ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - YunanistanHz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınızÂSİTÂNE MEVLEVÎ KÜLTÜR DERGİSİ :

Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi, 2010 yılında internet ortamında 9 sayı yayınlandı. "Buradaki niyet basılı olarak yayınlamaya bir ön hazılıktı. Şartlar nedeniyle bunu yapamadık ama yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. İnşaallah, ilerki zamanlarda Asitane Mevlevi Kültür Dergisi kaldığı yerden devam eder" niyeti ile şimdilik bekleme devresini geçirmektedir. Asitane Dergisi

Eylül 2010 Sayı:9
İçindekiler: Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ - Prof.Dr. Mustafa Usta / Mevlânâ ve İlim - Dr. Celâleddin Bâkır Çelebi / Mesnevî’de Mürîd-Mürşid İlişkisi - Doç.Dr. Himmet Konur / Hz. Mevlâna ve Eğitim - Cemalnur Sargut / Sohbet: Tefekkür - Ö. Tuğrul İnançer / Mevlevîlerde Manevî Eğitim - Yrd.Doç.Dr. Sezai Küçük / Hüseyin Fahreddîn Dede - Dr. Timuçin Çevikoğlu / Acem Aşiran Mevlevî Ayin-i Şerîfi / Manevî Eğitim olarak Mesnevî Dersleri - Dr. Sâfi Arpaguş / Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri / Mesnevî’den hikâyeler – Fil Nedir? / Vefâtının 14. Yılında; Bekir Sıdkı Sezgin / İlmin Yüceligi Taklidin Kötülügü - Ankaravî Dede / Belh’den Konya’ya - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu / Külâh (Sikke, Tâc, Fâhir) - Yrd.Doç.Dr. Necip Fazıl Duru / Mevlevî Mektupları – IX / Mevlevi Tarihinde Eylül / Mevlevilikle İlgili Sorular: Mevlevî Sema’ı – Selamlar

Ağustos 2010 Sayı:8
İçindekiler: Hz. Mevlâna’ya Göre Ramazan ve Oruç - Şaban Karaköse / Hz. Mevlâna ve Nefs Egitiminde Oruç - Prof.Dr. H. Kâmil Yılmaz / Orucun İç Anlamı - Prof.Dr. Mehmet Demirci / Sohbetler: İhlas - Ö. Tuğrul İnançer / Ankaravî Dede’den Oruç / Divan Edebiyatında Ramazan - Yılmaz Kırıktaş / Abdülbâki Gölpınarlı - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu / Abdülbâki Gölpınarlı - Prof.Dr. Metin Akar / Mûsikî Medeniyetimiz - Ahmet Şahin, Mehmet Kemiksiz / Enderûn Usûlü Teravih / Acembûselik Mevlevî Ayin-i Şerîfi / Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri / Mesnevî’den hikâyeler – Çoban ve Hz. Musa / Halep Mevlevîhânesi - Sezai Küçük / Mevlevî Mektupları – VIII / Mevlevi Tarihinde Ağustos / Mevlevilikle İlgili Sorular: Matbah-ı Şerif

Temmuz 2010 Sayı:7
İçindekiler: Mevlâna’da Nefis Egitimi - Prof.Dr. İbrahim Emiroğlu / Nefs Cehennemdir - Filiz Konca / Sohbetler: Nefs - Ö. Tuğrul İnançer / Vefatının 39. Yılında Midhat Baharî - Emin Işık / Seniha Bedri Göknil - H. Nur Artıran / Hüseynî Mevlevî Ayin-i Şerîfi / Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri / Nâcî Ahmed Dede - Yılmaz Kırıktaş / Mesnevî’den hikâyeler - Prof.Dr. Mehmet Demirci / Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : Nefs Tezkiyesi / Kayseri Mevlevîhânesi - Sezai Küçük / Mevlâna’nın Gönül Dilinden Mûsikî - Bayram Ali Çetinkaya / Mevlevî Mektupları – VI / Mevlevi Tarihinde Temmuz / Mevlevilikle İlgili Sorular: Tennure

Haziran 2010 Sayı:6
İçindekiler: Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı - Dr. Eyüp Yaka / Dünya - Doç.Dr. İsa Çelik / Hz. Mevlânâ’ya göre ibadet nasıl olmalı? - Prof.Dr. Cihan Okuyucu / İbadet - Yaşar Enis Diker / Hz. Mevlânâ’dan İyi Yönetim İlkeleri - Ergin Ergül / Vefatının 10. Yılında Cinuçen Tanrıkorur / Yenikapı Mevlevihânesi Son Mesnevîhânı Tahirü’l Mevlevî / Beyâtî Araban Ayin-i Şerîfi / Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri / Mesnevî’den hikâyeler - Prof.Dr. Mehmet Demirci / Mevlâna Müzesinden bir Bölüm: Mescid / Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : Ölümü Hatırlamak ve Dünya Hayatı / Edirne Muradîye Mevlevîhânesi - Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Canım / Kemençe - Cinuçen Tanrıkorur / Mevlevî Mektupları – VI / Sanat: Sanat Eserlerinin Korunması / Mevlevi Tarihinde Haziran / Mevlevilikle İlgili Sorular: Devr-i Veledî

Mayıs 2010 Sayı:5
İçindekiler: Hz. Mevlana’ya Göre Hak Yolcusu için Edebin Önemi - Yrd.Doç.Dr. Osman Nuri Küçük / Mesnevî’de Edeb’in Önemi - Prof.Dr. Cihan Okuyucu / İletişim ve Edeb - Hatice Sedef Ergül / Mehmet Fatih Çıtlak ile Edeb üzerine Mülakât / Mesnevi Şarihlerinden – Edeb Üzerine / Şevk-ü Tarâb Ayin-i Şerîfi / Mevlevîlikte Zikir ve Zikir Tesbihi - Dr. Erdoğan Erol / Dergâh-ı Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik - Veled Izbudak Çelebi / Takvimden bir yaprak “Veled Çelebi” / Mesnevî’den hikâyeler - Prof.Dr. Mehmet Demirci / Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : İnsanları Ayıplama / Gelibolu Mevlevîhânesi - Yrd.Doç.Dr. Gülgün Yazıcı / Kudum-ü Şerif - Mehmet Öztorun / Mevlevî Mektupları – V / Kâgıdın büyülü hikayesi: Kaatı / Sanat: Zonaro’nun “Haykıran Dervişleri” / Ek: Vefâtının 6. yılında; Âyînhân Kani Karaca

Nisan 2010 Sayı:4
İçindekiler: Mesnevi’de Hz. Peygamberin Vasıfları - Prof.Dr. Dilaver Gürer / Mevlânâ’nın Hz. Muhammed (sav)’e Sevgisi ve Bağlılığı - Prof.Dr. İbrahim Emiroğlu / Sohbetler: Salâvat - Ö. Tuğrul İnançer / Edebiyatımızda Peygamber Sevgisi: Na’tlar - Prof.Dr. Emine Yeniterzi / Osman Nuri Topbaş ile Ropörtaj / Helal Olsun / Mevlevî Ayinlerinden: Pençgah Mevlevî Ayin-i Şerifi / Nisan Tası - Naci Bakırcı / Ken’an Rifaî’nin “Hak Sûreti” İsimli Nutk-ı Serîfleri Üzerine Bir Şerh - Gürol Pehlivan / Mevlâna’dan Evrensel Hukuk İçin Persfektif - Ergin Ergül / Fevzi Özcimi Hatırasına Güldeste: “En Büyük San’atkar” - Aysel Eser / Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile Musîki ve Sanat Üzerine / Adab ve Erkân: Seyahat, Seyyah Vermek, Serpâ Etmek / Vefâtının 14. Yılında; Celaleddin Bakır Çelebi / Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri - IV / Mesnevî’den Hikayeler – Bilal-i Habeşi; Ses ve İman / Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : İstiğfâr / Mevlevihâneler: Manisa Mevlevîhânesi / Türbe’de Restorasyon / Mutriban – Çeng / Mûsikimizden: Hicaz Şugul / Mevlevî Mektupları 4 - Ali Işık / Minyatürlerde Peygamber Efendimiz - Mâarif Erdem / Tanıtım – Minhâcü’l-Fukarâ / Mevlevî Tarihinde Nisan / Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar

Mart 2010 Sayı:3
İçindekiler: Mevlâna ve İnsan - Celâleddin Bâkır Çelebi / İnsan-ı Kâmil - Cemalnur Sargut / Mevlâna’da İnsan - Mehmet Demirci / Mevlevî Şahsiyetler – Fâsih Ahmed Dede / Sultan Veled’e Göre İnsan - Hülya Küçük / Sohbetler: İnsan - Ö. Tuğrul İnançer / Hz. Mevlâna’nın Semâ’ı - Sezai Küçük / Emin Işık ile Ropörtaj: İman Aşk ve Sevda Haline Gelmelidir / Ayîn Bestekârları: Ahmet Avni Konuk - Savaş Ş. Barkçin / Mevlevî Ayinlerinden: Ruy-i Irâk Mevlevî Ayin-i Şerifi / Mevlevî Ayininde Manevî İşaretler -III / Şahsiyetimizi Bütünlemek - Süheyl Ünver / Mevlâna’dan Evrensel Hukuk İçin Persfektif - Ergin Ergül / Adab ve Erkân: Niyâz / Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri -III / Mesnevî’den Hikayeler – Kör, Sağır, Çıplak / Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı / Bizim Konular - Mâarif Erdem / Mevlevihâneler: Eskişehir Mevlevîhânesi / Mutriban – Tanbur / Medeniyetimizin Bayraktârı Tanbur - Kagan Ulas / Mûsikimizden – Mustear İlahi – Sevelim Hz. Mevlâna’yı / Mevlevî Mektupları 3 - Ali Işık / Tanıtım: Nisabü’l Mevlevi Tercemesi / Mevlevî Tarihinde Mart / Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar

Şubat 2010 Sayı:2
İçindekiler: Mevlâna ve Ahlak - Celâleddin Bâkır Çelebi / Mevlâna’nın İbadet ve Ahlâk anlayışı - Prof.Dr. Süleyman Uludağ / Mevlevî Şahsiyetler – Mehmed Said Hemdem Çelebi / Sohbetler: Güzel ve Çirkin - Ö. Tuğrul İnançer / Bir Mukabele Üç Devir: Mevlevî Yolu - Semih Ceyhan / Yün, Keçe, Sikke ve Derviş - C. Berberoğlu / Ayin Bestekârları – Buhûrî-zade Mustafa Itrî Dede Efendi / Naât-ı Mevlâna Ve Itrî’ye Dair / Mevlevî Ayinlerinden: Segah Mevlevî Ayin-i Şerifi / Mevlevî Ayininde Manevî İşaretler -II / Adab ve Erkân: Nezr-i Mevlâna / Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri -II / Anma: Abdülbâki Baykara Efendi / Mesnevî’den Hikayeler: Haddi Aşmak / Sanat: Mevlevilikte Sanat / Mevlevihâneler: Kütahya Mevlevîhânesi / Mutriban – Ney / Mûsikimizden: Mustear İlahi / Mûsikişinaslar: Zekai Dede-zade Ahmet Irsoy / Mevlevî Mektupları 2 - Ali Işık / Tanıtım: Mevlevî Evrâd-ı Şerifesi / Mevlevî Tarihinde Şubat / Geçen Ay Ne Oldu / Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar / 736. Vuslat Yıldönümü Resim Albümü

Ocak 2010 Sayı:1
İçindekiler: Mevlana ve Aşk - Celâleddin Bâkir Çelebi / Mesnevî’de Akıl–Aşk Karşılaştırması - Prof.Dr. Mehmet Demirci / Mevlevî Şahsiyetler-Mesnevîhân Filibeli Sıtkı Dede / Tarîkat-i ´Işkiyye (Aşk Yolu) - Semih Ceyhan / Aşk Her Dem Tazedir - Ömer Tuğrul İnançer / Röportaj: Mevlevi Şeyhi İbrahim Gamard ile / Mevlâna Sevgisi - Gökhan Evliyaoğlu / Ayîn Bestekârları: Nayî (Neyzen) Osman Dede / Mevlevî Ayinlerinden: Rast Mevlevî Ayin-i Şerifi / Adab ve Erkân: Mevlevî Ayini’nde Manevî İşaretler / Adab ve Erkân: Görüşmek / Anma: Mesnevîhan Şefik Can / Tahiru’l Mevlevî’den - Mesnevi Dersleri / Mesnevi Hikayelerinden Dersler: Ayaz’ın Sırrı / Sanat: Mevlana ve Sanat / Mevlevi tarihinde bu ay - Ocak / Mevlevîhaneler: Afyonkarahisar Mevlevihanesi / Mutrîban-Rebab / Musikimizden-Mevleviyiz Biz / Musikişinaslar - Halil Can / Mevlevi Mektupları - Ali Işık / Tanıtım / Mevlevi terimleri ve açıklamaları-Mevlevilik ile ilgili sorulanlar / Geçen ay ne olduDİYANET DERGİSİ :

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Diyanet Aylık Dergisi'dir.

Aralık 2007 Sayı: 204'ün ücretsiz eki olarak verilen: "Gönlümüzde Yankılanan Ses: Mevlânâ" çalışmasında yedi araştırmacının makalesi bulunmaktadır:
Gönül Sahibi Bir Dost: Mevlânâ Celâleddin Rûmî - Ahmet Ögke / İnsan Âşığı Bir Gönül Eri: Mevlânâ Celâleddin Rûmî - Prof.Dr. Ömer Yılmaz / Mevlânâ Aydınlatmaya Devam Ediyor - Mehmet Bulut / Mevlânâ’nın Dindarlık Anlayışı - Ramazan Altıntaş / Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed’in Üstünlüğü - İbrahim Emiroğlu / Mevlânâ’da Nefis Terbiyesi - Kadir Özköse / Mevlânâ’nın Gönül Dilinden Mûsikî - Bayram Ali Çetinkaya

Not : Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 yılında 2007 yılından beri ücretsiz verdiği ekleri kitap haline getirmiştir. Bunlardan birisi de "Gönlümüzde Yankılanan Ses: Mevlânâ" 'dir. KaynakHER NEFES DERGİSİ :

Mevlevîliği de konu alan, Aylık Tasavvuf Kültürü Dergisi'nin tüm sayılarını sadece elektronik ortamda (pdf formatında) okuyabilirsiniz, bayilerde satışı yoktur Her Nefes Dergisi

Ocak 2014 - Konu: Hz. Mevlâna (38sf 1,74MB)
İçindekiler'den: Sohbetler - Cemâlnur Sargut / Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'den Bugüne Kalanlar - Sâmiha Ayverdi / Hak Ziyâsı - Emine Ebru / Mânevî Hekim Hz. Pîr - Dilek Güldütuna / İnsân-ı Kâmil'in Nuru - Hüseyin Gökhan / Semâ - Yeşim / Ey Gönül - Sesil Pir / Aşk ile Kaybolmak - Umut Alihan Dikel / Aşkın İlmi - Banu Büyükçıngıl

Kasım 2012 - Konu: Hz. Harakâni 2 (3,76MB)
İçindekiler'den: Sohbetler - Ken'an Rifâî / Harakânî: Tevhidin Sırrı, Merjametin Kutbu - Melike Türkân Bağlı / Zât-ı İlâhî: Harakânî - Emine Ebru / Huzurda - Hüseyin Gökhan (Harakânî Hazretlerin'nin Nûru'l Ulûm kitabından parçalar) / Abd'daki Rab: Ebu'l Hasan Harakânî - Pınar Ersoy / Yavuz Selim Uzgur'un Anadolu'nun Kalbi: Harakânî kitabı - Yavuz Celep / Annemarie Schimmel'in Mezarı fotoğrafı (İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar - Hadis-i Şerif)

Ekim 2012 - Konu: Hz. Harakâni (4,32MB)
İçindekiler'den: Sohbetler - Ken'an Rifâî / Ulu Velî Harakâni - Cemâlnur Sargut / Sûfi Yok Olan Kimsedir - Dilek Güldütuna / Harakânî Hazretleri Buyuruyor ki.. - Kaynak:Seyr ü Sülûk Risâlesi / O Sultan Bir Har Koydu İçime - Yeşim / Mesnevî'de Harakâni Hazretleri / Sadık Yalsızuçanlar Cam ve Elmas Romanı - Zehra Karpuz / Mütercimden: I. Uluslararası Harakânî Sempozyumunda gösterilecek film için Cemâlnur Sargut tarafından yazılmış metin / Bir Usta Bir Çırak - Emine Ebru

Aralık 2011 - Konu: Hz. Sultan Veled (Sırrın Sırrı Sempozyumu Ardından) (2,22MB)
İçindekiler'den: Sultan Veled'e Övgü - Mehmet Şemseddin Mısrî (Emre Ömürlü tarafından Hicaz makamında bestelenmiş ve sempozyumda kendisi tarafından icra edilmiştir) / Şems ile Aydınlanan Hz. Veled - Cemâlnur Sargut / Mevlânâ Şiiri - Veysel Öksüz / Bir Sempozyumun Düşündürdükleri - Cangüzel Zülfikar / Sempozyum Âdabı - Hüseyin Çalışkan / Sempozyumun Bildirilerinden Birkaç Satır: Cemâlnur Sargut, Camille Helminski, Kabir Helminski, Bilâl Kemikli, James Morris, Omid Safi, Osman Nuri Küçük, Mehmet Demirci, İbrahim Gamard / Allah'tan Yüz Çevirmek - İrem Can Esenkaya / Sultan Veled'in Sırrı - Zeynep Tokuş / Hz. Mevlâna'nın Hz. Veled'e Nasihatı / Babalar ve Oğulları - Melike Türkân Bağlı / Sultan Veled'in Eserlerinde "Müridliğin Âdabı" - Arzu Eylül Yalçınkaya / Sempozyumu Yaşamak - Yavuz Celep / İlmin Kapısı - Neşe Taş

Eylül 2011 - Konu: Mevlâna Şems (2,37MB)
İçindekiler'den: Mesnevi Hatıralarından - Kâzım Büyükaksoy / Allah'ın Şems'deki Nûrânî Tecellîsi Aşktır - Cemâlnur Sargut / Mesnevî-i Mânevî - Hüseyin Çalışkan / Hazreti Mevlânâ'nın Doğum Gününde Hocası Hazreti Tırmızî Anılıyor (Sempozyum haberi) / Hz. Mevlâna'nın Hayatında Kur'an Tecellisi - Meral Hasırcı / Dağ - Yavuz Celep / Hz. Mevlâna'da Amel - Neşe Taş

Aralık 2009 - Konu: Muharrem - Hz. Şems (8,67MB)
İçindekiler'den: Söyleşi: Müge Uçandoğan-Cemalnur Sargut / Dua - Yasemin Algül / Semâ: Kendine Dönüş (Merkez-çeper ilişkisi nedir?) - Kubilay Aktaş / Kur'ân Cildindeki Âşık ve Mâşuk - Nazende Öztürk / Hz. Mevlânâ'dan Şaşı Çırak / Güneş Yanığı - Melike Türkân Bağlı / Zât'ın İşareti Şems - Gökhan Çalışkan / Uluslararası Şems Sempozyumu Konya 2009 Bildiri ListesiİRŞAD DERGİSİ :

İnternette Haziran 2009 tarihinden itibaren kayıtlarına ulaşılabilinmektedir. İrşad Dergisi - Okunabilir

Eylül - Ekim 2013 sayısı (23sf 2,51MB)
Temmuz - Ağustos 2013 sayısı (20sf 2,35MB)
Mayıs - Haziran 2013 sayısı (27sf 2,62MB)
Kutlu Doğum 2013 sayısı
Ocak - Şubat 2013 sayısı
Bişnov Şeb-i Arus 2012 sayısı
Kutlu Doğum 2012 sayısı (62sf 10,3MB)
Ocak - Şubat 2012 sayısı (25sf 3,69MB)
Şeb-i Arus Özel 2011 sayısı (46sf 10,3MB)
Eylül - Ekim 2011 sayısı (24sf 4,11MB)
Temmuz - Ağustos 2011 sayısı
Kutlu Doğum Özel 2011 sayısı
Mayıs - Haziran 2011 sayısı
Mart - Nisan 2011 sayısı
Ocak -Şubat 2011 sayısı
Şeb-i Arus Özel 2010 sayısı
Kasım - Aralık 2010 sayısı
Eylül - Ekim 2010 sayısı
Ramazan Özel Sayı 2010 sayısı
Mayıs - Haziran 2010 sayısı
Kutlu Doğum Özel 2010 sayısı
Ocak - Şubat 2010 sayısı
Mart - Nisan 2010 sayısı
Şeb-i Arus Özel 2009 sayısı
Kasım 2009 sayısı
Ramazan Özel 2009 sayısı
Ekim 2009 sayısı
Ağustos 2009 sayısı
Mart 2009 sayısı
Haziran 2009 sayısı Dergi BulunamıyorİSTEM DERGİSİ :

Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve San’atları Bölümü İslâm Tarihi, Türk İslâm San’atları Tarihi, Türk İslâm Edebiyatı ve Türk Din Mûsıkîsi Dergisi. Hakemli Dergi olarak 2003 Yılında yayın hayatına başlamıştır, yılda 2 sayı yayımlanmaktadır. İstem Dergisi
Not: İstem Dergisi Arşivi Aşağıdaki linklerde sadece belgelerin özetleri bulunmaktadır.

Sayı:20
İçindekiler'den: Ankaralı Mevlevî Mehmed Arısoy Dede'nin Hayatı ve Mevlânâ Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Kunt, Hacer Totan / Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'nin Segâh Bayram Tekbiri ve Salat-ı Ümmiyesi İçin Usûl Terkibleri - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Gönül / Usûl, Biçim, Makam ve Güfte Yönleriyle Itrî'nin Nühüft Ağır Semâîsi'nin Tahlili - Yrd.Doç.Dr. Serda TÜRKEL Oter / Eğirdir Mevlevihanesi Kazısı - Dr. Doğan Demirci

Sayı:19
İçindekiler'den: Rast Na't-ı Mevlânâ ve Tahlîli - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Gönül / Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'ye Ait Segâh Âyîn-i Şerîfi'nin Makâm ve Geçki Açısından Tahlîli - Yrd.Doç.Dr. Emrah Hatipoğlu

Sayı:18
İçindekiler'den: XVII-XX. Yüzyıllar Arasında Türk Mûsikîsinde Güfte-Beste Etkileşimine Bir Bakış - Yrd.Doç.Dr. Serda Türkel Oter / Türk-İslam Kültür Merkezlerinden Biri Olarak Belh Şehri - Muhammed Yasir Mahdi

Sayı:16
İçindekiler'den: Divan Şiirinde Kur'an - Hakan Yekbaş

Sayı:15
İçindekiler'den: Kütahya Mevlevîhânesi'nin Mûsikî Tarihimize Etkileri - Yrd.Doç.Dr. M.Nuri Uygun / XVIII. Asırda Bestelenmiş Üç Hicâz Mevlevî Âyîninde Hicaz Makâmı Anlayışı - Öğr.Gör. Emrah Hatipoğlu / Sûretler Kalesi: Mevlânâ ve Gâlib - Victoria Rowe Holbrook, Çev: Arş.Gör. Murat Ak

Sayı:14
İçindekiler'den: Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri - Yrd.Doç.Dr. Gülgün Yazıcı

Sayı:13
İçindekiler'den: Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri - Yrd.Doç.Dr. Gülgün Yazıcı

Sayı:11
İçindekiler'den: Türke Mûsikîsinde Makam - Doç.Dr. Gülçin Yahya Kaçar / Aristokratik İslam ve Halk İslamı Ayrımında Mevlânâ - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tekin / Çarh-nâme'de Yer Alan Âyet ve Hadisler - Arş.Gör. Murat Ak

Ek:1
İçindekiler'den: Tâhiru'l-Mevlevî'nin Tesdîs-i Na't-i Şerîf-i Nâbî'si ve Tahlîli - Prof.Dr. H. İbrahim Şener

Sayı:10
İçindekiler'den: Mevlânâ'da Bilgi ve Dereceleri - Dr. Bilal Kuşpınar / Mevlânâ'nın Kadın-Erkek Değerlendirmesi ve İnsana Bakışı - Prof.Dr. Emine Yeniterzi / Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin Eserlerinde Sosyal Bütünleşme ve Sosyal Çözülme Bağlamında Din - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tekin / Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevlevîliği Örneği - Doç.Dr. Hülya Küçük / Mevlevîlik ve Mûsikî - Arş.Gör. Mehmet Gönül / Mevlâna Celâleddin Rûmî (1207-1273) - Dr. Sâfi Arpaguş / Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Eserlerinde ve Tasavvuf Anlayışında "Rebap" - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri Uygun / Mevlâna'nın Anlatımı - Yrd.Doç.Dr. Ali Çavuşoğlu / Mesnevî'de Geçen Muâviye-İblis Hikâyesi - Prof.Dr. Adnan Demircan / Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Devrin Tıp ve Halk Hekimliği - Yrd.Doç.Dr. Necati Avcı / Mevlâna'nın Çağına ve Çağımıza Tesirleri - Dr. Ahmet Güzel / Konya Mevlâna Dergahı - Dr. Naci Bakırcı / Kütahya Erguniyye Mevlevihanesi (Dönen Camii) Haziresindeki Mezar Taşları - Doç.Dr. Ahmet Çaycı, Latife Durmuş / Mesnevî'de İbrahîm-i Edhem Hikayeleri - Doç.Dr. Ahmet Yılmaz / Zâhid-Sûfî Tipinin Kimliği, Divan Edebiyatındaki Yeri ve Sosyal Hayattaki Örnekleri - Arş.Gör. Nurgül Sucu / Mevlâna'nın Şiirinde Hz. Yusuf - Annemarie Schimmel, Çev: Prof.Dr. Ahmet Turan Yüksel / Mevlânâ'nın Şark ve Garptaki Tesirleri - Annemarie Schimmel, Çev: Arş.Gör. Ali Ertuğrul / Söyleşi: Günümüz Mevlevî Âyini Bestekârlarından Hafız Ahmet Çalışır ile / Batı'da Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası - Dr. Sâfi Arpaguş / Mevlâna Bibliyografyası - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tekin

Sayı:7
İçindekiler'den: Mevlânâ'nın Soyundan Gelen Reformcu Bir Osmanlı Veziriazamı Karamani Mehmed Paşa - Prof.Dr. Yusuf Küçükdağ

Sayı:5
İçindekiler'den: İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, Konuları ve Tez Konusu Belirlenmesinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar - Prof.Dr. Adnan Demircan / Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihinde Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menâkıb-Nâmeler'le Fütüvvet-Nâmeler - Prof.Dr. Mehmet Şeker / Osmanlı Müesseselerinin Yazılı Kaynakları - Prof.Dr. Ziya Kazıcı / İlimler Tasnifinde Mûsikînin Yeri - Arş.Gör.Dr. Hüseyin Akpınar

Sayı:3
İçindekiler'den: Mevlânâ Müzesi'ndeki 401 Envanter Numaralı Madenî Kâse - Yrd.Doç.Dr. Ahmet Çaycı

Sayı:1
İçindekiler'den: Tâhiru'l-Mevlevî'nin Tesdîs-i Na't-i Şerîf-i Nâbî'si ve Tahlîli - Prof.Dr. H. İbrahim Şener / Kütahya Mevlevîliği: Mevlevî Kültürünün Merkezlerden Biri Olarak Kütahya - Doç.Dr. Bilal Kemikli / Neyzen Ahmet Yakupoğlu - Arş.Gör. Mehmet GönülKEŞKÜL DERGİSİ :

Keşkül, “Tasavvuf hayattır.” gerçeğinden yola çıktı ve 2004 yılı Haziran ayında yayın hayatına başladı. Tasavvufu merkeze alan, bünyesinde geleneğe ve kültür sanata da yer veren bir dergi olarak tasarlandı. Adını içinde birçok sırrı barındıran, fakrı temsil eden ve birleştirici özelliği olan derviş çeyizinden aldı. Yüzlerce yıldır bu topraklarda İbnü’l Arabî, Hz.Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Velî, Akşemseddin-i Velî gibi zevât-ı kirâmın temsil ettiği tasavvuf kültürünü insanımıza aktarmayı, bunu yaparken de hiçbir tasavvuf ve irfan mektebini dışarıda bırakmadan, her türlü meşrebe eşit yakınlıkta durarak onları Keşkül adının kuşatıcılığı altında birleştirmeyi düşündü. Bugün artık bu düşüncesini gerçekleştirmiş olarak karşınızda durmaktadır. Keşkül Dergisi

Sayı:33 (Hazret-i Pîr Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî temalı sayısı)
İçindekiler'den: Seküler Dünyada Mevlevîlik - Emin Işık / Hazret-i Mevlânâ ve Mevlevîlik - Süleyman Uludağ / Hazret-i Mevlânâ ile Kırk Yıl - Sezai Küçük / Hazret-i Mevlânâ ve Yûnus'ta Fikiar ve Ruh Akrabalığı - Cihan Okuyucu / Mevlevî Istılahları - Safi Arpaguş / Bir Terbiyenin Mimârîsi - Bârihüdâ Tanrıkorur / Günümüz Mevlevîliğinde Gelinen Nokta - Mehmet Fatih Çıtlak / Yeni Bir Psikoloji - Mustafa Merter / Mevlevîliğin Esas ve Usûlleri Yüzyıllardan Beri Bellidir - Faruk Hemdem Çelebi

Sayı:32 (Mürîd Mürşid İlişkisi temalı sayısı)
İçindekiler'den: Prof.Dr. Himmet Konur, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Hazretleri’nin Mesnevî’sindeki mürîd mürşid ilişkisine değmiştir

Sayı:30 (Duâ ve Virdler temalı sayısı)
İçindekiler'den: Türk Duâ Kültüründe Tasavvufî Bir Niyâz Tarzı: Gülbank - Mustafa İsmet Uzun / Ârifler Her An Allah'ın Kendilerini Gördüğü Bilinci İçinde Yaşarlar - Emin Işlık

Sayı:24 (Es-Selâm, Ey Âleme Envâr-ı Rahmet, Es-Selâm temalı sayısı)
İçindekiler'den: Hüseyin Top, İslâm’da selâmın önemini anlattığı yazısında Mevlevî mukâbelesi ve Evrâd-ı Şerîfesi’nde selâma da yer veriyor.

Sayı:19 (Mevleviyye temalı sayısı) Makalelerin sadece giriş kısmına ait linkler bulunmaktadır
İçindekiler:
Sultânu’l-Ulemâ Bahâeddîn-i Veled Hazretleri’nin feyz aldığı Necmeddîn-i Kübrâ Hazretleri, mürîdleri ve eserleri ışığında şümullü - Mustafa Kara / Belh’ten Anadolu’ya Akan Medeniyet Arkı - Bilal Kemikli / Burhaneddîn Muhakkık Tirmizî Hazretleri’nin Hz. Mevlânâ üzerine tesiri - Osman Nuri Küçük / İki güneşin, Şems-i Tebrizî (k.s) ve Hz. Mevlânâ’nın karşılaşmaları - Sadık Yalsızuçanlar / İstanbul Mevlevîhânelerinin mimârîsi - Baha Tanman / Son dönem Mevlevîliğinin örnek ismi Üsküdar Mevlevîhânesi son şeyhi Ahmed Remzi Dede - Yakup Şafak / Oyunun Tadı (mûsıkîşinas İsmail Dede Efendi’nin hayatı) - Mehmet Güntekin / Hz. Mevlânâ’nın gözünden Hz. Peygamber (s.a.s.) - Hafız Hüseyin Top / Mevlevî Mûsıkîsi ve Sem⒠- Ö. Tuğrul İnançer / Hz. Mevlânâ’nın şiir ile alâkası - Adnan Karaismailoğlu / Şeyh İsmail Rüsûhî Ankaravî’yi nutk-ı şerîfleri - Semih Ceyhan / Tarîkat terbiyesinin üzerine inşa olduğu nefs kavramı - Süleyman Uludağ / Aşk estetiğinden hareketle Mevlevî estetiği (Röportaj) - Beşir AyvazoğluMEVLANA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (HAKEMLİ DERGİ) :

Mevlana Araştırmaları Dergisi (Hakemli Dergi) - 2007 Sayı:1 (213sf 7,15MB) - Kapak
Başlıklar :
Şiirin Dayanılmaz Davetine Katılmak - Prof.Dr. Hasan Akay, Prof.Dr. İlyas Öztürk / R. A. Nicholson’un Mesnevî Neşri ve Yeni Mesnevî - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu / Mevlâna’da Aşk Estetiği - Prof.Dr. İsmail Yakıt / Mesnevî’de Söze ve Konuşmaya Dair Konular - Prof.Dr. Emine Yeniterzi / Kıbrıslı Şair Kaytazzâde Mehmed Nâzım Efendi’nin Mevlâna’ya Yazdığı Şiirler - Doç.Dr. Dilek Batislam / Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Avcı Metaforu - Doç.Dr. Ahmet Ögke / ''Türk'' Adı ve Mevlâna’daki Anlamları - Yrd.Doç.Dr. Ali Çavuşoğlu / İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr. İsmail Güleç / XVI. Yüzyılda Ege Bölgesinde Mevleviliğin Yayılması ve Sebepleri - Assist.Prof.Dr. Nuri Şimşekler / Gülsün Erbil’in Sanatı: Mevlâna İzleğinde Bir Sûfî Yolculuk - Araş.Gör. Ali Asker Bal / Franz Taeschner’in ''Das Anatolische Achitum Des 13./14. Jahrhunderts Und Seine Beziehung Zu Mevlâna Celâleddin Rumi'' Adlı Bildirisinin Çevirisi - Araş. Gör. Zehra Göçer / Modern Çağda Semâ’ın Seyirlik Gösteri Hâline Dönüştürülmesi - Araş.Gör. Ahmet Tarhan

Mevlana Araştırmaları Dergisi (Hakemli Dergi) - 2007 Sayı:2 (132sf 2,6MB) - Kapak
Başlıklar :
Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beyti ve Esedullah Han Galib’in ‘Sürme-i Bîniş’ Başlıklı Naziresi - Prof.Dr. Erkan Türkmen / Mevlâna’nın Kişisel Değişim ve Gelişime Dair Düşünceleri - Prof.Dr. Emine Yeniterzi / Mevlâna’nın Varoluş, Tanrı ve Sureti Konusundaki Görüşleri - Yrd.Doç.Dr. Ali Çavuşoğlu / Devinimin Sonsuzluğunda Sem①- Yrd.Doç.Dr. H. Serdar Mutlu / Mirza Cihanşah Hakikî ve Mevlâna, Ney ve Mevlâna’nın Mezarı Hakkındaki Şiirleri - Yrd.Doç.Dr. Ali Temizel / ''Mesnevî'' Neden ''Birlik Dükkanı'' Olarak Adlandırılmaktadır?: Mevlâna’nın Metodolojisi Üzerine Düşünceler - Dr. Yanis Eshots / Veled Çelebi İzbudak ve Onun Türkçülüğü - Arş.Gör. Bedia Koçakoğlu / Mevlâna Rubailerinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme - Uzm. Hamza TanyaşSÛFÎ ARAŞTIRMALARI - SUFI SYUDIES DERGİSİ :

Sufî Araştırmaları - Sufi Studies yılda iki sayı olarak internet üzerinden ve basılı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, Manisa'da bulunan Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR) yayın organıdır. Sufî Araştırmaları - Sufi Studies tasavvufun düşünce, sanat, gündelik hayat, ritüeller gibi alanlarda etkisini konu alan, araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. Sufi Araştırmaları Online Dergi

Cilt 4 Sayı 7 - Kış 2013
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / "Bilen Susar, Bilmeyen Konuşur": Yavuz Turgul'da Doğu Düşüncesi - Oğuzhan Ersümer / Şâir Bir Sûfi ya da Âşıkların Sultanı: İbnü'l-Fâriz - Betül İzmirli / Seyyid Nizamoğlu'nun Mürşid ve Mürid'ler Hakkındaki Manzumeleri - Erdem Can Öztürk / Aktarma: Tezkire-i Makâmât Çorumlu Edhem Baba-zâde Ali İzzet Efendi Aktaran: Mehmed Veysî Dörtbudak / Tanıtma: Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî. Vefeyât-ı Ayvansarâyi İnceleme-Tenkitli Metin) Hazırlayan: Ramazan Ekinci, Mehmet Yunus Yazıcı

Cilt 3 Sayı 6 - Yaz 2012
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / Osmanlı Yönetiminin Yeni Yıl Kutlamalarından: İstanbul Tekkelerine Muharremiye Dağıtımı - Doç.Dr. Cahit Telci / İkinci Manisa Mevlevîhanesi - Dr. Ş. Barihüda Tanrıkorur / Şeyh Şa'bân-ı Velî'nin Türbesi Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamaları - Sagıp Atlı / Vefeyât-ı Ayvansarâyî'de Bayramî Şairler/Şeyhler - Ramazan Ekinci / Receb-i Sivasî ve "Risâle fî Usûli'l-Halvetiyye" Adlı Eser - Fatih Çınar / Çeviri: Hintlilerde Dünyadan Kurtulmanın Keyfiyet ve Yolu - Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Beyruni Çeviren: Prof.Dr. Ali İhsan Yitik / Tanıtma: Dr. Ayşe Farsakoğlu Eroğlu, Hâce Muhammed Lutfi Efendi’nin Şiirlerinde Din ve Tasavvuf Kültürü - Tuğba Aydoğan

Cilt 3 Sayı 5 - Kış 2012
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / Mesnevî Şerhleri Sözlüğü - Prof.Dr. Atabey Kılıç / Batılı Seyyâhların İzleniminde Sûfîler - Doç.Dr. İbrahim Şirin / Ganem Dede ve Ankaravî'nin Şerh-Mesnevî'sine Katkısı - Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tanyıldız / Sâkıb Dede'nin Şiirlerinde Mevlânâ ve Mevleviyye Vurgusu - Dr. Abdülkadir Dağlar / Bir İntihâb-ı Mesnevî Örneği: Lâ'lîzâde Abdülbâkî ve Gıdâ-yı Rûh İsimli Eseri - Muhammet Özdemir / Tasavvuf ve Safevîler Döneminde Sûfî Kelimesinin Anlamındaki Aşamalı Değişim - Hüseyin Mirjafari - Çeviren: Sagıp Atlı / Tahirü’l-Mevlevî, Mir’at-ı Hazret-i Mevlânâ - Abdullah Arı

Cilt 2 Sayı 4 - Yaz 2011
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / M.Nuri Yörükoğlu'na göre Manisa'da Tarikatlar ve Tekkeler (Sufi Orders and Dervish Lodges in Manisa According to M. Nuri Yorukoglu) - Gürol Pehlivan / Avnî Divanında Gönül (“Gönül” in Avni’s Diwan) - Kadir Gökhan Uğur / Akşemseddin: Bizans'ın Son Zamanlarında Yaşamış Bir Türk Veli - Hans Joachim Kissling, Çeviri: Ramazan Ekinci / Prof.Dr. Ali Yardım Mesnevî Hadîsleri (Tesbît ve Tahrîc) İstanbul Damla Yayınevi 2008 - Mehmet Altunmeral

Cilt 2 Sayı 3 - Kış 2011
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / Mehmed Ali Fethi'nin Hz. Ali'den Kırk Söz Tercümesi: "Terceme-i Kelam-ı Erba'in-i Hazret-i Aliyyü'l-Murtaza" - Adem Ceyhan / Islam and The Role of Shrines in Kashmir - Dr. G. H. Mir / Muhyi-i Gülşeni'nin Siret-i Murad-ı Cihan İsimli Eseri - Abdullah Arı / "Tasavvuf" Kavramının ve Anlamının Etimolojik İncelemesi (Çeviri) - Dr. Amin Yousuf Oudeh, Çeviren: Emine Ersöz

Cilt 1 Sayı 2 - Yaz 2010
İçindekiler:
Editörden - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / Misafir Editörden - Prof.Dr. Atabey Kılıç / Mevlevilik Kültürüne Katkı Mesnevi Şerhleri Projesi - Prof.Dr. Atabey Kılıç / Mevlevi Musikisi Üstüne - Doç.Dr. Fazlı Arslan / Mevlana'nın Öncülerinden Biri: Yahya B. Muaz Er-Razi - Doç.Dr. Salih Çift / Şem'i'nin Mesnevi'yi Lafzen Okuma Teklifleri - Öğr.Gör.Dr. Abdülkadir Dağlar / Mesnevi'nin Bir Beyti Işığında Gönül Aynası ve Mevlana'nın "Gönül"e Vakışı - Öğr.Gör.Dr. Nurgül Sucu / Ankaravi Şerhi'nin Te'lif Süreci - Dr. Ahmet Tanyıldız / Sertarik Mesnevihan Şefik Can Dede'nin Mesnevi Üzerine Çalışmaları - H. Nur Artıran / 1001 Günlük Mevlevi Çilesi: Mutfakta Pişen Canlar - Yrd.Doç.Dr. Nuri Şimşekler / Bir Değer Eğitimi Kitabı Olarak Mesnevi - Dr. h.c. Esin Çelebi Bayru

Cilt 1 Sayı 1 - Kış 2010
Bu sayıda 1. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu - Yozgat 2010 'daki Sempozyum Bildirilerinden sunulmuştur. (bkz. www.erimsever.com Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik Konulu Sempozyumlar sayfası)
İçindekiler:
Hukuk Ahlak İlişkisi Bağlamında Tasavvuf ve Mesnevi - Prof.Dr. Mustafa Yıldırım / Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi'de Aşk - Doç.Dr. Ahmet Ögke / Mevlana'nın Mesnevi'sine Özel Atıfta Muamma Kavramının Tanrı'yı Anlamada Yüklendiği İşlevin Filo-Teolojik Kısa Bir Çözümlemesi - Doç.Dr. Metin Yasa / Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı - Mehmet Sait Çalka / Bir Maktel-i Hüseyn Örneği - Mehmet Altunmeral, Büşra Hadanoğlu, Betül Yazgan / Amerika Birleşik Devletleri'nde Ruhani Tüketim: Rumi Fenomeni (Çeviri) - Doç.Dr. Amira El-Zein, Çeviren: Mustafa Özbaş / Şule Bilman. Annemarie Schimmel’in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği (MEDAR) Yayınları, 2009 - Süleyman Gökbulut / Ebu’n-Necib Ziyaüddin Sühreverüdi. Dervişin El Kitabı(Adabü’l-Müridin), çev. Süleyman Gökbulut, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmları Derneği (MEDAR) Yayınları, 2010 - Muhammet Ertoy / Ömür Ceylan. Böyle Buyurdu Sufi: Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Kapı Yayınları, 2010 - Muhammet Özdemir / Reşidüdin Vatvat, Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü (Gül-i Sad Berg), Çeviren: Hocazade Abdülaziz Efendi, Hazırlayan: Adem Ceyhan, İstanbul: Buhara Yayınları, 2008 - Abdullah Arı / Bir Mevlana Neşvegahı: Sorgun - Öğr.Gör.Dr. Abdülkadir Dağlar / Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik - Uzm. Yusuf İlgar / Manisa'da Yapılan Bir Sempozyum - Ramazan Ekinci / Yaşar Caferov İçin - Prof.Dr. Mustafa KaraTASAVVUF AKADEMİ DERGİSİ :

İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi serlevhasıyla okuyucularıyla buluşan Tasavvuf, altı ayda bir olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslar arası, bilimsel ve hakemli bir dergidir.
Tasavvuf'un ilk sayısının basıldığı 1999'dan beri ara verilmeksizin bugüne kadar fedakâr himmet ve gayretlerle yayımına devam edilmektedir. Tasavvuf akademik yayın etik ilkelerine bağlıdır.

Mevlana Özel Sayısı - 2005
İçindekiler:
Görüyormuş Gibi, Yakın, Beraber... - Ahmet Taşgetiren / Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği - Hasan Kâmil Yılmaz / Annemarie Schimmel ve Allah'ın Âyetleri - Mustafa Kara / Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım - Ethem Cebecioğlu / Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı - Erhan Yetik / Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna - Abdulhakim Yüce / Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler - Ali Osman Koçkuzu / Molla Fenari'nin (ö.834/1431) Şerhu Dibaceti'l-Mesnevî Adlı Risalesi ve Tahlili - Mustafa Aşkar / Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler - Dilaver Gürer / Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi - Himmet Konur / Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri - Halil İbrahim Şimşek / “Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk) - Bayram Ali Çetinkaya / Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde “Mânâ Dili” - Cengiz Gündoğdu / Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat - Kadir Özköse / Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu - Ahmet Ögke / Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları - Mehmet Necmettin Bardakçı / Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı - Hayri Kaplan / Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede - Sezai Küçük / Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler - Ekrem Demirli / Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi - Şener Demirel / XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek - Ahmet Cahid Haksever / Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı - Yüksel Göztepe / İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik - Ali Namlı / Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î - Osman Nuri Küçük / Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri - Hamdi Kızıler / Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül - Kerim Kara / Mevlânâ'da Mizah ve Nükte - Selami Şimşek / Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şuk Fikri - Vahit Göktaş / Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî - Hasan Çiftçi / Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rifaî’nin Tasavvuf Dergisi’ndeki Mesnevi Şerhi - Şener Demirel / Mesnevî’yi Okumak, Mevlânâ’yı Anlamak - Rifat Okudan / Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ - Gholam Hosein Yousofi, Çev.: Ramazan Muslu / Şerh-i Beyt-i Mesnevî - Mehmed Emin-i Tokadî Hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek / Mesnevî-i Manevî - İsa Çelik / Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak - Arif Nevşahi Çev.: Necdet Tosun / Rûmî ve Mevlevîlik - William C. Chittick Çev.: Safi Arpaguş / Tez: "KÜÇÜK, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler - Vahit Göktaş (Simurg Yayınları tarafından yayımlandı) / Mevlana Bibliyografyası - Mustafa Tekin / Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar - Safi Arpaguş / Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı - Hazırlayan: Vahit Göktaş / Kitap: "Ruhu'l-Mesnevî: Mesnevî’nin İlk 748 beytinin Şerhi, İsmail Hakkı Bursevî, hazırlayan: İsmail Güleç - Ali Tenik / Kitap: "Mesnevî-i Şerif Şerhi" - Safi Arpaguş / Kitap: "Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslam DÜnyasında Tarikatlar, çev.: Osman Türer - İbrahim Baz / Şefik Can ile Söyleşi - Hazırlayan: Ethem CebecioğluTASAVVUF İLMî VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ :

Dergi, altı ayda bir olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslar arası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. İlk sayısının basıldığı 1999'dan beri ara verilmeksizin bugüne kadar fedakâr himmet ve gayretlerle yayımına devam edilmektedir. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

Mevlânâ Özel Sayısı - Ocak-Haziran 2005 (yıl:6 sayı:14)
İçindekiler - Dergide Online Tam Metin Makaleler:
Eğitimde Gönül Faktörü: Mevlânâ Örneği - Hasan Kamil Yılmaz / Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri - Mustafa Kara / Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü (Metodolojik Bir Yaklaşım) - Ethem Cebecioğlu / Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı (Mawlana Jalaladdin Rumi's View of Life) - Erhan Yetik / Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna - Abdulhakim Yüce / Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (Neccarzade Mustafa Rıza’s Life and Sufi Views) - Halil İbrahim Şimşek / Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu (Mawlana’s Preachment Method In Al-Macalıs Al-Sab’a) - Ahmet Ögke
İçindekiler - Dergide Online Bulunmayan Makaleler:
Mesnevî-i Şerif Şerhi - Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar - Safi Arpaguş / Molla Fenari’nin (ö.834/1431) ‘Şerhu Dibaceti’l Mesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili - Mustafa Aşkar / Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları - Mehmet Necmettin Bardakçı / “İslam Dünyasında Tarîkatlar” - Alexandre Popovic-Gilles Veinstein (çev. Osman Türer, Sûf Yayınları, İstanbul, 2004, 610 s.) - İbrahim Baz / Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (Mülakat) - Şefik Can / Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûmî Tekamül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım - Ethem Cebecioğlu / Rûmî ve Mevlevîlik, çev. Safi Arpaguş - William C. Chittick / Klasiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Ma’nevî” - İsa Çelik /
“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk) - Bayram Ali Çetinkaya - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.179-220.
Mevlânâ ile Şems-i Tebrizî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî - Hasan Çiftçi - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 565-590.
Abdülbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevî’nin İlk İki Beytinin Şerhi - Şener Demirel - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 365-382.
Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rıfâî’nin Tasavvuf Dergisindeki Mesnevî Şerhi - Şener Demirel - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 591-629.
Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikayeler - Ekrem Demirli - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 347-364.
Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin Hayata Bakışı - Yetik Erhan - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 55-62.
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı - Vahit Göktaş - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 805-811.
Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi - Vahit Göktaş - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 549-563.
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII - Vahit Göktaş - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 729-734.
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Akla Eleştirel Bakışı - Yüksel Göztepe - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 417-438.
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili”, Mesnevî’nin Türkçe’ye Şerh Geleneği ve Bu Bağlamda Halveti Şeyhi Abdulmecid-i Sivasi’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları - Cengiz Gündoğdu - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.121-148.
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mana Dili” - Cengiz Gündoğdu - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.221-231.
Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler - Dilaver Gürer - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.103-120.
XX. Yüzyılda Üç Mevlevî Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek - Ahmet Cahit Haksever - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 383-415.
Baha Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Razi’ye Yönelik Eleştirileri ve Razi’nin Sufilere / Tasavvufa Bakışı - Hayri Kaplan - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.285-330.
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül - Kerim Kara - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 483-523.
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Ayetleri - Mustafa Kara - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s.25-27.
Arka Kapak Resmi: Mesnevî’nin İlk 18 BeytiTAŞPINAR DERGİSİ :

Taşpınar Afyonkarahisar Belediyesi yayın organıdır. Adını Afyonkarahisar'daki eski şiir ve yazılarda ab-ı hayat benzetmesiyle anılan Taşpınar Çeşmesi'nden alan dergi, altı ayda bir basılmaktadır. Taşpınar Dergisi

Sayı 10 - 2013
İçindekiler'den :
Afyonkarahisar'ın Yüzlerce Yıllık Su Kaynağı Kadınana - Hasan Özpunar (Sultan Alaaddin Keykubat'ın 3 Kızı Asiye Sultan, Melek Peyker ve Mevlânâ Müridi Gevher Naime Sultan eserleri) / Mehmet Gündoğan Hoca (1926-1985), H.Fikri yazıcıoğlu / Meliha Sultan - Lokman Derya Solmaz / Sultan Divani CD - Burhan Kul tarafından bestelenen güfterleri Sultan Dîvânî'ye ait eserlerden 9 tanesinin CD'si çıktı / "Mevlevîname" Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik - Dr. Rıza Duru kitabı çıktı

Sayı 9 - 2012
İçindekiler'den :
Afyonkarahisar'da Kur'an'a Hizmet Edenler: Hafızlar (Hâfız Abdullah Akar, Vâiz-zâde Hâfız Ahmet Öğüt) / “21. Yüzyılda Bir Mevlevi Şah İsmail Özalp” - Yusuf İlgar ve Nurdan Çınar kitabı basıldı / Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi - Lokman Derya Solmaz kitabı basıldı / Mevlâna'nın Torunu Sultan Dîvânî ve Afyokkarahisar Mevlevihanesi - R. Gülenay Yalçınkaya / Şifalı Aşure Günü şiiri - Yoksul Derviş

Sayı 8 - 2012
İçindekiler'den :
Türk Sineması'nda İlk Mevlânâ Filmi ve Afyonkarahisar Mevlevileri (1956)- Hasan Özpunar (Özellikle 1955 yılı na ait rahmetli Kemal Bayık’ın anılarından Şeb-i Arus törenlerinin "ticari" hale getirilmesi tehlikesi kısmı pek dikkate şayan!) / Afyonkarahisar'da Bir Selçuklu Komutanı: Necmeddin Ruzbe - Horoz Dede - Fevzi Kaya

Sayı 7 - 2012
İçindekiler'den :
Musikimizin Ustaları Hafız Abdullah Uluçelik / Afyonkarahisar Minareleri (Mevlevi Camii) - Fevzi Kaya / Serpintiler Şiir Kitabı (Önceki eseri Hz. Mevlana ve Sultan Divani şiir kitabı) - A.Galip Leblebicioğlu / Haberler (40 Kazan 40 Hafız 40 Hatim ve Şifalı Aşure Töreni)

Sayı 5 - 2010
İçindekiler'den :
Afyonkarahisar’da Sema Törenleri ve Gezeklerin Tesiri - Senih Bayık / Kentsel Sitte Bir Mekân Afyonkarahisar Mevlevihanesi ve Keçe - R. Gülenay YalçınkayaTÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ :

Altı Aylık, Hakemli Dergi. Her sayıya konuyla ilgili editör tayin edilmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Sayı 10 - 2007
İçindekiler'den :
Eski Türk Edebiyatında Mesnevî (Mathnawi in Old Turkish Literature) - Ahmet Kartal
Mevlana'nın Mesnevi'si ve Şerhleri - Şener Demirel (36sf 1,91MB)YAĞMUR DERGİSİ :

Aylık Dil-Kültür ve Edebiyat Dergisi. Yağmur Dergisi

Sayı 37 - 2007
İçindekiler'den :
Mevlâna'da Aşk ve İlim - Öğrt.Üyesi Hüseyin Özcan
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip'in Şiir Anlayışı - Vedat Ali TokYÜZAKI DERGİSİ :

Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi. Yüzakı Dergisi

Mevlânâ Gözüyle Mesnevî - M. Ali Eşmeli
Dikeni Güle Döndüren Ahlâk Müşrik Misafir - Osman Nûri Topbaş Mesnevî'denKAYNAKLAR :

(0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
(00) www.erimsever.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Ses dosyası

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


© Erim SEVER - Makina Mühendisi

İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler