasan Semaî'ye ait olarak gösterilmektedir. (1)

  6 *
  Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

  Tâ ezelden sıfat-ı 'ışk ile mevsûfuz biz
  Ehl-i dil içre bu 'irfan ile ma'rûfuz biz

  Ehl-i sûret bizi bir zerre kadar fark idemez
  Ehl-i ma'nâ gözine gün gibi mekşûfuz biz

  Komuşuz cân ile meydân-ı rızâya serimüz
  Ne bilirdün güzelüm emrine mevkûfuz biz

  Şâkirüz hâlimüze uymazuz ehl-i kâle
  Lutfına râci olan kahrına ma'tûfuz biz

  Kârumuz yok sana teslîm-i rızâdan gayrı
  Derd-i 'ışkunla SEMÂ'Î gibi me'lûfuz biz
  --- -- -
  * Gazel, Ali Emîrî Kütüphanesi No: 777'de kayıtlı Mecmû a da mevcuttur. Buraya Edip Ali Bâkî'nin notlarından yazılmıştır. (1)

  7 *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

  'Arif-i billâh olup 'âlemde iy makbûl-i nâs
  Herkesi hâlince hak bildinse oldun Hak-şinâs

  Gün yüzün gördükçe yârin şevkı artar gönlümün
  Mihrden meşhûrdur bu mâh ider nûr iktibâs

  'İşret-i rindâna vâ'iz sohbetün benzer dime
  Zevk-i ehl-i 'ışkı hazz-ı nefsine itme kıyâs

  Ehl-i tecrîde 'abâ mağrûr-ı dünyâya kabâ
  Her kişiye kendü mikdârınca lâyıkdur libâs

  Pertev-i hüsnün görüp her mâh-rûdan zevk alur
  Ma'nîde zevkı SEMÂ'Î senden eyler iktibâs
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2454, v, 28b.Esrâr Dede, age, s. 98. (1)

  8 *
  Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

  Ne 'ışka sabr ider oldum ne 'akl ile yârum
  Ne kârı başa çıkardım ne belli bî-kârum

  Belâ-yi 'ışk ile hakkâ ki n'oldığum bilmem
  Bu anlanur elemümden ki 'âşık-ı zârum

  Ne derdi çekmeğe râzı ne isterüm dermân
  Ne sıhhat üzreyüm el-hak ne sâfi bîmârum

  Kemâl-i lutf ile cânân vefâda bende cefâ
  Ne çâre oldı visâle ne belli nâçârum

  SEMÂ'Î gibi ben ol bîhodem ki 'âlemde
  Ne keyf ile mütekeyyif ne mest ü huşyârum
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2454, v. 28b; N.Tuman age, C.1 s.452 de şiir Hasan Semaî'ye ait olarak gösterilmektedir. (1)

  9 *
  Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

  Gam-ı ağyâr-ı çeküp yâra hevâdâr olalum
  Hârdan kaçmayalum mahrem-i gülzâr olalum

  Varalum kûyına cânânı ziyâret idelüm
  Dâhil-i cennet olup lâyık-ı dîdâr olalum

  Emelüm gâh lebin okşayalum gâh hatın
  Gâh mest-i mey ü geh vâkıf-ı esrâr olalum

  Meclise sıklet olur zâhid-i huşkı sürelüm
  Üstümüzden yıkalum yükü sebükbâr olalum

  Da'vet olunmadığı yirlere küp düşmeyelüm
  Hâsılî kimseye bâr olmayalum yâr olalum

  'Aklı terk eyleyelüm 'ışk ile şöhret bulalum
  Sûretâ mest olalum ma'nide huşyâr olalum

  Zevkımuz gözleyelüm neyse SEMÂ'Î gibi biz
  Kimsenin görmeyelüm 'aybını settâr olalum
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s.481. (1)

  10 *
  Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ûlün

  İy dil bu yiter iki cihânda sana iz'ân
  Birdir bu iki olmağa yok bilmiş ol imkân

  Hak söyleyicek sende senün ortada nen var
  'Âlemde hemân ben dedigündür sana noksân

  Ma'rûf olımaz kendüyi mahv etmiyen 'ârif
  Hakkı bulımaz bâtılı terk etmiyen insân

  Her yüzden olur kendi cemâline çü mir'ât
  Her yüzden ider kendüyi seyr ol meh-i tâbân

  Say eyle rızâ gözle ko ıtlâk ile kaydı
  'Âlemde SEMÂ'Î bu yiter sâlike 'irfân
  --- -- -
  * Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, Yazma No: 2454, v. 29b. (1)

  11 *
  Mef'ûlü Mefâ'îlün Mef'ûlü Mefâ'îlün

  Gün gibi görüp rûşen dil rûyı hasen şâhı
  Mâh-ı neve benzetdüm ebrû-yı hasen şahı

  Her kâmet-i bâlâya benzer dimezüz iy dil
  Reftâr ile ol kadd-i dil-cûyı hasen şâhı

  Bir gonçe-i ra'nâdur dirdüm göricek gûyâ
  Güftâr ile ol la'l-i gül-bû-yı hasen şâhı

  Bir sîm-tenün vaslın cânum dilemez ammâ
  Gâyetde çeker gönlüm pehlû-yı hasen şâhı

  Teg turma SEMÂ'Î-vâr dûr olma tavâfında
  Ka'be gibi sa'y eyle bul kû-yı hasen şâhı
  --- -- -
  * Gazel, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü No: 3389'da kayıtlı Mecmû'a da mevcuttur. Buraya Edip Ali Bâkî'nin notlarından yazılmıştır. (1)

  4. TUYUĞLAR

  NEŞÎDE-İ SULTÂN DÎVÂNÎ (KUDDİSE SIRRIHU'N-NÛRÂNÎ) *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

  1
  Milket-i çîn bendesidür saçınun
  Küfr ü dîn efgendesidür saçınun
  Bu zemîn cûyendesidür saçınun
  İns ü cîn gûyendesidür saçınun
  2
  Geldi Hakdan tâc-ı hamrâ başuna
  Sacdı gevher cümle deryâ başuna
  Mest ü cûyan sebz-i sahrâ başuna
  Sünbülân hayrân zîbâ başuna
  3
  Oldı tâlib nûr-ı Yezdân alnuna
  Bes ne râgıb mâh-tabân alnuna
  Vech-i vâcib sun'-ı Ken'ân alnuna
  Bende hâcib cümle şâhân alnuna
  4
  Mâh-ı nev zerrîn kadehdür gûşuna
  Mihr-i encümler ferahdur gûşuna
  Beyt-i Hakdan Kudse rehdür gûşuna
  Cân u diller dürr-i şehdür gûşuna
  5
  Lâm elifdür kadd-i inşân zülfüne
  Kim ola kim virmeye cân zülfüne
  Gül benefşe bende reyhân zülfüne
  Dens'olur zencîr-i rindân zülfüne
  6
  'Anberîn kavs-i zamândur kaşlarun
  Bilmişem ki bî-amândur kaşlarun
  Vech-i Hakka tercemândur kaşlarun
  Her ne kim dinse hemândur kaşlarun
  7
  Tîr ü peykândur ya hançer kirpigün
  Kılmak ister cânı bî-ser kirpigün
  Ne 'aceb cellâd dilber kirpigün
  Dört kitâbı kıldı ezber kirpigün
  8
  Âfet-i 'ayn-i belâdur gözlerün
  'Âlim-i 'ilm-i alâdur gözlerün
  Reh-rev-i devr-i Hudâdur gözlerün
  Semme vech-i mâsivâdur gözlerün
  9
  Vechinün cîmi tolaşmış burnuna
  Vâv-ı vahdetden ulaşmış burnuna
  Hây u hûdur kim bulaşmış burnuna
  Çâr-'unsûrdur irişmiş burnuna
  10
  Kand-i terdür gül-şekerdür leblerün
  Âb-ı hayvândan eserdür leblerün
  Sanki bir la'lîn kemerdür leblerün
  Milk-i cânda bahr ü berdür leblerün
  11
  Si vü dü Hakdan 'ıyândur dişlerün
  Dört kitâb içün beyândur dişlerün
  Gevher içre ger nihândur dişlerün
  Hak bilür Hâmmîm duhândur dişlerün
  12
  Cümle gûyân şâh kurbân dilüne
  Kul olupdur dürr ü mercan dilüne
  Bülbül ü insân hayrân dilüne
  'Alleme'l-insân nigehbân dilüne
  13
  Çün cemâlün ebcedidür gabgabun
  Bir ile üç ü yedidür gabgabun
  Kibr ile kinden berîdür gabgabun
  Şâh-ı şâhân serveridür gabgabun
  14
  Sîm-ten şehler kul olmış boynuna
  Sünbül-i cennet yol olmış boynuna
  Dest-i kudretden kol olmış boynuna
  Câme-i Hakdur bol olmış boynuna
  15
  Her dü kevnün varı çün destündedür
  Bist ü heştün çârı çün destündedür
  Gam-küsârun zârı çün destündedür
  Mustafânun gârı çün destündedür
  16
  On iki bedrin nîşânıdur kefün
  Sîm ü zerler dür-feşânıdur kefün
  Yedi bahrun armağânıdur kefün
  Tende cân u dilde kanıdur kefün
  17
  Görmüşüm ve't-Tûr-ı Sînâ sîneni
  Kılmışam Hakdan temâşâ sîneni
  Çünki buldum Kâf u 'Ankâ sîneni
  Âleme göster mücellâ sîneni
  18
  Bend-i müşgîn iy sanem nâfendedür
  Âb-ı nemgîn câm-ı Cem nâfendedür
  Dîn ü bî-dîn huşk u nem nâfendedür
  Resm ü âyîn ü haşem nâfendedür
  19
  Hûr u gılmân dür-feşândur pâyuna
  Heft-devrân nerdbândur pâyuna
  Hacc-ı ekber reh-revândur pâyuna
  Cümle deryâ dürr-i kândur pâyuna
  20
  İy SEMÂ'Î güft ü gûnun müfredi
  Devr-i Hâtemdür murâd-ı sermedi
  Evvel ü âhir heme kudret yedi
  Mustafâ vü Murtazâ-yı Ahmedi
  ---
  * Divanî (K.S.N.) TM; Semâî Mehmet Dede'nin M9; Mecmûa, MMİK, No: 2455, v. 45b; Esrâr Dede, age, s.98. (1)

  5. NAZIMLAR

  1 *
  Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

  Ehl-i Hakka sırr-ı 'ışku'llâhdan inkâr güç
  Zâhid-i hod-râya kendi semtine ikrâr güç
  Zâhid inkârında âciz 'âşık ikrârında mahv
  Bir 'aceb sırdur bu kim ikrâr güç inkâr güç
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s. 480. (1)

  2 *
  Müfte'ilün Mefâ'ilün Müfte'ilün Mefâ'ilün

  Rûyına eylersem nazar reng-i hayâ nikâb olur
  Gör ne siyeh sitâreyüm nûr bana hicâb olur
  Mahv-ı vücûd iden ider kendüyi mahz-ı nûr-ı 'ışk
  Arada hâ'il olmasa sâyede âfitâb olur
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s. 489. (1)

  3 *
  Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

  Gözüm ki kana boyandı şarâbı n'eyleyeyim
  Ciğer ki odlara yandı kebâbı n'eyleyeyim
  Ne yâra yaradı cismüm ne bana bilmem hîç
  İlâhî ben bu bir avuç türâbı n'eyleyeyim
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s. 489. (1)

  6. KIT A

  KIT'A *
  Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

  Tekye-i gamda olup abdâlin
  Soyunup 'ışkuna 'uryân olayum
  Cümleden kat'-ı nazar sultânum
  Gûşe-i çeşmüne kurbân olayum
  --- -- -
  * A. Gölpınarlı, age, s. 489. (1)
  SAYFADAKİ KAYNAKLAR :

  (1) Dîvâne Mehmed Çelebi - Afyon Mevlevîhânesi Şeyhi
       T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları - No: 34
       Dr. Mustafa Çıpan - 2002  KAYNAKLAR :

  (0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
  (00) www.erimsever.com
  (1) Hz. Sultan Dîvânî Semâ'î Mehmed Çelebi (k.s.) : www.sultandivani.com
  (2) Afyon Kocatepe Üniversitesi (Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi) : www.aku.edu.tr
  (3) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
  (4) www.biriz.biz
  (5) Tefekkür Dergisi : www.tefekkurdergisi.com
  (6) www.alemlererahmet.com
  (7) http://akademik.semazen.net
  (8) Gazi Üniversitesi - Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi : www.hbvdergisi.gazi.edu.tr
  (9) Afyonkarahisar Belediyesi : www.afyon-bld.gov.tr
  (10) RAVLİ : http://fahrettin-bayrasa.blogspot.com (ve com.tr)
  (11) www.afyoncelebileri.com
  (12) Afyon Haber : www.afyonhaber.com
  (13) Hürriyet Gazetesi : www.hurriyet.com.tr
  (14) www.mustafaholat.com

  SAYFA LEJANT :
  İnternet Sayfası
  Kitap (Türkçe)
  Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
  JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
  PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
  İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
  Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
  Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
  Video dosyası
  Ses dosyası

  Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

  & Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
  (i) Freeware - Kullanımı serbest program
  (ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
  (iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

  NOTLAR :
  1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
  2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


  © Erim SEVER - Makina Mühendisi

  İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
  Yasal Uyarı & İlkeler