ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com

Site HaritasıYukarı Çık
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - YunanistanAltın Oranın insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Fibonacci Serisi olan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... dizisinin limit oranı olan sayının (yazılı kayıt altına alınana kadar) tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir. Doğada da görülen ve sanatta da kasıtlı olarak kullanılan bu oran aslen estetik ile bağdaştırılan bir sayıdır.
Bu oranı göstermek için, Yunan Parthenon tapınağının mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi olan Phidias'a ithafen, 1900'lerde Yunan alfabesindeki Phi harfine karşılık gelen φ harfini ilk kez Amerika'lı matematikçi Mark Barr kullanmıştır. Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelen F harfi de, Fibonacci'nin ilk harfidir.

    φ = 1,618033988749894848204586834365638117720309179805762862135448622
70526046281890244970720720418939113748475408807538689175212663386222
35369317931800607667263544333890865959395829056383226613199282902678
80675208766892501711696207...
(Virgülden sonra ilk 225 rakamdır, ilk 2000 rakam)

Euclid (M.Ö. 365 – M.Ö. 300) "Elementler" adlı tezinde, bir doğruyu 1.6180339... noktasından bölmekten bahsetmiş ve bunu, bir doğruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek diye adlandırmıştır.

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.
Altın Oran ( φ ) = CB / AC = AB / CB = 1,618..

Fibonacci Serisi :

İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci (Leonardo Pisano Bogollo / Fibonacci=Son of Bonacci - 1170-1250 yılları arasında yaşamıştır), bir gün tavşan çiftliği bulunan bir arkadaşıyla tavşanların yavrulaması üzerine konuşurken, en az iki aylık tavşanların yavruladığını öğrenmiş ve buna göre bir çift tavşanla yola çıkıldığında örneğin 100 ay sonra kaç tavşanın olacağı konusunda tartışmışlardır. Bunu bir matematik formülü ile açıklamaya çalışan Fibonacci, hangi ayı bulmak istiyorsak ondan önceki iki ayı toplayıp sonuca ulaşmamız gerektiği kanısına varmıştır.
Bu çabası sonucunda kendi adıyla anılan nümerik serinin olağanüstü özelliklerini keşfetmiştir fakat bunun Altın Oran ile ilişkisini kavrayıp kavramadığı bilinmemektedir.

Doğanın Çoğalma Formülü - Timur Karaçay (1 = 1 Çift Tavşan için)

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında Altın Oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir. Bu durumda genel olarak n'inci Fibonacci sayısı F(n) şu şekilde ifade edilir:Fibonacci serisi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765... şeklinde devam eder.
Yani: 0, 1, 1 (=0+1), 2 (=1+1), 3 (=1+2), 5 (=2+3), 8 (=3+5), 13 (=5+8), 21 (=8+13), 34 (=13+21), 55 (=21+34), ...

Altın Oran Sayısının Bulunması :

Fibonacci serisindeki ardışık sayıların birbirlerine oranları :
1 / 1 = 1
2 / 1 = 2
3 / 2 = 1,5
5 / 3 = 1,666...
8 / 5 = 1,6
13 / 8 = 1,625
21 / 13 = 1,6153846153846153846153846153846...
34 / 21 = 1,6190476190476190476190476190476...
55 / 34 = 1,6176470588235294117647058823529...
89 / 55 = 1,6181818181818181818181818181818...
144 / 89 = 1,6179775280898876404494382022472...
233 / 144 = 1,6180555555555555555555555555555...
377 / 233 = 1,6180257510729613733905579399142...
610 / 377 = 1,6180371352785145888594164456233...
. . .
Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi; oranların sağdan ve soldan Altın Oran'a yaklaşması, limit hesabı ile çözümlenebilir. Fibonacci Serisinden Altın Oran'a yaklaşma örneği (00)Veya Fibonacci serisine ait formülasyon oluşturup 2. dereceden denklem çözümü ile de sonuca ulaşabiliriz :

Bu yaklaşımla Fibonacci Serisini; 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., a, b, ( a + b ) şeklinde gösterirsek, dizinin sonsuza gittiğinde son 3 elemanının da Altın Oran'la artacağı öngörülebilir.
Böylece hem b / a ve hem de ( a + b ) / b oranlarının aynı sayıya limit olarak yaklaştığı ve eşit olduğu düşünülebilir:

Bunu da b / a = (a + b) / b ile gösterebiliriz. Her iki taraf b ile çarparsak;
b2 / a = a + b
b2 = a2 + a b
b2 - a b - a2 = 0
       İkinci dereceden a x2 + b x + c = 0 denkleminin köklerini bulmak için;
       Δ = b2 – 4 a c den
       x1 = ( - b + √Δ ) / 2 a ve
       x2 = ( - b - √Δ ) / 2 a olduğuna göre;

Δ = ( -a )2 – 4 . 1 . ( -a2 ) = a2 + 4 a2 = 5 a2 olur. Öyleyse b 'yi bulmak için;
b1 = [ - (-a) + √ (5 . a2) ] / ( 2 . 1) = ( a + a √5 ) / 2 = a ( 1 + √5 ) / 2
b2 = [ - (-a) - √ (5 . a2) ] / ( 2 . 1) = ( a - a √5 ) / 2 = a ( 1 - √5 ) / 2

b / a = φ = ( 1 + √5 ) / 2
Denklemin b2 / a = ( 1 - √5 ) / 2 olan cevabı -0,618.. yani negatif çıktığından limit olamaz..

Altın Oran

“a” ve “b” sayıları sonsuzda iki ardışık Fibonacci sayısı olduklarına göre, b / a ile; Pi (π) sayısı gibi irrasyonel olan Altın Oran'ı bulmuş oluruz..

Altın Oran ile Fibonacci Serisine ait sayıyı bulmak :

formülünü kullanabiliriz.

Örneğin serinin 6. rakamı 8'dir (Sonuç 8,00000033.. çıkmakta 8'e yaklaşmaktadır.) :Negatif Sayılar İçin Fibonacci Serisi :

n = ... -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ...
xn = ... -8 5 -3 2 -1 1 0 1 1 2 3 5 8 ...
Formülü şu şekildedir: x-n = (-1)n+1 xn
Formüldeki "-n"; (-1)n+1 'a eşit olmaktadır. Böylece negatif tarafa doğru giden dizide + ve - değerler birbirini takip etmektedirler.

Altın Oran'ın Tersi ve Karesi :

Altın Oran'ın karşılık geldiği 1,618.. sayısının matematikteki en şaşırtıcı yanı, tersinin bir eksiğine; karesinin ise bir fazlasına eşit olmasıdır.
Altın Oran (φ) bu özelliğe sahip tek sayıdır. Bu kuralı biraz açarsak, şunları söyleyebiliriz:
Bir sayının tersi, o sayının 1'e bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. Örneğin 2'nin tersi 1/2 = 0,5 ‘tir. Altın Oran'ın tersi ise, 1 / 1,618.. = 0,618.. ‘dir. Yani altın oranın tersi, kendisinin 1 eksiğine eşittir.
Aynı şekilde Altın Oran'ın karesi 1,618..2 = 2,618.. 'e, yani kendisinin bir fazlasına eşittir.

Altın Oran Dikdörtgeni (Altın Dikdörtgen) :Altın Oran Dikdörtgeni Çizilmesi :

1. Adım : Bir kare çiziyoruz.
2. Adım : Kareyi, iki eşit dikdörtgene ayıracak biçimde ortadan bölüyoruz.
3. Adım : Dikdörtgenlerin ortak kenarının, karenin tabanını kestiği C noktasına pergelin ucunu koyup, karenin köşesine değecek biçimde bir yay çiziyoruz. Daha sonra yayın kareye değdiği nokta ile C noktasını birleştiriyoruz.
4. Adım : Karenin taban çizgisini, çizdiğimiz yayın devamı ile kesişecek kadar uzatıyoruz. Yay çizgisini de karenin tabanına kadar çekiyoruz.
5. Adım : Yay çizgisi ile, karenin tabanının birleştiği noktayı, üçüncü bir dikdörtgenin tabanı olarak düşünüp, ilk karenin köşesinden bunu tamamlıyoruz.
6. Adım : İlk karenin taban uzunluğuna A, en son oluşturduğumuz üçüncü dikdörtgenin taban uzunluğuna B ve ilk kare ile son dikdörtgenin taban uzunluklarının toplamı olan kısmın tamamına C olarak harflendiriyoruz.
Bu durumda küçüğün büyüğe oranı olarak kısaltabileceğimiz altın oranı uygularsak; |B| / |A| = |A| / |C| oranı ortaya çıkacaktır. Dahası uzun kenarın kısa kenara oranı her zaman bize 1,618 (φ) sayısını verecektir. Yani |A| / |B| = 1,618 (φ) ve |C| / |A| = 1,618 (φ) olacaktır.
7. Adım : Sonuç olarak elde ettiğimiz dikdörtgen, bir Altın Dikdörtgen olacaktır. (7)

Altın dikdörtgenden çıkan kareden sonra kalan dikdörtgen, yine altın dikdörtgendir.
(Bu dikdörtgenin içindeki herhangi bir yerden çıkarılabilecek tüm kareleri çıkardıktan sonra elimizde kalacak olan dikdörtgen de altın dikdörtgen olacaktır. Bu kurallar, örneği aşağıda gösterilen tüm altın dikdörtgenler üzerinde uygulanabilecektir.)Altın Oran Spirali (Altın Spiral) :

Görüleceği gibi kenar oranları Fibonacci Serisi elemanları olan Altın Spiral oluşturulur.Altın Oran Üçgeni (Altın Üçgen) :

Tepe açısı 36° olan ikizkenar üçgene Altın Üçgen denir. Uzun kenarın uzunluğunun taban kenarı uzunluğuna oranı altın oranı verir.
Altın üçgen içine çizilen gitgide küçülen Altın Üçgenlerin köşelerinden de eşit açılı logaritmik spiral geçer. (9)

Altın Üçgen'in formülü ise:


Beşgen :

Altın Oran, Beşgenin (Pentagon) kenarının köşegenine oranı olarak karşımıza çıkmaktadır.Beş Kenarlı Simetri :

1970'lerde Roger Penrose, o güne kadar imkânsız olduğu düşünülen, "yüzeylerin beşli simetri ile katlanması"nı Altın Oran sayesinde bulmuştur.
Beşli Simetri

Fractal :

Fractal konusuna kendini tekrarlayan Julia sets & Mandelbrot set'leri en ünlüleridir
En bilinen Fractal
Sarmaşık Dizilimi
Daha karmaşık Fractal oluşumlar da mevcuttur

FİBONACCİ DERNEĞİ :

1963 yılında San Jose State Üniversitesi (o zamanlar ki adı San Jose State Koleji)'nde kurulan dernek Fibonacci Sayısını araştırmak için kurulmuştur.
Fibonaci Derneği Resmi Sitesi - Anlatımı

DOĞADAN ÖRNEKLER :

Uzayda Altın Oran :

Çok çeşitlilik arz eden uzayın yapısında logaritmik bir spiral olan Altın Oran Spiraline de rastlanabilir..

Güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını keşfeden Johannes Kepler (1571-1630) de Altın Oran'la ilgili olarak : "Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri Pythagoras'ın teoremi, diğeri bir doğrunun Altın Oran'a göre bölünmesidir." şeklinde ifade etmiştir.

Notlar :
1 - Güneş Sistemi ve Yaklaşık Karşılaştırmalı Boyutları
2 - Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinden hiçbirisi Altın Oran Spiraline uygun değildir. Zaten bu tarz bir yörünge izleyen gökcismi doğaldır ki güneşin yüzeyine çarpacaktır.

Hayvanlarda Altın Oran :

Jules Verne'nin ünlü romanındaki denizaltısına ismini veren Nautilus deniz salyangozu da büyüdükçe kabuğunda yeni odacıklar oluşturur. Her bir oda kendinden önceki iki odanın toplamı kadardır. Logaritmik spiral denilen her bir kıvrımında oluşan eğikliğin tanjantı Altın Oran'a denk gelmektedir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5


Denizatının üzerindeki çıkıntılar da Altın Oran'a uymaktadır.

Bitkilerde Altın Oran :

Doğada pek çok bitkinin yaprak dizimi ve sayısı ve hatta tohumlarının yerleşimlerinde Fibonacci Serisi ve ilgili olarak Altın Oran görülebilmektedir.

Çiçeğin göbeğindeki tomurcuk yerleşiminde Saat ibresinin hareket yönünde ve buna karşı yönde uzayan iki tür spirallerin sayıları, ardışık iki Fibonacci sayısı olmaktadır.
Resimdeki Papatya'nın ortasındaki sarmalların Fibonacci sayıları 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... olan 21 ve 34'dür.


Ayçiçeği ile ilgili, bitkinin çekirdek sayıları Fibonacci Serisine uygun olmakta ve Altın Oran'ı sağlayan sarmal yapıda (iç ve dış sarmallar olarak) gözlenebilmektedir.

Küçük boyutlu ayçiçeklerinde 13 - 21 veya 21 - 34, orta büyüklükteki ayçiçeklerinde 34 - 55 veya 55 - 89 ve daha büyük boyutlularda da 34 - 55 veya 55 - 89 Fibonacci sayılarına rastlanmıştır.


Çam Kozalağında da kozalağın içindeki merkez noktadan dışarıya doğru spiral biçiminde uzayan her bir tanenin eğrilik açısı, bize Altın Oranı vermektedir. Çam kozalaklarında 5 - 8 veya 8 - 13 Fibonacci sayıları gözlenmiştir.


Ananaslarda ise 8 - 13 sayılarına ratlanmaktadır. (Ananas tarlada yetişmektedir)

Diğer Altın Oran Örneklerinden :

Doğal bir olayda Altın Oran görülmektedir.

İNSAN YAPISI ÖRNEKLER :

İnsan yapısı bazı eserlerde de bu estetik oran korunmaya çalışılmıştır.


Mısır'lılar tarafından M.Ö. 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan Keops Piramidi'nin taban uzunluğu ile yüksekliğinin birbirine oranı Altın Oranı (φ) vermektedir. (0)

Altın Oran'ı resmen kullandığı bilinen ilk kişi Yunanlı mimar-heykeltraş Phidias'tır. M.Ö. 5. yüzyılda Atina Akropol'ünde inşa edilen ünlü Parthenon Tapınağı'nın tüm tasarımını bu oranla yapmıştır.


Rönesans sanatçıları Altın Oran'ı tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanmışlardır.

Altın Oran'ın Latince karşılığını ilk kullanan da muhtemelen Leonardo da Vinci'dir. Luca Pacioli isimli İtalyan rahip ve matematikçinin 1509'da yayınlanan De divina proportione – İlahi Oran isimli kitabında ilk defa bu oranın ilahi'liğinden bahsedilmiştir. Leonardo da Vinci, Luca Pacioli'nin bu çalışmasına resimler vermiştir. Bu kitapta Leonardo da Vinci tarafından yapılmış Five Platonic Solids (Beş Platonik Cisim) adlı resimler bulunmaktadır. Bunlar, bir küp, bir Tetrahedron, bir Dodekahedron, bir Oktahedron ve bir Ikosahedronun resimleridir.


Leonardo da Vinci (1452-1519), Mona Lisa tablosunda Altın Oran'ı kullanmıştır.


Leonardo da Vinci, Son Yemek "The Last Supper" tablosunda (1495-1498); İsa'nın ve havarilerin oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar Altın Oran'ı uygulamıştır

Türk mimarisi ve sanatı da altın orana ev sahipliği yapmıştır. Mimar Sinan'ın da birçok eserinde altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri'nin minarelerinde bu oran görülmektedir.

Ayrıca Konya'da Selçukluların inşa ettiği İnce Minareli medresenin taç kapısı, İstanbul'daki Davut Paşa Camisi, Sivas'ta Mengüçoğulları'dan günümüze miras kalan Divriği Külliyesi genel planlarından kimi ayrıntılarına dek altın oran kendini göstermektedir. (6)


Mimar Adolf Loos (1870-1933)'un Viyana Zentralfriedhof'taki mezar taşı Altın Oran'dadır.

İNSAN'DA ALTIN ORAN :

Leonardo da Vinci'nin günlüklerinin birinde bulunan, insan ve doğayı birbiriyle ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan vücudundaki oranları gösteren Vitruvius Adamı çalışması (1492).


Göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmektedir.
Bunun dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar:
Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,
Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu,
Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe,
Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası. (5)
İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ama bu oranlandırma, bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar:
Yüzün boyu / Yüzün genişliği,
Dudak-kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,
Ağız boyu / Burun genişliği,
Burun genişliği / Burun delikleri arası,
Göz bebekleri arası / Kaşlar arası. (5)

El Parmakları: 2 elimiz var iki elimizdeki parmaklar 3 bölümden oluşur. Her elimizde 5 parmak vardır ve bunlardan sadece 8'i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 Fibonacci sayılarına uyar. Parmaklarımızın tam orta kısmındaki boğumu, altın oran doğrusundaki B noktası olarak kabul edersek; elimize doğru olan kısa parçanın tırnağımıza doğru olan uzun parçaya oranı ile tırnağa doğru olan uzun parçanın tüm parmağımıza olan oranı eşit olacaktır. Büyük parçaların küçük parçalara oranı 1,618'i (φ) verecektir. Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz. (6) (7)


Kollar: Kolumuz dirseğimizden iki parçaya ayrılmaktadır. Kolumuzda omzumuza doğru olan kısa parçanın elimize doğru olan uzun parçaya oranı ile elimize doğru olan uzun parçanın tüm kolumuzun uzunluğuna oranı eşittir. Ayrıca büyük parçaların küçük parçalara oranı 1,618'i (φ) vermektedir. (7)Altın Oran'la İlgili Televizyon Dizisi :

Foxlife televizyon kanalında Ocak 2012'de yayınlanmaya başlayan Touch (Dokunuş) adlı dizide fantastik öğeler Altın Oran üzerine kurulmuş:Dizinin merkezinde yer alan Martin Bohm, 11 yaşındaki otistik oğlu Jake ile iletişim kurmaya çalışan dul bir babayı canlandırıyor. Sevgi dolu, zeki ve düşünceli Martin, dilsiz ve kendisine dokunulmasına asla izin vermeyen, duygularını belli etmeyen oğluna ulaşabilmek için her yolu deniyor. Jake ise kendini, kullanılmayan cep telefonlarını kurcalayarak ve bir takım rakamlar kullanarak, babasının dünyayı onun gözlerinden görmesini sağlamaya çalışıyor. Martin'in, oğlunun sahip olduğu bu yeteneği keşfetmesi ile her şey değişecektir. Jake, olayları kimsenin görmediği şekilde görerek insanların ve olayların birbirleriyle bağlantılarını kurabilen bir dahidir. Yani Jake aslında kelimelerle değil, sayılarla iletişim kuruyordur. Martin, bu sayılarla olayların anlamlarını ve birbirleriyle alakası olmayan insanların arasındaki bağlantıları çözmeye çalışıyor. Dizinin Tanıtımı (0:31)

Bilimin spiritüellikle birleştiği, hepimizin görünmez bağlarla birbirimize bağlı olduğunu, her dokunuşun bir sonraki olayı tetiklediğini anlatan, umut dolu bir drama olan dizide kullanılan rakamlar Fibonacci Serisinden esinlenmekte ve Altın Oran'a bolca atıfta bulunulmakta..
Sezon 1, Bölüm 1'in başlangıç altyazıları :
"Oran sürekli aynı. Her zaman tekrar tekrar 1,618. Şablonlardaki matematiksel tasarım gerçeğin arkasına gizlenmiştir. Sadece nereye bakacağınızı bilmelisiniz. Çoğu insanın kaos olarak gördüğü hareketler, aslında ince bir çizgide birbirini takip etmektedir. Galaksiler, bitkiler, deniz kabukları.. Şablonlar gerçeği yansıtır. Ama içimizden sadece bazıları parçaların birbirini nasıl tamamladığını görebilir. Bu küçük gezegende 7.080.360.000 kişi yaşıyor. Bu, onlardan bazılarının hikâyesi.
Çin mitolojisinde Kaderin Kırmızı İpi adında bir inanış vardır. İnanışa göre; Tanrı her insanın ayak bileğine kırmızı bir ip takar ve kaderleri birleşecek insanları bu ipler sayesinde birbirlerine bağlarmış. Bu ip esner, kördüğüm olur, fakat asla kopmazmış. Matematiksel hesaplamalar sayesinde tüm bunlar önceden hesaplanırmış. İşte bütün bu sayıların kaydını tutmak ve birbirlerine rastlayıp hayatları kesişecek insanların bağlantılarını sağlamak benim işim. Bundan tam 4.160 gün önce, 26 Ekim 2000'de doğdum. Tam 11 yıl, 4 ay, 21 gün ve 14 saattir hayattayım. Bunca zaman boyunca da tek bir kelime bile konuşmadım...."


Wikipedia Bölüm Anlatımları

İmalatta Altın Oran :

Gömlek dizaynı örneği; Altın Oranın gösterilmesi (2,5MB) Gömlekte uygulanması (2,69MB)Fotoğraf Sanatında Altın Oran :Bilgisayar Programlarında Altın Oran :

Bilgisayar programlarında da görsellik bazlı olarak Altın Oran'a uyum gösteren programlara rastlamak mümkündür.

Twitter programında Altın Oran

Türk Lirasında Altın Oran :

tl simge altın oran 1 Mart 2012'de resmi olarak kabul edilen Türk Lirası Simgesinin dizaynında da Altın Oran kullanılmıştır.
TL Simgesi - Haberi ve Teknik Özellikleri

TL Simgesini bilgisayara yüklemek için - T.C. Merkez Bankası Sayfası jpeg formatı, yüklenebilir yazı tipi, sorular


FİNANSAL PİYASALARDA ALTIN ORAN :

Fibonacci dizisi borsada teknik analizde de kullanılmaktadır.

Finansal Hareketlerin Anlatımı

KÂBE'NİN DÜNYADAKİ YERİ :

Allah'ın (c.c.) ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem'e (a.s.) Kabe'nin yapılacağı yeri de işaret etmesi üzerine inşa edilen ve Nuh tufanı sonrası Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) peygamberlerin aynı temellerde tekrar inşası oluşturulan Kâbe'nin de dünyanın Altın Oran'ı ile bağlantılı bir durumu bulunmaktadır.

Kabe'nin tarihçesi Diyanet'in kendi sitesinde bu anlatıma denk gelmedim..

Altın Oran ve Kabe Mucizesi (9:41)

Dünya haritasında (tabii ki haritanın bu hali öngörülürse) Altın Oran'la bulunabilecek toplam 4 yer bulunmaktadır. Kutsallığı Allah tarafından verilen Kâbe'nin de bu orana denk gelmesi güzel bir nüans..ŞAHSİ DÜŞÜNCEM :

Basit bir araştırmayla internetten de rahatlıkla bulunabilen Altın Oran, doğanın pekçok yerinde insanlık, bilim ve sanat tarihinde rol alan bir sayı olarak karşımıza çıkmakta..

Şahsen "herhangibir şeye kutsallık vermek insana mahsus değildir" inancını taşıdığımdan sadece "estetikle ilgili" olduğuna inandığım Altın Oran Phi sayısı ile evreni ve yaşamı anlama konusunda bizlere belki bir adım daha yardımı olabilir niyeti ile bu sayfayı sizlerle paylaşmaya çalıştım..

Hatalarımız için affınıza sığınarak..KAYNAKLAR :

(00) Kendi oluşturduğum belgeler.
(0) İnternette pek çok yerden bulunabilir.
(1) http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n_oran
(2) http://tr.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_dizisi
(3) www.sutvekurabiye.com/fibonacci.html
(4) Kemik - www.agaclar.net/forum/fotograf/10771.htm
(5) http://bugunkukonumuz.blogspot.com/2012/10/dogann-dilinden-fibonacci-dizi-ve-altn.html
(6) http://sufizmveinsan.com/sohbet/altinoran.html
(7) www.bilgicik.com/yazi/altin-oran-evrenin-matematigi/
(8) Vitruvius Adamı - http://tr.wikipedia.org/wiki/Vitruvius_Adam%C4%B1
(9) http://matematik-canavari.blogspot.com/2013/03/altn-ucgen.html

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
İnternet Hesaplama Sayfası (İnternet Explorer belgesi)
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Hesap Tablosu dosyası (Excel belgesi)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Ses dosyası
Video dosyası

Exe Com : PC Formatında program veya program kurulumu (i , ii, iii, iv)
Jar, Sis, Apk : Cep Telefonu Formatında program veya program kurulumu (i , ii, iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.

Allah (c.c), herşey için bir ölçü kılmıştır. - Talak Suresi, 3

© Erim SEVER
Yasal Uyarı & İlkeler