ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - YunanistanHz. Mevlânâ (K.s.)'nın Kutlu Ailesiyle Horasan Belh'den Göçmesi Sırasında Hz. Şeyh Ferîdüddîn Attâr (K.s.) ile Karşılaşmışlardır.

Hz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız


Ferîdüddîn Muhammed bin İbrahim ül Attâr Hazretleri (k.s.), (Farsça: Farîdo d-Dîn ‘Attar) Horasan'ın Nişâbur şehrinde 1120 yılında doğmuş, 1229 yılında şehit edilmiştir.
Eczacılık ve Attârlıkla uğraşırken, bir taraftan da ilim ile meşgul oluyordu. Attarlık mesleğine olan ilgisinden ve duyduğu saygıdan dolayı da eserlerinde “Attar” mahlasını kullanmıştır. (Güzel kokular yapmakta çalıştığı için attar (ıtır'dan aktar) manasında)

Başlangıçta sahibi olduğu attar dükkanında alış-veriş ile uğraşırken karşısına bir derviş çıktı.
Derviş: "Bana Allah için bir şey ver" dedi.
O (Attâr) aldırmadı.
Derviş sordu: "Söyle ne olmak istersin?"
Attâr: "Senin gibi" dedi.
Derviş: "Sen benim gibi olabilir misin?" dedi.
Attâr: "Elbette" dedi.
Dervişin elinde tahtadan bir çanak vardı, onu başının altına koyup yere uzandı. Ve: "Allah" dedi, can verdi. - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisinden

Ferîdüddîn-i Attâr bu olaydan çok etkilendi. Bu durum karşısında Allah’a olan bağlılığı, dînini öğrenme istek ve arzusu dayanılmaz hâle gelince, attârlığı terk etti. O günden sonra varını yoğunu Allah yolunda sadaka olarak dağıttı ve kendini tamamen İslami ilimlere adayarak Ömrünün geri kalanını ilim, irfan ve ibadetle geçirdi.
Döneminin ünlü mutasavvıflarından Kutbettin Haydar'ın yanında yetiştiği belirtilir.

Hz. Mevlânâ henüz küçük bir çocukken, Babası ile Horasan'dan göçlerinde sırasında Ferîdüddîn-i Attâr'ın ihtiyarlığı zamanında rastgelmiş, evinde misafir olmuş ve aralarında uzun sohbetler cereyan etmiştir.
Bu sırada Hz. Mevlânâ'nın rüyasında nur yüzlü bir Pirin kendisine altı dallı bir gül fidanı verdiğini görür, rüyasını babasına anlattığında "Altı dallı gül, senin altı ciltlik bir kitap yazacağına işarettir" der. O anda orada hazır bulunan Ferîdüddîn-i Attâr da "Altı dallı güle kavuşuncaya kadar bu kitap ile meşgul olursunuz" diyerek Celaleddin'e Esrarname kitabını hediye eder.

Ferîdüddîn-i Attâr - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (1)

Feridüddin-i Attar - RAVLİ (2)

Feridüddin-i Attar - feriduniattar.blogspot (4)

Ferîdüddîn-i Attâr - Wikipedia (5)

Feridüddin Attar (k.s.)'ın Hal Tercemesi (6)

Feridüddin-i Attar

Ferîdüddîn-i Attâr - BirizBiz (7)

Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri (The Life of Fariduddin Attar and his Studies) - Serhat Küçük - Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (22sf 197kB) (8)

Eserlerindeki Sözlerinden (9)

ESERLERİ :

(Tezkiret-ül-Evliyâ (Ermişler Tezkeresi) hâriç, tüm eserleri manzumdur.)

Esrârnâme (Sırlar Kitabı) :

Tasavvuf hakkında olan bu eser, 26 makâleden ibâret bir mesnevîdir.

Lâmekânî Hüseyin’in Esrarnâme Tercümesi - İbrahim Halil Tuğluk - (48sf 257kB) (10)
Esrârnâme'den 79. ve 80. Makaleler (11)

Divan-ı Feriduddin-i Attâr (518sf 2,45MB) - Farsça (12)


www.erimsever.com'daki Hz. Mevlana (k.s.) konulu minyatürler için lütfen tıklayınız

Mantıku’t-Tayr (Maqâmât-e Toyûr veya Manteq-ol-tayr veya Tuyûrnâme) :

1187 yılında yazmış olduğu eseridir.

Mantıkut-Tayr (Mantık-ut-Tayr ve Makâmât-ı Tuyûr) (Kuşların Dilinden Hikayeler) :
4724 beyitten oluşan Mesnevi tarzında yazılmış bu eserde Attar, insanın hakikati bulma çabasını anlatır. Hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiştir, her biri ayrı bir insan karekterini temsil eder. Hüdhüd kuşu bu kuşların önderi, yani mürşididir. Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u (Zümrüdü Anka Kuşu) bulabilmek için yola çıkarlar. Yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebâtı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaf Dağı'na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret ve yokluk vadileri.

Türkçesi olarak internette bulunabilen; Gülşehri'nin Mantıku’t-tayr adlı eserini Fars edebiyatının büyük şairi Feridüddin-i Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden almış ve tercüme etmiştir. O bu tercümede serbest davrandığı gibi eserin yapısını da değiştirmiştir. Hemen hemen kendi gönlünce yaptığı bu değişikliklerde iç yapı asıl olarak değişmese bile, özellikle hikâyelerde farklı bir tutum izlemiştir. Şair, Attar’daki hikâyelerin yerine başka hikâyeler koymuştur. O bu hikâyeleri çeşitli kaynaklardan aldığı gibi, kendisi de bizzat hikâyeler yazmıştır.

Matık Al-Tayr (Kuş Dili) - Feridüddin-i Attar - İslam klasikleri. M. E. B. 2172 Çeviren Abdulbaki Gölpınarlı kitabından bazı bölümler:
Matık Al-Tayr ve Yedi Vadi (2)
Dert ve Bekleyiş (2)
Kimse Kendi Ayıbını Görmez (2)
Can Kime Verilir - İbrahim Peygamber (2)
Kutunun Kapağını Aç (2)
Devlet (2)
Oğlu Ölen (2)
Tanrı Erlerini Anış (2)
Görecek Gözün Gidilecek Yolun Var İskender (2)
Matık Al-Tayr Önemi ve Kitabın Bitimi (2)
Matık Al-Tayr'da Attar'ın Bitiriş Duası (2)

Mantıku't-Tayr (Gülşen-nâme) - Gülşehri - Hazırlayan: Prof.Dr. Kemal Yavuz (7+276sf 1,46MB) Gülşehri'nin kitabıdır. Aynı isimde olup bazı eklemeler ve farklı anlatımlara sahiptir. (13)

Mantıkût-Tayr - Feriduddin-i Attâr (208sf 1,18MB) - Farsça (12)

Bird Parliament by Farid ud-Din Attar, Translate: Edward FitzGerald (1889) (14)

The Conference of the Birds - Fardiuddin Attar (126sf 755kB) (15)

The Conference of the Birds - A Sufi Allegory Being An Abridged Version of Farid-ud-din Attar's Mantiq-ut-Tayr by R.P. Masani, M.A. - Oxford University Press London Edinburg Glasgow New York Toronto Melbourne Capetown Bombay Calcutta Madras, 1924 - printed at the Kanarese Mission Press and Book Depot, Mangalore (16)

Mantic uttair - Farîd al-Dîn'Attâr - Basımevi: Black, Parry and Kingsbury, 1809 - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (141sf 2,7MB) (17)

Mantic uttaîr - Farîd al-Dîn'Attâr - Farid od-Din Mohammad ebn Ebrahim Attar, Joseph Garcin de Tassy - Basımevi: Imprime par autorisation de l'empereur a l 'Imprimerie imperiale - 1857 - Fransızca taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (553sf 16MB) (17)

Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr - Basımevi: Imprimerie imperiale - 1863 - Fransızca taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (298sf 15,5MB) (17)

Conference of the Birds - Pangea World Theater 3.2009 Performances (18)

Attar's Conference of the birds: Poetry reading (mp3: 2:19 3,2MB) Actor Helen Morse reads from Attar's Conference of the birds, translated by Edward Fitzgerald (19)

Mantıkut-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma (18sf 304kB) (20)

Mantıku't Tayr - Feriduddin Attar - Okuyan: Serpil Özcan - Okudukça Programı (Sesli Kitap Tarzındadır) :
Mantıku't Tayr (1. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:46)
Mantıku't Tayr (2. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:44)
Mantıku't Tayr (3. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:43)
Mantıku't Tayr (4. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:58)
Mantıku't Tayr (5. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:46)
Mantıku't Tayr (6. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:54)
Mantıku't Tayr (7. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:05)
Mantıku't Tayr (7. Bölüm Devamı) - Feriduddin Attar (2:56)
Mantıku't Tayr (8. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:56)
Mantıku't Tayr (9. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:52)
Mantıku't Tayr (10. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:38)
Mantıku't Tayr (11. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:53)
Mantıku't Tayr (12. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:50)
Mantıku't Tayr (13. Bölüm) - Feriduddin Attar (9:45)
Mantıku't Tayr (14. Bölüm) - Feriduddin Attar (17:01)
Mantıku't Tayr (15. Bölüm) - Feriduddin Attar (11:47)
Mantıku't Tayr (16. Bölüm) - Feriduddin Attar (15:00)
Mantıku't Tayr (17. Bölüm) - Feriduddin Attar (16:43)
Mantıku't Tayr (18. Bölüm) - Feriduddin Attar (16:43)
Mantıku't Tayr (20. Bölüm) - Feriduddin Attar (15:01)
Mantıku't Tayr (21. Bölüm) - Feriduddin Attar (14:09)
Mantıku't Tayr (22. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:35)
Mantıku't Tayr (23. Bölüm) - Feriduddin Attar (13:46)
Mantıku't Tayr (24. Bölüm) - Feriduddin Attar (11:44)
Mantıku't Tayr (25. Bölüm) - Feriduddin Attar (16:46)

İlahîname (Elâhî-Nâma) :

İlahiname (Kitabın Başlangıcı) - Feridüddin-i Attar (2)
İlahiname - Makale 1 - 12 (2)
Gönül Nerede (2)
İlahiname (Kitabın Sonu) - Feridüddin-i Attar (2)

Pendname (Pend-nameh) :

Feriduddin Attar Hz.den Nasihatler (Pendname kitabı tanıtımı) (21)
Pendname - Şeyh Ferîdeddîn Attâr (92sf 223kB) - (22)
Pendname - Şeyh Ferideddin Attar (92sf 223kB) (23)
Pendname (Öğüt Kitabı) - Feridüddin-i Attar (Çeviren M.Nuri Gençosman - M.E.B. 391) (2)
Pend-nameh, ou Le livre des conseils de Ferid-Eddin Attar - Çeviri: Antoine Isaac Silvestre de Sacy, Yayıncı: Chez Debure (1819) - Fransızca taranmış eser (Dosya formatları : pdf (Google.com), epub, kindle, daisy, full text, djvu, metadata link) : Pend-nameh (?sf 11MB) (17)

Tezkiret-ul Evliya (Tadkerat al- Awlîya) :

Ferîdüddîn-i Attâr'ın Tezkiretü'l-Evliyâ'sının Türkçe Tercümeleri ve Mütercimleri - Arş.Gör. Nesibe Kablander - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:8 Sayı:41 (7sf) (26)
Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attar - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku (114sf 1,03MB) - Seksen civarında velinin hâl tercümesi ile menkıbeleri ve veciz sözleri (24)
Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attar - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku (114sf 1,03MB) (25)
Feridüddin-i Attar - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisi (3)
Tazkirat-i al-awliya - Çeviri: Reynold Alleyne Nicholson, Muhammad Qazvini, Yayıncı: Brill (1905) - Catalan Dilinde taranmış eser (Dosya formatları : pdf (Google.com), epub, kindle, daisy, full text, djvu, metadata link) : Tazkirat-i al-awliya (?sf 16,7MB) (17)

Cevahirname :

Cevahirname: Öğütler - Feridüddin-i Attar (52sf 309kB) - (22)

Diğer Eserleri :

Musîbetnâme (Moşîbat-Nâma) : Mesnevî türünde yazılmış olan eserde Kırk gün süren bir sınav sırasında ki deneyimlerini anlatır ve pekçok küçük hikâyeler vardır. Eser, Tarîkatnâme ismiyle Türkçeye tercüme edilmiştir.

Muhtârnâme : Konulara göre tertib edilmiş bir rubâiler mecmuasıdır. Elli bâbdan meydana gelen eser, İkinci Selîm zamânında Türkçeye tercüme edilmiştir.

Cevher-üz-Zât : Allahü teâlâdan başka her şeyin fânî olduğunu konu alan bir eserdir.

Üştürnâme
Bülbülnâme
Bisernâme
Haydarnâme
Deryânâme
Leylâ ve Mecnûn
Mahmûd-u Ayaz
Mahzen-ül-Esrâr
Mazhâr-üs-Sıfât
Miftâh-ül-Fütûh
Vuslâtnâme
İrşâd-ı Beyân
Velednâme
Hırâdnâme
Hayâtnâme
Şifâ-ül-Kulûb
Uşşaknâme
Kenz-ül-Esrâr
Kenz-ül-Hakâik
Mazhar-ül-Âsâr
Mîracnâme
Misbahnâme
Hüdhüdnâme
Mahfinâme
Kemâlnâme
Tercümet-ül-Ehâdîs
ZühdnâmeKAYNAKLAR :

(0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
(00) www.erimsever.com
(1) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
(2) RAVLİ : http://fahrettin-bayrasa.blogspot.com (ve com.tr)
(3) www.tezkiretulevliya.net
(4) http://feriduniattar.blogspot.com.tr
(5) http://3.bp.blogspot.com
(6) İslam ve Tasavvuf Forumları : www.islamvetasavvuf.com
(7) www.biriz.biz
(8) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi : http://kutaksam.karabuk.edu.tr
(9) http://tr.wikiquote.org
(10) Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi : http://turkoloji.cu.edu.tr
(11) www.aylakadamiz.com
(12) Muhammed Nergiz : www.farsdili.com
(13) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr
(14) www.sacred-texts.com
(14') www.muhammedikul.com
(15) http://sufibooks.info
(16) Persian Literature in Translation - The Packard Humanities Instute : http://persian.packhum.org
(17) Internet Archive Community Books : http://movies08.archive.org
(18) Pangea World Theater : http://pangeaworldtheater.org
(19) State Library of Victoria / Exhibitions : http://exhibitions.slv.vic.gov.au
(20) Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı : http://dergiler.ankara.edu.tr
(21) www.nasihatler.com
(22) http://dosyalar.semazen.net
(23) www.reyhangulleri.de
(24) Semazen.net : www.semazen.net
(25) http://blog.milliyet.com.tr
(26) Sosyal Araştırmalar Dergisi: www.sosyalarastirmalar.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Ses dosyası

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


© Erim SEVER - Makina Mühendisi

İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler